Športovo-technická komisia
Členovia
Tibor Révay
Pavel Horváth
Anton Poliček
Tajomníci
Rozhodnutia
ZsFZ-STK-2016/2017-1507Zmena termínu stretnutia.
ZsFZ-STK-2016/2017-1505Zmena termínu stretnutia.
ZsFZ-STK-2016/2017-1504Zmena termínu stretnutia.
ZsFZ-STK-2016/2017-1503Zmenu termínu stretnutia.
ZsFZ-STK-2016/2017-1502Zmena termínu stretnutia.
ZsFZ-STK-2016/2017-1501Zmena termínu stretnutia.
ZsFZ-STK-2016/2017-1500Zmena termínu stretnutia.
ZsFZ-STK-2016/2017-1499Zmena termínu stretnutia.
ZsFZ-STK-2016/2017-1497Zmena termínu stretnutia.
ZsFZ-STK-2016/2017-1496zmena miesta stretnutia.
ZsFZ-STK-2016/2017-1495Zmena miesta stretnutia.
ZsFZ-STK-2016/2017-1494Zmena termínu stretnutia
ZsFZ-STK-2016/2017-1493Zmena termínu stretnutia.
ZsFZ-STK-2016/2017-1492Zmena termínu stretnutia.
ZsFZ-STK-2016/2017-1491Zmena termínu stretnutia.
ZsFZ-STK-2016/2017-1490Zmena termínu stretnutia.
ZsFZ-STK-2016/2017-1488Zmena termínu stretnutia.
ZsFZ-STK-2016/2017-1485Zmena termínu stretnutia.
ZsFZ-STK-2016/2017-1484Zmena miesta stretnutia.
ZsFZ-STK-2016/2017-1483Zmena termínu.
ZsFZ-STK-2016/2017-1482Zmena termínu.
ZsFZ-STK-2016/2017-1481Zmena termínu.
ZsFZ-STK-2016/2017-1480Zmena termínu.
ZsFZ-STK-2016/2017-1479Zmena termínu stretnutia.
ZsFZ-STK-2016/2017-1478Zmena termínu stretnutia.
ZsFZ-STK-2016/2017-1477Zmena termínu stretnutia.
ZsFZ-STK-2016/2017-1475Zmena termínu stretnutia.
ZsFZ-STK-2016/2017-1474Zmena termínu stretnutia.
ZsFZ-STK-2016/2017-1473Zmena termínu stretnutia.
ZsFZ-STK-2016/2017-1471Zmena termínu stretnutia.
ZsFZ-STK-2016/2017-1470Zmena termínu stretnutí.
ZsFZ-STK-2016/2017-1469Zmena termínu stretnutia.
ZsFZ-STK-2016/2017-1468Zmena termínu stretnutia.
ZsFZ-STK-2016/2017-1467Zmena termínu stretnutí.
ZsFZ-STK-2016/2017-1466Zmena termínu stretnutia.
ZsFZ-STK-2016/2017-1465Zmena termínu stretnutia.
ZsFZ-STK-2016/2017-1464Zmena termínu stretnutia.
ZsFZ-STK-2016/2017-1463Zmena termínu stretnutia.
ZsFZ-STK-2016/2017-1462Zmena termínu stretnutia.
ZsFZ-STK-2016/2017-1461Zmena termínu stretnutia.
ZsFZ-STK-2016/2017-1460Zmena termínu stretnutia.
ZsFZ-STK-2016/2017-1459Zmena termínu.
ZsFZ-STK-2016/2017-1458Zmena termínu.