Dôležité informácie pre klubových manažérov

03.07.2017, Iveta Šodelová

Dôležité info pre klubových manažérov !

1/rozhodnutím najvyšších orgánov SFZ sa Odstupné za hráča vracia do Mesačnej zbernej faktúry (odstupné za hráča platí nový klub vo faktúre generovanej v nasledujúcom mesiaci, spravidla je faktúra generovaná vždy 1. v mesiaci), kompletný návo na použitie je tu http://www.futbalsfz.sk/issf-platobne-predpisy ,
2/začala sa nová sezóna a je potrebné si vygenerovať členské poplatky za klub a za hráčov pre novú sezónu, kompletný návod je tu:
http://www.futbalsfz.sk/clenske-poplatky ,
3/mnohým sa končí platnosť Registračných preukazov a preto je potrebné si vygenerovať nové preukazy, už dlhšie je zavedené, že platnosť preukazov do U19 (vrátane) je na 5 rokov a nad U19 na 10 rokov platnosti, nenechávajte si to prosím na poslednú chvíľu, nakoľko sa ide meniť viac ako 50 000 preukazov, čo môže spôsobiť neskoršie dodania, pokiaľ príde veľa objednávok v jednom momente (napriek tomu že sme zdvojnásobili výrobnú kapacitu).
V blízkej budúcnosti
1/momentálne bežia finálne úpravy matrík FO (fyzických osôb, hráči, tréneri, rozhodcovia, delegári …) a PO (právnických osôb, kluby, zväzy, asociácie …), ktoré prinesú všetky potrebné funkcionality pre splnenie všetkých podmienok Zákona o športe, hlavne klubové a zväzové príslušnosti ostatných členov
2/úpravy Zápisu stretnutí, podľa Zákona o športe a aj na žiadosť Technického oddelenia SFZ a ÚLK, ktoré prinesú hlavnú zmenu v tom, že v Zápise o stretnutí už nebudú voľne vpisovateľné polia pre asistentov trénerov, lekárov, videotechnikov a podobne, ale budete si uch musieť zaregistrovať a požiadať o ich súhlas že ich uvediete do realizačného tímu družstva, alebo na Zápis o stretnutí. Bude na to jednoduchý elektronický proces (Vy požiadate, osoba Vám to schváli, Vy osobu pridáte kde potrebujete podľa funkcie a licencie), netreba sa ničoho obávať, myslíme na Vás aby to bolo najjednoduchšie ako sa dá https://www.facebook.com/images/emoji.php/v9/f4c/1/16/1f642.png :)

3/vo všetkých súťažiach sa postupne zapne kontrola na trénerské licencie (položka tréner bude v krátkom čase povinné pole),
- centrálny register zmlúv podľa zákona o športe, jedná sa o zmluvy: profesionálny športovec, amatérsky športovec, talentovaný športovec, dobrovoľník, sponzorská zmluva, zmluva s agentom.

Následne priebežne všetky “verejné” informácie priebežne doplníme na futbalnet.sk.

http://www.futbalsfz.sk/issf-platobne-predpisy

image
Prečítané: 476x