Disciplinárna komisia
ZsFZ-DK-2016/2017-1180
U 1577
Pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 s.s. N za 5 x ŽK (37/5a)
Rozhodnutie: ZsFZ-DK-2016/2017-1180
Klub: TJ Družstevník Zvončín
Dátum zaevidovania: 18.05.2017 23:06
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Marek Krajčovič 5 x ŽK 10 EUR 18.05.2017 23:07