Disciplinárna komisia
ZsFZ-DK-2016/2017-0661
U 922
Pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 s.s. N za 5 x ŽK (37/5a)
Rozhodnutie: ZsFZ-DK-2016/2017-0661
Klub: TJ Kostolné Kračany
Dátum zaevidovania: 15.03.2017 22:24
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Szilárd György Sóki 5 x ŽK 5 EUR 15.03.2017 22:24