Komisia mládeže a školského futbalu ZsFZ

KMaŠF ZsFZ
Meno a priezvisko Funkcia E-mail Telefón Garant ObFZ
Jozef Jakuš predseda KMaŠF jakus.jozef@gmail.com 0902 937 056
Ján Pisár podpredseda KMaŠF pisarovadana@gmail.com 0911 352 340 TT, SE
Vojtech Balla člen KMaŠF vojtech.balla@centrum.sk 0908 704 614 DS, GA
Martin Čulák člen KMaŠF martin@culak.sk 0903 288 369 LV, NR
Jozef Jureňa člen KMaŠF Jurenajst@pobox.sk 0902 328 976 PD, TO
Štefan Labay člen KMaŠF stefan.labay.st@gmail.com 0905 420 014 NZ, KN
Dušan Raninec člen KMaŠF trenerko9@precin.eu 0903 666 822 PB, TN
Zväzové novinky