Revízna komisia ZsFZ

RevK ZsFZ
Meno a priezvisko Funkcia E-mail
Ivan Bartoš predseda RevK bartos@chalmova.sk
Miroslav Jaška člen RevK
Roland Novák člen RevK
Marek Guček člen RevK
Zväzové novinky