Disciplinárna komisia
ZsFZ-DK-2017/2018-0015
U 36
Žiadosť o určenie pokuty za pozastavenie športovej činnosti (37/6)
Rozhodnutie: ZsFZ-DK-2017/2018-0015
Klub: ŠK Nesvady
Dátum zaevidovania: 11.08.2017 11:29
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Adrián Varga Žiadosť o určenie pokuty za pozastavenie športovej činnosti (37/6) 60 EUR 11.08.2017 11:30