Komisia rozhodcov
ZsFZ-KR-2016/2017-0229
Peter Šamko
KR ZsFZ berie na vedomie Vaše podanie. Ján Franek,predseda KR ZsFZ.
Rozhodnutie: ZsFZ-KR-2016/2017-0229
Dátum zaevidovania: 08.06.2017 09:31
Dátum vyriešenia: 08.06.2017 09:31
Stav: Vyriešené