Komisia mládeže a školského futbalu ZsFZ

Meno a priezvisko Funkcia E-mail Telefón Garant ObFZ
Jozef Jakuš predseda KMaŠF jakus.jozef@gmail.com 0902 937 056
Ján Pisár podpredseda KMaŠF pisarovadana@gmail.com 0911 352 340 TT, SE
Martin Čulák člen KMaŠF martin@culak.sk 0903 288 369 LV, NR
Jozef Jureňa člen KMaŠF Jurenajst@pobox.sk 0902 328 976 PD, TO
Tomáš Adamovics člen KMaŠF
Jozef Hilčík člen KMaŠF
Jozef Kováč člen KMaŠF
Zväzové novinky