29.03.2017 10:00   o 1d 5h 37m 15s
29.03.2017 12:30   o 1d 8h 7m 15s
31.03.2017 16:00   o 3d 11h 37m 15s
31.03.2017 16:00   o 3d 11h 37m 15s
31.03.2017 16:00   o 3d 11h 37m 15s
31.03.2017 16:00   o 3d 11h 37m 15s
31.03.2017 17:00   o 3d 12h 37m 15s
31.03.2017 17:15   o 3d 12h 52m 15s
31.03.2017 17:15   o 3d 12h 52m 15s
01.04.2017 10:00   o 4d 5h 37m 15s
01.04.2017 10:00   o 4d 5h 37m 15s
01.04.2017 10:00   o 4d 5h 37m 15s
01.04.2017 10:00   o 4d 5h 37m 15s
01.04.2017 10:00   o 4d 5h 37m 15s
01.04.2017 10:00   o 4d 5h 37m 15s
01.04.2017 10:00   o 4d 5h 37m 15s
01.04.2017 10:00   o 4d 5h 37m 15s
01.04.2017 10:00   o 4d 5h 37m 15s
01.04.2017 10:00   o 4d 5h 37m 15s
29.03.2017 10:00   o 1d 5h 37m 15s
01.04.2017 10:00   o 4d 5h 37m 15s
01.04.2017 10:00   o 4d 5h 37m 15s
01.04.2017 10:00   o 4d 5h 37m 15s
01.04.2017 10:00   o 4d 5h 37m 15s
01.04.2017 10:00   o 4d 5h 37m 15s
29.03.2017 12:30   o 1d 8h 7m 15s
01.04.2017 10:00   o 4d 5h 37m 15s
01.04.2017 10:00   o 4d 5h 37m 15s
01.04.2017 10:00   o 4d 5h 37m 15s
01.04.2017 10:00   o 4d 5h 37m 15s
01.04.2017 10:00   o 4d 5h 37m 15s
31.03.2017 17:00   o 3d 12h 37m 15s
31.03.2017 17:15   o 3d 12h 52m 15s
31.03.2017 17:15   o 3d 12h 52m 15s
31.03.2017 16:00   o 3d 11h 37m 15s
31.03.2017 16:00   o 3d 11h 37m 15s
31.03.2017 16:00   o 3d 11h 37m 15s
31.03.2017 16:00   o 3d 11h 37m 15s
24.03.2017
Úradná správa KR a DZ č.22 zo dňa 23.3.2017
23.03.2017
Úradná správa DK č. 27 (update 23.03.2017)
23.03.2017
úradná správa ŠTK č.30
22.03.2017
Úradná správa OdvK č. 06/2016/2017
17.03.2017
Úradná správa KR a DZ č.21 zo dňa 16.3.2017
Správy
Súťaže
TIPOS III. liga ZsFZ (Muži)
TIPOS III.liga ZsFZ, 22. kolo
25.03.2017 15:00
: 2
25.03.2017 15:00    Ukončený
25.03.2017 15:00    Ukončený
25.03.2017 15:00    Ukončený
25.03.2017 15:00    Ukončený
25.03.2017 15:00    Ukončený
25.03.2017 15:00
2 : 1
25.03.2017 15:00    Ukončený
26.03.2017 15:00
: 0

26.03.2017 15:00    
0
26.03.2017 15:00
: 0
26.03.2017 15:00    Ukončený
26.03.2017 15:00    Ukončený
26.03.2017 15:00
2 : 0
26.03.2017 15:00    Ukončený
IV. liga sk.SZ ZsFZ (Muži)
Základná časť, 20. kolo

19.03.2017 15:00
: 0
19.03.2017 15:00    
0
25.03.2017 15:00    Ukončený
26.03.2017 15:00    Ukončený
26.03.2017 15:00
2 : 0
26.03.2017 15:00    Ukončený
26.03.2017 15:00
: 2
26.03.2017 15:00    Ukončený
26.03.2017 15:00
: 3
26.03.2017 15:00    Ukončený
26.03.2017 15:00
: 2
26.03.2017 15:00    Ukončený
IV. liga sk.SZ ZsFZ (Muži)
IV. liga sk. SZ ZsFZ, 18. kolo
26.03.2017 15:00
: 0
26.03.2017 15:00    Prebieha
26.03.2017 15:00    Prebieha
26.03.2017 15:00
: 0
26.03.2017 15:00    Prebieha
26.03.2017 15:00
: 0
26.03.2017 15:00    Prebieha
26.03.2017 15:00
: 0
26.03.2017 15:00    Prebieha
26.03.2017 15:00    Prebieha
IV. liga sk.JV ZsFZ (Muži)
IV. liga sk. JV ZsFZ, 18. kolo
25.03.2017 15:00    Ukončený
25.03.2017 15:00
2 : 0
25.03.2017 15:00    Ukončený
25.03.2017 15:00
2 : 1
25.03.2017 15:00    Ukončený
26.03.2017 15:00
: 0
26.03.2017 15:00    Ukončený
26.03.2017 15:00    Ukončený
26.03.2017 15:00
1 : 0
26.03.2017 15:00    Ukončený
26.03.2017 15:00    
  OTJ Palárikovo
(odstúpené)
0
26.03.2017 15:00
1 : 0
26.03.2017 15:00    Ukončený
V. liga Juh ZsFZ (Muži)
V. liga Juh ZsFZ, 18. kolo
26.03.2017 15:00
2 : 1
26.03.2017 15:00    Ukončený
26.03.2017 15:00
2 : 1
26.03.2017 15:00    Ukončený
26.03.2017 15:00    
  OFK Rapid Ohrady
(odstúpené)
0
26.03.2017 15:00    Ukončený
26.03.2017 15:00
4 : 2
26.03.2017 15:00    Ukončený
26.03.2017 15:00
: 3
26.03.2017 15:00    Ukončený
26.03.2017 15:00
4 : 0
26.03.2017 15:00    Ukončený
26.03.2017 15:00
2 : 1
26.03.2017 15:00    Ukončený
V. liga Stred ZsFZ (Muži)
V. liga Stred ZsFZ, 18. kolo
25.03.2017 15:00
4 : 1
25.03.2017 15:00    Ukončený
25.03.2017 15:00
2 : 1
25.03.2017 15:00    Ukončený
26.03.2017 15:00    Ukončený
26.03.2017 15:00
: 0
26.03.2017 15:00    
  ŠK Tešedíkovo
(odstúpené)
0
26.03.2017 15:00
2 : 0
26.03.2017 15:00    Ukončený
26.03.2017 15:00
2 : 1
26.03.2017 15:00    Ukončený
26.03.2017 15:00
: 3
26.03.2017 15:00    Ukončený
26.03.2017 15:00
: 3
26.03.2017 15:00    Ukončený
V. liga Východ ZsFZ (Muži)
V. liga Východ ZsFZ, 18. kolo
26.03.2017 15:00
2 : 1
26.03.2017 15:00    Ukončený
26.03.2017 15:00
: 2
26.03.2017 15:00    Ukončený
26.03.2017 15:00
3 : 0
26.03.2017 15:00    Ukončený
26.03.2017 15:00    Ukončený
26.03.2017 15:00
: 0
26.03.2017 15:00    Ukončený
26.03.2017 15:00
: 2
26.03.2017 15:00    Ukončený
26.03.2017 15:00    Ukončený
V. liga Sever ZsFZ (Muži)
V. liga Sever ZsFZ, 18. kolo
26.03.2017 15:00
: 1
26.03.2017 15:00    Ukončený
26.03.2017 15:00
5 : 0
26.03.2017 15:00    Ukončený
26.03.2017 15:00    Ukončený
26.03.2017 15:00    Ukončený
26.03.2017 15:00
: 2
26.03.2017 15:00    Ukončený
26.03.2017 15:00
1 : 0
26.03.2017 15:00    Ukončený
V. liga Západ ZsFZ (Muži)
Základná časť, 12. kolo
25.03.2017 15:00
: 2
25.03.2017 15:00    Ukončený
26.03.2017 15:00
1 : 0
26.03.2017 15:00    Ukončený
26.03.2017 15:00    Ukončený
26.03.2017 15:00    Ukončený
26.03.2017 15:05    Ukončený
II. liga SD U19 ZsFZ (Muži)
II. liga SD U19 ZsFZ, 20. kolo
25.03.2017 10:00    Ukončený
25.03.2017 10:00
: 1
25.03.2017 10:00    Ukončený
25.03.2017 10:00    Ukončený
25.03.2017 10:00
1 : 0
25.03.2017 10:00    Ukončený
25.03.2017 10:00
: 1
25.03.2017 10:00    Ukončený
26.03.2017 10:00
1 : 0
26.03.2017 10:00    Ukončený
26.03.2017 10:00
2 : 1
26.03.2017 10:00    Ukončený
26.03.2017 10:00    Ukončený
26.03.2017 10:00
3 : 2
26.03.2017 10:00    Ukončený
III. liga SD U19 ZsFZ (Muži)
III. liga SD U19 ZsFZ, 14. kolo
25.03.2017 10:00
: 3
25.03.2017 10:00    Ukončený
25.03.2017 10:00    Ukončený
25.03.2017 10:00
: 3
25.03.2017 10:00    Ukončený
25.03.2017 10:00
7 : 0
25.03.2017 10:00    Ukončený
25.03.2017 10:00
3 : 0
25.03.2017 10:00    Ukončený
25.03.2017 10:00    Ukončený
26.03.2017 10:00
: 3
26.03.2017 10:00    Ukončený
IV. liga D U19 sk.SZ ZsFZ (Muži)
IV. liga D U19 sk. SZ ZsFZ, 18. kolo
25.03.2017 10:30
3 : 1
25.03.2017 10:30    Ukončený
25.03.2017 15:00    
  MFK Vrbové
(odstúpené)
0
25.03.2017 15:00
3 : 0
25.03.2017 15:00    Ukončený
25.03.2017 15:00    Ukončený
25.03.2017 15:00
4 : 1
25.03.2017 15:00    Ukončený
26.03.2017 12:30
: 3
26.03.2017 12:30    Ukončený
26.03.2017 13:00
: 0
26.03.2017 13:00    Ukončený
IV. liga D U19 sk.JV ZsFZ (Muži)
IV. liga D U19 sk. JV ZsFZ, 18. kolo
25.03.2017 11:30
1 : 0
25.03.2017 11:30    Ukončený
25.03.2017 15:00    Ukončený
25.03.2017 15:00    Ukončený
25.03.2017 15:00
4 : 3
25.03.2017 15:00    Ukončený
25.03.2017 15:00    Ukončený
25.03.2017 15:00
4 : 0
25.03.2017 15:00    Ukončený
26.03.2017 12:30
5 : 1
26.03.2017 12:30    Ukončený
26.03.2017 12:30    Ukončený
V. liga D U19 Stred ZsFZ (Muži)
V. liga D U19 Stred ZsFZ, 14. kolo
25.03.2017 15:00
3 : 1
25.03.2017 15:00    Ukončený
25.03.2017 15:00
: 4
25.03.2017 15:00    Ukončený
25.03.2017 15:00
: 4
25.03.2017 15:00    Ukončený
25.03.2017 15:00
: 2
25.03.2017 15:00    Ukončený
26.03.2017 11:00
: 3
26.03.2017 11:00    Ukončený
26.03.2017 12:00    Ukončený
26.03.2017 12:30
: 3
26.03.2017 12:30    Ukončený
V. liga D U19 Východ ZsFZ (Muži)
V. liga D U19 Východ ZsFZ, 18. kolo
25.03.2017 10:30
: 3
25.03.2017 10:30    Ukončený
25.03.2017 10:30
6 : 2
25.03.2017 10:30    Ukončený
25.03.2017 10:35
: 7
25.03.2017 10:35    Ukončený
25.03.2017 15:00
5 : 0
25.03.2017 15:00    Ukončený
25.03.2017 15:00
5 : 0
25.03.2017 15:00    Ukončený
25.03.2017 15:00    Ukončený
25.03.2017 15:00
2 : 1
25.03.2017 15:00    Ukončený
26.03.2017 12:30
5 : 1
26.03.2017 12:30    Ukončený
V. liga D U19 Juh ZsFZ (Muži)
V. liga D U19 Juh ZsFZ, 12. kolo
25.03.2017 15:00
6 : 0
25.03.2017 15:00    Ukončený
25.03.2017 15:00    Ukončený
25.03.2017 15:00    Ukončený
25.03.2017 15:00
: 3
25.03.2017 15:00    Ukončený
25.03.2017 15:00
2 : 1
25.03.2017 15:00    Ukončený
25.03.2017 15:00
: 5
25.03.2017 15:00    Ukončený
V. liga D U19 Západ ZsFZ (Muži)
V. liga D U19 Západ ZsFZ, 12. kolo
25.03.2017 13:00
: 0
25.03.2017 13:00    Ukončený
25.03.2017 15:00    Ukončený
25.03.2017 15:00    Ukončený
25.03.2017 15:00    Ukončený
25.03.2017 15:00
5 : 1
25.03.2017 15:00    Ukončený
25.03.2017 15:00
: 3
25.03.2017 15:00    Ukončený
V. liga D U19 Sever ZsFZ (Muži)
V. liga D U19 Sever ZsFZ, 18. kolo
25.03.2017 12:30
6 : 1
25.03.2017 12:30    Ukončený
25.03.2017 13:00
: 3
25.03.2017 13:00    Ukončený
25.03.2017 14:00    Ukončený
25.03.2017 15:00
3 : 0
25.03.2017 15:00    Ukončený
25.03.2017 15:00
: 2
25.03.2017 15:00    Ukončený
26.03.2017 12:30
4 : 2
26.03.2017 12:30    Ukončený
26.03.2017 13:00    Ukončený
II. liga MD U17 ZsFZ (Muži)
II. liga MD U17 ZsFZ, 20. kolo
25.03.2017 12:30    Ukončený
25.03.2017 12:30
2 : 1
25.03.2017 12:30    Ukončený
25.03.2017 12:30
4 : 0
25.03.2017 12:30    Ukončený
25.03.2017 12:30    Ukončený
25.03.2017 12:30
: 4
25.03.2017 12:30    Ukončený
26.03.2017 12:30    Ukončený
26.03.2017 12:30
: 4
26.03.2017 12:30    Ukončený
26.03.2017 12:30
: 5
26.03.2017 12:30    Ukončený
26.03.2017 12:30
6 : 0
26.03.2017 12:30    Ukončený
III. liga MD U17 ZsFZ (Muži)
III. liga MD U17 ZsFZ, 14. kolo
25.03.2017 12:30    Ukončený
25.03.2017 12:30
: 7
25.03.2017 12:30    Ukončený
25.03.2017 12:30
: 1
25.03.2017 12:30    Ukončený
25.03.2017 12:30
5 : 0
25.03.2017 12:30    Ukončený
25.03.2017 12:30
: 6
25.03.2017 12:30    Ukončený
25.03.2017 12:30    Ukončený
26.03.2017 12:30
: 3
26.03.2017 12:30    Ukončený
II. liga SŽ U15 ZsFZ (Muži)
II. liga SŽ U15 ZsFZ, 20. kolo
25.03.2017 10:00
: 2
25.03.2017 10:00    Ukončený
25.03.2017 10:00
6 : 1
25.03.2017 10:00    Ukončený
25.03.2017 10:00
3 : 2
25.03.2017 10:00    Ukončený
25.03.2017 10:00
: 2
25.03.2017 10:00    Ukončený
25.03.2017 10:00
2 : 1
25.03.2017 10:00    Ukončený
25.03.2017 14:00
2 : 1
25.03.2017 14:00    Ukončený
26.03.2017 10:00    Ukončený
26.03.2017 10:00    Ukončený
26.03.2017 10:00
5 : 1
26.03.2017 10:00    Ukončený
III. liga SŽ U15 Sever ZsFZ (Muži)
III. liga Sever U15 ZsFZ, 9. kolo
23.10.2016 10:00
: 4
23.10.2016 10:00    Ukončený
29.10.2016 10:00
: 6
29.10.2016 10:00    Ukončený
29.10.2016 10:00    Ukončený
29.10.2016 11:00
4 : 0
29.10.2016 11:00    Ukončený
III. liga SŽ U15 JV ZsFZ (Muži)
III. liga SŽ U15 SZ ZsFZ, 14. kolo
25.03.2017 10:00    Ukončený
25.03.2017 10:00
: 2
25.03.2017 10:00    Ukončený
25.03.2017 10:00
: 0
25.03.2017 10:00    
25.03.2017 10:00    Ukončený
26.03.2017 10:00
: 2
26.03.2017 10:00    Ukončený
26.03.2017 10:00
9 : 0
26.03.2017 10:00    Ukončený
III. liga SŽ U15 Západ ZsFZ (Muži)
III. liga SŽ U15 Západ ZsFZ, 10. kolo
29.10.2016 10:00
: 4
29.10.2016 10:00    Ukončený
29.10.2016 10:00
19 : 0
29.10.2016 10:00    Ukončený
29.10.2016 10:00
: 2
29.10.2016 10:00    Ukončený
I. liga žiačok ZsFZ (Ženy)
I. LIGA ŽIAČOK ZSFZ B SKUPINA, 10. kolo
25.03.2017 13:00
: 1
25.03.2017 13:00    Ukončený

25.03.2017 13:00
: 0

25.03.2017 13:00    Prebieha
0
0
Do zápasu ostáva
29d 11h 37m 15s
26.04.2017 16:00
26.04.2017 16:00   o 29d 11h 37m 15s
Do zápasu ostáva
1mes 10d 5h 37m 15s
08.05.2017 10:00
08.05.2017 10:00   o 1mes 10d 5h 37m 15s
I. liga žiačok ZsFZ (Ženy)
I. LIGA ŽIAČOK ZSFZ A SKUPINA, 12. kolo
25.03.2017 09:00
4 : 2
25.03.2017 09:00    Ukončený

25.03.2017 13:00
: 0
25.03.2017 13:00    
0

25.03.2017 13:00
: 0
25.03.2017 13:00    
0
25.03.2017 13:00
: 0

25.03.2017 13:00    
0
25.03.2017 13:40
8 : 4
25.03.2017 13:40    Ukončený
26.03.2017 10:00
: 11
26.03.2017 10:00    Ukončený
II. liga MŽ U13 ZsFZ (Muži)
II. liga MŽ U13 ZsFZ, 20. kolo
25.03.2017 12:00
4 : 1
25.03.2017 12:00    Ukončený
25.03.2017 12:00
5 : 0
25.03.2017 12:00    Ukončený
25.03.2017 12:00
2 : 0
25.03.2017 12:00    Ukončený
25.03.2017 12:00
: 5
25.03.2017 12:00    Ukončený
25.03.2017 12:00
5 : 1
25.03.2017 12:00    Ukončený
25.03.2017 16:00
: 7
25.03.2017 16:00    Ukončený
26.03.2017 12:00    Ukončený
26.03.2017 12:00    Ukončený
26.03.2017 12:00
: 0
26.03.2017 12:00    Ukončený
III. liga MŽ U13 Sever ZsFZ (Muži)
III. liga MŽ U13 Sever ZsFZ, 9. kolo
23.10.2016 12:00
4 : 1
23.10.2016 12:00    Ukončený
29.10.2016 12:00
14 : 0
29.10.2016 12:00    Ukončený
29.10.2016 12:00
2 : 1
29.10.2016 12:00    Ukončený
29.10.2016 13:00
2 : 1
29.10.2016 13:00    Ukončený
III. liga MŽ U13 JV ZsFZ (Muži)
III. liga MŽ U13 JV ZsFZ, 14. kolo
25.03.2017 12:00
: 0
25.03.2017 12:00    
25.03.2017 12:00    Ukončený
25.03.2017 12:00    Ukončený
25.03.2017 12:00
4 : 0
25.03.2017 12:00    Ukončený
26.03.2017 12:00
10 : 1
26.03.2017 12:00    Ukončený
26.03.2017 12:00
2 : 0
26.03.2017 12:00    Ukončený
III. liga MŽ U13 Západ ZsFZ (Muži)
III. liga MŽ U13 Z8pad ZsFZ, 10. kolo
29.10.2016 12:00
33 : 0
29.10.2016 12:00    Ukončený
29.10.2016 12:00
: 1
29.10.2016 12:00    Ukončený
29.10.2016 12:00
: 7
29.10.2016 12:00    Ukončený
Prípravka - U11 - ZsFZ (Muži)
B-liga U11 ZsFZ sk. C, 7. kolo
28.10.2016 16:15    Ukončený
29.10.2016 11:15
4 : 1
29.10.2016 11:15    Ukončený
29.10.2016 11:15
: 0

29.10.2016 11:15    
0
29.10.2016 11:15
4 : 1
29.10.2016 11:15    Ukončený
Prípravka - U11 - ZsFZ (Muži)
B-liga U11 ZsFZ sk. B, 7. kolo
29.10.2016 11:15
: 0

29.10.2016 11:15    
0
29.10.2016 11:15
30 : 0
29.10.2016 11:15    Ukončený
29.10.2016 11:15
: 8
29.10.2016 11:15    Ukončený
Prípravka - U11 - ZsFZ (Muži)
A-liga U11 ZsFZ sk. A, 7. kolo
29.10.2016 11:15
19 : 12
29.10.2016 11:15    Ukončený
29.10.2016 11:15
: 0

29.10.2016 11:15    
0
30.10.2016 11:15    Ukončený
Prípravka - U11 - ZsFZ (Muži)
B-liga U11 ZsFZ sk. A, 7. kolo
09.10.2016 10:00    Ukončený
29.10.2016 11:15
: 0

29.10.2016 11:15    
0
29.10.2016 11:15    Ukončený
Prípravka - U11 - ZsFZ (Muži)
A-liga U11 ZsFZ sk. B, 7. kolo
28.10.2016 15:00    Ukončený
29.10.2016 11:15    Ukončený
29.10.2016 11:15
: 0

29.10.2016 11:15    
0
Prípravka - U10 - ZsFZ (Muži)
B-liga U10 ZsFZ sk. C, 7. kolo
28.10.2016 15:00    Ukončený
29.10.2016 10:00
: 4
29.10.2016 10:00    Ukončený

29.10.2016 10:00
: 0

29.10.2016 10:00    Prebieha
0
0
29.10.2016 10:00
: 6
29.10.2016 10:00    Ukončený
Prípravka - U10 - ZsFZ (Muži)
B-liga U10 ZsFZ sk. B, 7. kolo
29.10.2016 10:00
: 0

29.10.2016 10:00    
0
29.10.2016 10:00
: 0

29.10.2016 10:00    
0

29.10.2016 10:00
: 0
29.10.2016 10:00    
0
Prípravka - U10 - ZsFZ (Muži)
A-liga U10 ZsFZ sk. B, 7. kolo
28.10.2016 15:00    Ukončený
29.10.2016 10:00    Ukončený
29.10.2016 10:00
: 0

29.10.2016 10:00    
0
Prípravka - U10 - ZsFZ (Muži)
B-liga U10 ZsFZ sk. A, 7. kolo

29.10.2016 10:00
: 0

29.10.2016 10:00    Prebieha
0
0
29.10.2016 10:00    Ukončený
30.10.2016 10:00    Ukončený
Prípravka - U10 - ZsFZ (Muži)
A-liga U10 ZsFZ sk. A, 7. kolo
29.10.2016 10:00
: 0

29.10.2016 10:00    
0
29.10.2016 10:00
13 : 14
29.10.2016 10:00    Ukončený
30.10.2016 10:00    Ukončený
Prípravka - U09 - ZsFZ (Muži)
B-liga U9 ZsFZ sk. C, 7. kolo
28.10.2016 15:00    Ukončený
29.10.2016 10:00
3 : 1
29.10.2016 10:00    Ukončený
29.10.2016 10:00
: 0

29.10.2016 10:00    
0
29.10.2016 10:00
: 10
29.10.2016 10:00    Ukončený
Prípravka - U09 - ZsFZ (Muži)
B-liga U9 ZsFZ sk. B, 7. kolo
29.10.2016 10:00
: 10
29.10.2016 10:00    Ukončený
29.10.2016 10:00
32 : 1
29.10.2016 10:00    Ukončený
29.10.2016 10:00
: 0

29.10.2016 10:00    
0
Prípravka - U09 - ZsFZ (Muži)
A-liga U9 ZsFZ sk. B, 7. kolo
28.10.2016 15:00    Ukončený
29.10.2016 10:00
: 0

29.10.2016 10:00    
0
29.10.2016 10:00    Ukončený
Prípravka - U09 - ZsFZ (Muži)
B-liga U9 ZsFZ sk. A, 7. kolo
29.10.2016 10:00    Ukončený
29.10.2016 10:00
: 0

29.10.2016 10:00    
0
30.10.2016 10:00    Ukončený
Prípravka - U09 - ZsFZ (Muži)
A-liga U9 ZsFZ sk. A, 7. kolo
29.10.2016 10:00
: 0

29.10.2016 10:00    
0
29.10.2016 10:00
8 : 2
29.10.2016 10:00    Ukončený
30.10.2016 10:00    Ukončený
Partneri