Komisia ženského futbalu ZsFZ

Meno a priezvisko Funkcia E-mail Telefón
Roland Szöcs predseda KŽF roland.kzfzsfz@hotmail.com 0918 884 021
Iveta Neveďalová člen KŽF 0919 282 567
Viliam Leponi člen KŽF 0903 110 079
Štefan Labay člen KŽF
Igor Mesároš člen KŽF
Dóra Horváthová člen KŽF
Zväzové novinky