Disciplinárna komisia
ZsFZ-DK-2016/2017-0973
U 1306
Discplinárne sankcie
Rozhodnutie: ZsFZ-DK-2016/2017-0973
Klub: OŠK Lehota
Dátum zaevidovania: 21.04.2017 10:35
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
RP 5 EUR 21.04.2017 10:36
POKUTY