Disciplinárna komisia
ZsFZ-DK-2017/2018-0098
U 169
Pozastavenie výkonu športu (71/1, 71/2a,b,d, 9/1,2,3,4)
Rozhodnutie: ZsFZ-DK-2017/2018-0098
Klub: OTJ Horné Obdokovce
Dátum zaevidovania: 13.09.2017 23:03
Stav: Nové