Matričná komisia
ZsFZ-MK-2016/2017-0006
Oznamy
Vaše podanie je bezpredmetné. Novelizovaný RaPP (z 2.12.2016) čl. 19/2 sa správne znie: Žiadosť o prestup amatéra sa podáva v registračných obdobiach od 01.07. do 31.07. kalendárneho roka (letné registračné obdobie bez obmedzenia), od 01.08. do 30.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie s obmedzením), od 01.01. do 15.03. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie bez obmedzenia). od 01.01. do 30.03. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie s obmedzením).
Rozhodnutie: ZsFZ-MK-2016/2017-0006
Klub: FK Kolárovo
Dátum zaevidovania: 04.03.2017 15:57
Dátum vyriešenia: 04.03.2017 16:00
Stav: Vyriešené