Disciplinárna komisia
ZsFZ-DK-2016/2017-1181
U 1578
Pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 s.s. N za 5 x ŽK (37/5a)
Rozhodnutie: ZsFZ-DK-2016/2017-1181
Klub: TJ Družstevník Zvončín
Dátum zaevidovania: 18.05.2017 23:08
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Patrik Dolinaj 5 x ŽK 10 EUR 18.05.2017 23:09