Komisia rozhodcov
ZsFZ-KR-2016/2017-0211
KFC Kalná nad Hronom - sťažnosť
KR ZsFZ sa na svojich zasadnutiach dňa 04.05. a 11.05.2017 zaoberala Vašou sťažnosťou na výkon R a AR v predmetnom stretnutí. KR vyžiadala v zmysle RS 2016/2017 B9 písmeno f. videozáznam zo stretnutia. Tento bol doručený KR ZsFZ na zasadnutie dňa 11.05.2017. KR ZsFZ vzhliadla videozáznam a na tomto základe konštatuje: 69´- ČK hráčovi H17 bola udelená správne za HNS - zmarenie gólovej príležitosti držaním súpera 78´- situácia sa z predloženého videozáznamu nedá objektívne posúdiť. Záznam v okamihu prihrávky nezachytáva postavenie útočiacich a brániacich hráčov, ale iba hráča, ktorý prihráva spoluhráčovi. S pozdravom Ján Franek,predseda KR ZsFZ.
Rozhodnutie: ZsFZ-KR-2016/2017-0211
Klub: KFC Kalná nad Hronom
Dátum zaevidovania: 12.05.2017 11:34
Dátum vyriešenia: 12.05.2017 11:35
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
RS ZsFZ B9 písmeno i. 40 EUR 12.05.2017 11:34