Odvolacia komisia ZsFZ

OdvK ZsFZ
Meno a priezvisko Funkcia E-mail Telefón
Stanislav Kysel predseda OdvK stanokysel@centrum.sk 0907 790 053
Peter Martinec člen OdvK petermartinec@gmail.com 0905 565 176
Miroslav Kvaššay člen OdvK tjdomaniza@zoznam.sk 0903 804 588
Pavol Gádoši člen OdvK pavol.gadosi@gmail.com 0917 765 549
Zväzové novinky