Komisia rozhodcov
ZsFZ-KR-2016/2017-0230
TJ Družstevník Jacovce
KR ZsFZ berie na vedomie Vaše podanie. Ján Franek,predseda KR ZsFZ.
Rozhodnutie: ZsFZ-KR-2016/2017-0230
Klub: TJ Družstevník Jacovce
Dátum zaevidovania: 08.06.2017 09:32
Dátum vyriešenia: 08.06.2017 09:32
Stav: Vyriešené