Komisia rozhodcov
ZsFZ-KR-2016/2017-0212
FC Komjatice - sťažnosť
KR ZsFZ sa na svojich zasadnutiach dňa 04.05. a 11.05.2017 zaoberala Vašou sťažnosťou na výkon R a AR v predmetnom stretnutí. KR vyžiadala v zmysle RS 2016/2017 B9 písmeno f. videozáznam zo stretnutia. KR ZsFZ na zasadnutí dňa 11.05.2017 vzhliadla videozáznam a na tomto základe konštatuje: 63´- R nepostupoval správne, nemal nariadiť PK a nemal udeliť ŽK/ČK hráčovi H3. R mal nechať pokračovať v hre, neboli porušené PF. Na základe uvedených skutočností KR ZsFZ pozastaví delegáciu R na stretnutia dospelých v súlade so Zásadami pre činnosť KR ZsFZ. KR ZsFZ klasifikuje Vašu sťažnosť za opodstatnenú. S pozdravom Ján Franek,predseda KR ZsFZ.
Rozhodnutie: ZsFZ-KR-2016/2017-0212
Klub: FC Komjatice
Dátum zaevidovania: 12.05.2017 11:46
Dátum vyriešenia: 12.05.2017 11:46
Stav: Vyriešené