19.09.2017 15:00    Prebieha
20.09.2017 15:00   o 23h 32m 21s
20.09.2017 15:00   o 23h 32m 21s
20.09.2017 16:00   o 1d 32m 21s
20.09.2017 17:00   o 1d 1h 32m 21s
20.09.2017 17:00   o 1d 1h 32m 21s
21.09.2017 14:00   o 1d 22h 32m 21s
21.09.2017 14:00   o 1d 22h 32m 21s
21.09.2017 16:00   o 2d 32m 21s
22.09.2017 15:00   o 2d 23h 32m 21s
22.09.2017 16:00   o 3d 32m 21s
22.09.2017 16:00   o 3d 32m 21s
22.09.2017 17:00   o 3d 1h 32m 21s
22.09.2017 17:30   o 3d 2h 2m 21s
23.09.2017 10:00   o 3d 18h 32m 21s
23.09.2017 10:00   o 3d 18h 32m 21s
23.09.2017 10:00   o 3d 18h 32m 21s
23.09.2017 10:00   o 3d 18h 32m 21s
23.09.2017 10:00   o 3d 18h 32m 21s
23.09.2017 10:00   o 3d 18h 32m 21s
20.09.2017 16:00   o 1d 32m 21s
23.09.2017 10:00   o 3d 18h 32m 21s
23.09.2017 10:00   o 3d 18h 32m 21s
19.09.2017 15:00    Prebieha
20.09.2017 15:00   o 23h 32m 21s
23.09.2017 10:00   o 3d 18h 32m 21s
23.09.2017 10:00   o 3d 18h 32m 21s
23.09.2017 10:00   o 3d 18h 32m 21s
22.09.2017 15:00   o 2d 23h 32m 21s
20.09.2017 15:00   o 23h 32m 21s
21.09.2017 14:00   o 1d 22h 32m 21s
21.09.2017 14:00   o 1d 22h 32m 21s
20.09.2017 17:00   o 1d 1h 32m 21s
23.09.2017 10:00   o 3d 18h 32m 21s
22.09.2017 17:00   o 3d 1h 32m 21s
20.09.2017 17:00   o 1d 1h 32m 21s
21.09.2017 16:00   o 2d 32m 21s
22.09.2017 17:30   o 3d 2h 2m 21s
22.09.2017 16:00   o 3d 32m 21s
22.09.2017 16:00   o 3d 32m 21s
18.09.2017
Správa Revíznej komisie ZsFZ
18.09.2017
Uznesenia z Riadnej konferencie ZsFZ
18.09.2017
Návrh na reorganizáciu súťaží ZsFZ
15.09.2017
Úradná správa KR a DZ č.7 zo dňa 14.9.2017
14.09.2017
Uznesenia prijaté VV ZsFZ 09/2017
Správy
Súťaže
III. liga Západ ZsFZ (Muži)
Základná časť, 6. kolo
16.09.2017 15:30    Ukončený
16.09.2017 15:30
3 : 0
16.09.2017 15:30    Ukončený
16.09.2017 15:30
: 2
16.09.2017 15:30    Ukončený
17.09.2017 15:30
2 : 1
17.09.2017 15:30    Ukončený
17.09.2017 15:30
: 0
17.09.2017 15:30    Prebieha
17.09.2017 15:30
: 0
17.09.2017 15:30    Prebieha
17.09.2017 15:30    Prebieha
Do zápasu ostáva
8d 2m 21s
27.09.2017 15:30
27.09.2017 15:30   o 8d 2m 21s
IV. liga sk.SZ ZsFZ (Muži)
Základná časť, 6. kolo
16.09.2017 15:30
: 0
16.09.2017 15:30    Ukončený
17.09.2017 15:30
: 3
17.09.2017 15:30    Ukončený
17.09.2017 15:30
: 0
17.09.2017 15:30    Prebieha
17.09.2017 15:30    Prebieha
17.09.2017 15:30
: 0
17.09.2017 15:30    Prebieha
17.09.2017 15:30    Prebieha
17.09.2017 15:30
2 : 1
17.09.2017 15:30    Ukončený
IV. liga sk.JV ZsFZ (Muži)
IV. liga JV ZsFZ, 6. kolo
16.09.2017 15:30
2 : 1
16.09.2017 15:30    Ukončený
16.09.2017 15:30
: 1
16.09.2017 15:30    Ukončený
16.09.2017 15:30
3 : 0
16.09.2017 15:30    Ukončený
16.09.2017 15:30
: 3
16.09.2017 15:30    Ukončený
17.09.2017 15:30
4 : 1
17.09.2017 15:30    Ukončený
17.09.2017 15:30
: 0
17.09.2017 15:30    Prebieha
17.09.2017 15:30
: 0
17.09.2017 15:30    Prebieha
V. liga Juh ZsFZ (Muži)
V. liga Juh ZsFZ, 6. kolo
17.09.2017 15:30
2 : 0
17.09.2017 15:30    Ukončený
17.09.2017 15:30
3 : 0
17.09.2017 15:30    Ukončený
17.09.2017 15:30
: 0
17.09.2017 15:30    Prebieha
17.09.2017 15:30
: 0
17.09.2017 15:30    Ukončený
17.09.2017 15:30
: 0
17.09.2017 15:30    Prebieha
17.09.2017 15:30
: 1
17.09.2017 15:30    Prebieha
17.09.2017 15:30
2 : 0
17.09.2017 15:30    Ukončený
17.09.2017 15:45
: 8
17.09.2017 15:45    Ukončený
V. liga Stred ZsFZ (Muži)
V. liga STRED ZsFZ, 6. kolo
16.09.2017 18:00
2 : 0
16.09.2017 18:00    Ukončený
17.09.2017 15:30    Ukončený
17.09.2017 15:30
: 3
17.09.2017 15:30    Ukončený
17.09.2017 15:30    Ukončený
17.09.2017 15:30    
  TJ - ŠK Radošina
(odstúpené)
0
17.09.2017 15:30    Ukončený
Do zápasu ostáva
1mes 23d 22h 32m 21s
12.11.2017 14:00
12.11.2017 14:00   o 1mes 23d 22h 32m 21s
V. liga Východ ZsFZ (Muži)
V. liga Východ ZsFZ, 6. kolo
16.09.2017 15:30
: 3
16.09.2017 15:30    Ukončený
16.09.2017 15:30
2 : 0
16.09.2017 15:30    Ukončený
16.09.2017 15:30    Ukončený
17.09.2017 15:30
: 3
17.09.2017 15:30    Ukončený
17.09.2017 15:30
4 : 1
17.09.2017 15:30    Ukončený
17.09.2017 15:30
4 : 1
17.09.2017 15:30    Ukončený
17.09.2017 15:30
: 3
17.09.2017 15:30    Ukončený
V. liga Sever ZsFZ (Muži)
Základná časť, 6. kolo
16.09.2017 15:30    Ukončený
17.09.2017 15:30    Ukončený
17.09.2017 15:30    Prebieha
17.09.2017 15:30
3 : 2
17.09.2017 15:30    Ukončený
17.09.2017 15:50    Ukončený
Do zápasu ostáva
8d 32m 21s
27.09.2017 16:00
27.09.2017 16:00   o 8d 32m 21s
Do zápasu ostáva
9d 1h 2m 21s
28.09.2017 16:30
28.09.2017 16:30   o 9d 1h 2m 21s
V. liga Západ ZsFZ (Muži)
Základná časť, 6. kolo
17.09.2017 15:30
5 : 0
17.09.2017 15:30    Ukončený
17.09.2017 15:30
2 : 1
17.09.2017 15:30    Ukončený
Do zápasu ostáva
1mes 1d 22h 32m 21s
21.10.2017 14:00
21.10.2017 14:00   o 1mes 1d 22h 32m 21s
II. liga SD U19 ZsFZ (Muži)
Základná časť, 6. kolo
15.09.2017 10:00
5 : 0
15.09.2017 10:00    Ukončený
16.09.2017 10:00    Ukončený
16.09.2017 10:00
2 : 0
16.09.2017 10:00    Ukončený
17.09.2017 10:00
2 : 0
17.09.2017 10:00    Ukončený
17.09.2017 10:00    Ukončený
17.09.2017 10:00
2 : 1
17.09.2017 10:00    Ukončený
17.09.2017 10:00    Ukončený
17.09.2017 10:00    Ukončený
17.09.2017 10:00
: 2
17.09.2017 10:00    Ukončený
III. liga SD U19 ZsFZ (Muži)
III. Liga ZsFZ SD, 6. kolo
15.09.2017 10:00
3 : 0
15.09.2017 10:00    Ukončený
16.09.2017 10:00
4 : 3
16.09.2017 10:00    Ukončený
16.09.2017 10:00
2 : 0
16.09.2017 10:00    Ukončený
16.09.2017 10:00    Ukončený
16.09.2017 10:00
: 4
16.09.2017 10:00    Ukončený
17.09.2017 10:00    Ukončený
17.09.2017 10:00
8 : 2
17.09.2017 10:00    Ukončený
17.09.2017 10:00
: 1
17.09.2017 10:00    Ukončený
IV. liga D U19 sk.SZ ZsFZ (Muži)
Základná časť, 4. kolo
14.09.2017 16:00
8 : 0
14.09.2017 16:00    Ukončený
15.09.2017 15:00    Ukončený
16.09.2017 15:30
: 9
16.09.2017 15:30    Ukončený
16.09.2017 15:30
: 5
16.09.2017 15:30    Ukončený
16.09.2017 15:30
6 : 0
16.09.2017 15:30    Ukončený
16.09.2017 15:30
7 : 0
16.09.2017 15:30    Ukončený
IV. liga D U19 sk.JV ZsFZ (Muži)
Základná časť, 6. kolo
16.09.2017 10:30    Ukončený
16.09.2017 11:30
3 : 0
16.09.2017 11:30    Ukončený
16.09.2017 12:00
: 2
16.09.2017 12:00    Ukončený
16.09.2017 13:00    Ukončený
16.09.2017 15:30
3 : 2
16.09.2017 15:30    Ukončený
16.09.2017 15:30
: 2
16.09.2017 15:30    Ukončený
17.09.2017 10:00
5 : 1
17.09.2017 10:00    Ukončený
V. liga D U19 Východ ZsFZ (Muži)
Základná časť, 6. kolo
16.09.2017 10:30
5 : 1
16.09.2017 10:30    Ukončený
16.09.2017 15:30
: 2
16.09.2017 15:30    Ukončený
16.09.2017 15:30
14 : 0
16.09.2017 15:30    Ukončený
16.09.2017 15:30    Ukončený
16.09.2017 15:30
: 0
16.09.2017 15:30    
  TJ Salka
(odstúpené)
0
16.09.2017 15:30    Ukončený
17.09.2017 13:00
3 : 2
17.09.2017 13:00    Ukončený
17.09.2017 13:00
3 : 0
17.09.2017 13:00    Ukončený
V. liga D U19 Stred ZsFZ (Muži)
V. liga U19 STRED, 4. kolo
16.09.2017 15:30    Ukončený
16.09.2017 15:30
2 : 1
16.09.2017 15:30    Ukončený
16.09.2017 15:30
8 : 5
16.09.2017 15:30    Ukončený
17.09.2017 10:00
: 4
17.09.2017 10:00    Ukončený
17.09.2017 13:30
: 0
17.09.2017 13:30    Ukončený
Do zápasu ostáva
1mes 22d 1h 32m 21s
10.11.2017 17:00
10.11.2017 17:00   o 1mes 22d 1h 32m 21s
V. liga D U19 Juh ZsFZ (Muži)
V. liga Juh U19, 6. kolo
16.09.2017 13:00
: 8
16.09.2017 13:00    Ukončený
16.09.2017 15:30
6 : 3
16.09.2017 15:30    Ukončený
16.09.2017 15:30
: 4
16.09.2017 15:30    Ukončený
16.09.2017 15:30
6 : 2
16.09.2017 15:30    Ukončený
16.09.2017 15:30
6 : 2
16.09.2017 15:30    Ukončený
V. liga D U19 Západ ZsFZ (Muži)
Základná časť, 4. kolo
16.09.2017 15:30
3 : 2
16.09.2017 15:30    Ukončený

16.09.2017 15:30
: 0
16.09.2017 15:30    
0
16.09.2017 15:30
3 : 1
16.09.2017 15:30    Ukončený
16.09.2017 15:30
: 0
16.09.2017 15:30    Ukončený
16.09.2017 15:30
3 : 0
16.09.2017 15:30    Ukončený
17.09.2017 13:00    Ukončený
17.09.2017 13:00
10 : 0
17.09.2017 13:00    Ukončený
V. liga D U19 Sever ZsFZ (Muži)
Základná časť, 4. kolo
15.09.2017 10:00
4 : 2
15.09.2017 10:00    Ukončený
16.09.2017 13:00
3 : 0
16.09.2017 13:00    Ukončený
16.09.2017 14:00
4 : 3
16.09.2017 14:00    Ukončený
16.09.2017 15:30
: 2
16.09.2017 15:30    Ukončený
16.09.2017 15:30
10 : 1
16.09.2017 15:30    Ukončený
17.09.2017 12:30    Ukončený
17.09.2017 13:00
: 0
17.09.2017 13:00    Prebieha
II. liga MD U17 ZsFZ (Muži)
Základná časť, 6. kolo
15.09.2017 12:30
2 : 0
15.09.2017 12:30    Ukončený
16.09.2017 12:30    Ukončený
16.09.2017 12:30
: 4
16.09.2017 12:30    Ukončený
17.09.2017 12:30
: 0
17.09.2017 12:30    Prebieha
17.09.2017 12:30    Prebieha
17.09.2017 12:30    Ukončený
17.09.2017 12:30
: 1
17.09.2017 12:30    Ukončený
Do zápasu ostáva
8d 32m 21s
27.09.2017 16:00
27.09.2017 16:00   o 8d 32m 21s
III. liga MD U17 ZsFZ (Muži)
III. liga MD ZsFZ, 6. kolo
15.09.2017 12:30
18 : 0
15.09.2017 12:30    Ukončený
16.09.2017 12:30
: 10
16.09.2017 12:30    Ukončený
16.09.2017 12:30
1 : 0
16.09.2017 12:30    Ukončený
16.09.2017 12:30    Ukončený
16.09.2017 12:30
: 3
16.09.2017 12:30    Ukončený
17.09.2017 12:30    Ukončený
17.09.2017 12:30
: 2
17.09.2017 12:30    Ukončený
19.09.2017 15:00
: 0
19.09.2017 15:00    Prebieha
II. liga SŽ U15 ZsFZ (Muži)
Základná časť, 6. kolo
15.09.2017 10:00
3 : 1
15.09.2017 10:00    Ukončený
16.09.2017 10:00    Ukončený
16.09.2017 10:00
: 3
16.09.2017 10:00    Ukončený
16.09.2017 10:00
2 : 0
16.09.2017 10:00    Ukončený
16.09.2017 10:00
: 3
16.09.2017 10:00    Ukončený
17.09.2017 10:00
4 : 0
17.09.2017 10:00    Ukončený
17.09.2017 10:00    Ukončený
17.09.2017 10:00
: 2
17.09.2017 10:00    Ukončený
Do zápasu ostáva
7d 20h 32m 21s
27.09.2017 12:00
27.09.2017 12:00   o 7d 20h 32m 21s
III. liga SŽ U15 JV ZsFZ (Muži)
Základná časť, 6. kolo
15.09.2017 10:00    Ukončený
16.09.2017 10:00
11 : 1
16.09.2017 10:00    Ukončený
16.09.2017 10:00
3 : 2
16.09.2017 10:00    Ukončený
16.09.2017 10:00
7 : 0
16.09.2017 10:00    Ukončený
16.09.2017 10:00
: 0
16.09.2017 12:00
: 1
16.09.2017 12:00    Ukončený
17.09.2017 10:00
1 : 0
17.09.2017 10:00    Ukončený
III. liga SŽ U15 SZ ZsFZ (Muži)
Základná časť, 6. kolo

16.09.2017 10:00
: 0
16.09.2017 10:00    
0
16.09.2017 10:00
: 0

16.09.2017 10:00    
0
16.09.2017 10:00
: 6
16.09.2017 10:00    Ukončený
16.09.2017 10:00    Ukončený
16.09.2017 10:00
6 : 0
16.09.2017 10:00    Ukončený
16.09.2017 10:00
8 : 0
16.09.2017 10:00    Ukončený
16.09.2017 12:00
: 5
16.09.2017 12:00    Ukončený
17.09.2017 10:00
6 : 1
17.09.2017 10:00    Ukončený
I. liga žiačok ZsFZ (Ženy)
I.liga žiačok ZsFZ, 6. kolo
16.09.2017 13:00
: 0

16.09.2017 13:00    
0

16.09.2017 13:00
: 0
16.09.2017 13:00    
0
16.09.2017 13:00    
16.09.2017 13:30
9 : 0
16.09.2017 13:30    Ukončený
16.09.2017 13:30
9 : 0
16.09.2017 13:30    Ukončený
17.09.2017 13:00    Ukončený
Do zápasu ostáva
8d 1h 2m 21s
27.09.2017 16:30
27.09.2017 16:30   o 8d 1h 2m 21s
II.liga žiačok ZSFZ (Ženy)
II. liga žiačok ZsFZ, 2. kolo
14.09.2017 16:30
2 : 1
14.09.2017 16:30    Ukončený
15.09.2017 15:00    Ukončený
16.09.2017 10:00
9 : 0
16.09.2017 10:00    Ukončený
Do zápasu ostáva
9d 32m 21s
28.09.2017 16:00
II. liga MŽ U13 ZsFZ (Muži)
Základná časť, 6. kolo
15.09.2017 12:00
: 9
15.09.2017 12:00    Ukončený
16.09.2017 12:00    Ukončený
16.09.2017 12:00
: 2
16.09.2017 12:00    Ukončený
16.09.2017 12:00
8 : 0
16.09.2017 12:00    Ukončený
16.09.2017 12:00
: 4
16.09.2017 12:00    Ukončený
17.09.2017 12:00
1 : 0
17.09.2017 12:00    Ukončený
17.09.2017 12:00    Ukončený
17.09.2017 12:00
8 : 1
17.09.2017 12:00    Ukončený
Do zápasu ostáva
7d 22h 32m 21s
27.09.2017 14:00
27.09.2017 14:00   o 7d 22h 32m 21s
III. liga MŽ U13 JV ZsFZ (Muži)
Základná časť, 6. kolo
15.09.2017 12:00    Ukončený
16.09.2017 10:00
7 : 0
16.09.2017 10:00    Ukončený
16.09.2017 12:00
9 : 0
16.09.2017 12:00    Ukončený
16.09.2017 12:00
: 11
16.09.2017 12:00    Ukončený
16.09.2017 12:00
3 : 1
16.09.2017 12:00    Ukončený
16.09.2017 12:00
: 0
17.09.2017 12:00
3 : 1
17.09.2017 12:00    Ukončený
III. liga MŽ U13 SZ ZsFZ (Muži)
Základná časť, 6. kolo
16.09.2017 10:00
: 16
16.09.2017 10:00    Ukončený

16.09.2017 12:00
: 0
16.09.2017 12:00    
0
16.09.2017 12:00
: 0

16.09.2017 12:00    
0
16.09.2017 12:00
3 : 2
16.09.2017 12:00    Ukončený
16.09.2017 12:00    Ukončený
16.09.2017 12:00
: 2
16.09.2017 12:00    Ukončený
16.09.2017 12:00
: 6
16.09.2017 12:00    Ukončený
17.09.2017 12:00
: 3
17.09.2017 12:00    Ukončený
Prípravka - U11 - ZsFZ (Muži)
Skupina B, 2. kolo
15.09.2017 11:30    Ukončený
16.09.2017 11:30    Prebieha
17.09.2017 11:30
: 1
17.09.2017 11:30    Prebieha
Do zápasu ostáva
6d 1h 47m 21s
25.09.2017 17:15
25.09.2017 17:15   o 6d 1h 47m 21s
Prípravka - U11 - ZsFZ (Muži)
Skupina A, 3. kolo
15.09.2017 11:15
7 : 0
15.09.2017 11:15    Ukončený
15.09.2017 11:30
1 : 0
15.09.2017 11:30    Ukončený
15.09.2017 11:30
: 11
15.09.2017 11:30    Ukončený
15.09.2017 16:15
9 : 1
15.09.2017 16:15    Ukončený
16.09.2017 10:00    Ukončený
Prípravka - U10 - ZsFZ (Muži)
skupina B, 2. kolo

16.09.2017 10:00
: 0
16.09.2017 10:00    
0
16.09.2017 10:00    Prebieha
17.09.2017 10:00
6 : 0
17.09.2017 10:00    Prebieha
Prípravka - U10 - ZsFZ (Muži)
skupina A, 3. kolo
15.09.2017 15:00
4 : 0
15.09.2017 15:00    Ukončený

16.09.2017 10:00
: 0
16.09.2017 10:00    
0

16.09.2017 10:00
: 0
16.09.2017 10:00    
0
16.09.2017 10:00
: 0

16.09.2017 10:00    
0
16.09.2017 10:00
: 0

16.09.2017 10:00    
0
Prípravka - U09 - ZsFZ (Muži)
skupina B, 2. kolo
15.09.2017 10:00    Ukončený
16.09.2017 10:00    Ukončený
17.09.2017 10:00
: 2
17.09.2017 10:00    Ukončený
Do zápasu ostáva
6d 32m 21s
25.09.2017 16:00
25.09.2017 16:00   o 6d 32m 21s
Prípravka - U09 - ZsFZ (Muži)
skupina A, 3. kolo
15.09.2017 10:00
17 : 0
15.09.2017 10:00    Ukončený
15.09.2017 10:00
: 5
15.09.2017 10:00    Ukončený
15.09.2017 10:00
5 : 1
15.09.2017 10:00    Ukončený
15.09.2017 15:00
: 6
15.09.2017 15:00    Ukončený
16.09.2017 10:00    Ukončený
Partneri