Komisia rozhodcov
ZsFZ-KR-2016/2017-0186
TJ Družstevník Zvončín - sťažnosť na výkon R
KR ZsFZ sa na zasadnutí dňa 20.05.2017 zaoberala Vašou sťažnosťou na výkon rozhodcu v stretnutí 15. kola V. ligy Západ Veľké Kostoľany - Zvončín. KR ZsFZ v spolupráci s usporiadajúcim oddielom zabezpečila a na zasadnutí vzhliadla videozáznam z predmetného stretnutia. Na tomto základe konštatuje: 12´ - PK bol nariadený správne za tzv. šľapák hráča hostí voči nohe súpera v pokutovom území hostí. Po nariadení PK pre D hráči hostí pribehli k R. R udelil 2x ŽK hráčom hostí, ale z predloženého videozáznamu sa identita hráčov nedá jednoznačne určiť. Videozáznam je robený z väčšej vzdialenosti bez priblíženia. Dresy hráčov hostí bielo-červené, pričom cez rozhranie farieb je umiestnené číslo. Z uvedeného dôvodu KR ZsFZ akceptuje stanovisko R a AR1, že ŽK boli udelené hráčom H4 a H3. 40´- R správne udelil ŽK/ČK hráčovi H4 za NS - držanie súpera v sľubnej akcii mimo súboja o loptu S pozdravom Vladimír Kováč, tajomník KR ZsFZ.
Rozhodnutie: ZsFZ-KR-2016/2017-0186
Klub: TJ Družstevník Zvončín
Dátum zaevidovania: 21.04.2017 10:37
Dátum vyriešenia: 21.04.2017 10:39
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Podľa RS ZsFZ 2016/2017 B9 písmeno i. 40 EUR 21.04.2017 10:39