Komisia rozhodcov
ZsFZ-KR-2016/2017-0228
Titurus
KR ZsFZ berie na vedomie Vaše stanovisko. Ján Franek, predseda KR ZsFZ.
Rozhodnutie: ZsFZ-KR-2016/2017-0228
Dátum zaevidovania: 02.06.2017 08:50
Dátum vyriešenia: 02.06.2017 08:50
Stav: Vyriešené