Komisia ženského futbalu ZsFZ

KŽF ZsFZ
Meno a priezvisko Funkcia E-mail Telefón
Roland Szöcs predseda KŽF roland.kzfzsfz@hotmail.com 0918 884 021
Iveta Neveďalová člen KŽF 0919 282 567
Viliam Leponi člen KŽF 0903 110 079
Zväzové novinky