Disciplinárna komisia
ZsFZ-DK-2017/2018-0096
U 158, U 213
Disciplinárne sankcie Podmienečné upustenie od výkonu zvyšku disciplinárnej sankcie (čl. 41/1,2,3,4) – zamieta sa
Rozhodnutie: ZsFZ-DK-2017/2018-0096
Klub: TJ Nové Sady
Dátum zaevidovania: 07.09.2017 22:32
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
RP 5 EUR 07.09.2017 22:33
Mário Šmitala Zmena DS - zamieta sa (lekár/zdravotník) 5 EUR 21.09.2017 23:02
POKUTY