Úradná správa ŠTK č.29

16.03.2017, Iveta Šodelová

ÚRADNÁ SPRÁVA ŠTK Č.29

15.03.2017

Úradná správa ŠTK č.29

Úradná správa ŠTK č. 29 zo dňa 15.03.2017 vo formáte *pdf na stiahnutie

Dôležité upozornenia

  • ŠTK ZsFZ žiada všetky FO, aby zodpovedne sledovali uznesenia v ISSF.
  • ŠTK ZsFZ upozorňuje všetky FO, že v zmysle RS ZsFZ 2016/2017 čl. A/3/p, je potrebné všetky požiadavky na zmenu termínu, okrem dlhodobých žiadostí podávaných pred začiatkom jesennej alebo jarnej časti súťažného ročníka, podať na ŠTK prostredníctvom elektronickej podateľne v ISSF z detailu stretnutia. V prípade potrebnej dohody oboch družstiev je potrebné podať žiadosť cez „Žiadosť o zmenu termínu“ v ISSF.
  • ŠTK ZsFZ upozorňuje všetky kluby ktoré majú PASPORTOVANÉ náhradné hracie plochy a hracie plochy s umelou trávou na RS A/5/f.
  • ŠTK ZsFZ upresňuje RS ZsFZ B/1/f. Monitor (TV alebo PC) musí mať min. priemer 40 cm.

 

III. Liga TIPOS dospelí

FC Slovan Galanta - ŠTK ZsFZ berie na vedomie vaše podanie. ZsFZ-STK-2016/2017-1641

FC Slovan Galanta - ŠTK ZsFZ berie na vedomie. ŠTK ZsFZ upozorňuje na povinnosť RS ZsFZ A/5/c. ZsFZ-STK-2016/2017-1640

IV. liga JV dospelí

OTJ Horné Obdokovce - FC Nitra(B) (18.kolo) ŠTK ZsFZ nariaďuje odohrať súťažné stretnutie 25.03.2017 (sobota) o ÚHČ. SP SFZ čl. 35/5, RS ZsFZ A/3/c ZsFZ-STK-2016/2017-1614
OTJ Palárikovo - ŠTK ZsFZ berie na vedomie Vaše odhlásenie družstva zo súťaž. ŠTK ZsFZ bude postupovať podľa SP SFZ čl. 12/2,3,4 . ŠTK ZsFZ Vás odstúpi na doriešenie DK ZsFZ podľa RS ZsFZ 2016/2017 P2.3/8. ZsFZ-STK-2016/2017-1618

OTJ Horné Obdokovce- ŠTK ZsFZ eviduje vaše splnenie si povinnosti vyplývajúcej z SP SFZ čl. 43/3/b ZsFZ-STK-2016/2017-1642, ZsFZ-STK-2016/2017-1643
FK Slovan Levice - ŠTK ZsFZ eviduje vaše splnenie si povinnosti vyplývajúcej z SP SFZ čl. 43/3/b ZsFZ-STK-2016/2017-1642, ZsFZ-STK-2016/2017-1643

IV. liga SZ dospelí

ŠK Slovan Šimonovany - Partizánske - FK TEMPO Partizánske (34.kolo) ) ŠTK ZsFZ súhlasí so zmenou termínu súťažného stretnutia. Súťažné stretnutie sa odohrá 27.05.2017 o 17.00 hod. ZsFZ-STK-2016/2017-1634

Spartak Myjava - OFK Malženice (19.kolo) ŠTK ZsFZ súhlasí so zmenou miesta súťažného stretnutia. Súťažné stretnutie sa odohrá na Hl. ploche štadiónu v Myjave 18.03.2017 o 17.00 hod. ZsFZ-STK-2016/2017-1639

V. liga Juh dospelí

TJ Lehnice - ŠTK ZsFZ upozorňuje FO na dodržanie RS B/2/m
ZsFZ-STK-2016/2017-1644

V. liga Stred dospelí

TJ Slovan Preseľany - ŠTK upozorňuje FO na dodržanie RS B/2/d
ZsFZ-STK-2016/2017-1645

V. liga Sever dospelí


TJ Partizán Cígeľ - TJ Slovan Brvnište (16.kolo) ŠTK ZsFZ súhlasí so zmenou termínu súťažného stretnutia. Súťažné stretnutie sa po vzájomnej dohode odohrá 13.04.2017 o 16.00 hod. ZsFZ-STK-2016/2017-1626
 

II. liga SD U19 + MD U17

MŠK Považská Bystrica - FC ViOn Zlaté Moravce - Vráble (31.kolo) ŠTK ZsFZ súhlasí so zmenou termínu a ÚHČ súťažného stretnutia. Súťažné stretnutie sa odohrá 10.06.2017 o 13.00 a 15.30 hod. ZsFZ-STK-2016/2017-1612

 

III. liga SD U19 + MD U17

AFC Nové Mesto nad Váhom- ŠTK ZsFZ súhlasí s odohratím domácich súťažných stretnutí vždy v nedeľu 10.00 a 12.30 hod., okrem 15. a 25. kola tie odohrá v sobotu 10.00 a 12.30 hod. ZsFZ-STK-2016/2017-1632

FK Krakovany - ŠTK ZsFZ berie na vedomie vaše podanie. ZsFZ-STK-2016/2017-1653

 

IV. liga SZ dorast

 

TJ ISKRA Borčice - TJ KOVO Beluša (18.kolo) ŠTK ZsFZ súhlasí s odohratím súťažného stretnutia na UT v Považskej Bystrici. Súťažné stretnutie sa odohrá po vzájomnej dohode 26.03.2017 o 13.00 hod. ZsFZ-STK-2016/2017-1638
 

IV. liga JV dorast

OTJ Horné Obdokovce - "FC Nový Život" (18.kolo) ŠTK ZsFZ nariaďuje z dôvodu kolízii súťažných stretnutí odohrať stretnutie 26.03.2017 o 2,5 hod. pred ÚHČ dospelých.

ZsFZ-STK-2016/2017-1652

 

V. liga Východ dorast

 

MŠO Štúrovo - TJ AC Mužla (29.kolo) ) ŠTK ZsFZ súhlasí so zmenou termínu súťažného stretnutia. Súťažné stretnutie sa po vzájomnej dohode predohrá 01.05.2017 o 10.30 hod.
ZsFZ-STK-2016/2017-1613
 

FC Komjatice - ŠK Svodín (18.kolo) ) ŠTK ZsFZ súhlasí so zmenou ÚHČ súťažného stretnutia. Súťažné stretnutie sa po vzájomnej dohode odohrá 25.03.2017 o 10.30 hod.
ZsFZ-STK-2016/2017-1635

 

FC Komjatice - TJ Lokomotíva Bánov (20.kolo) ) ŠTK ZsFZ súhlasí so zmenou ÚHČ súťažného stretnutia. Súťažné stretnutie sa po vzájomnej dohode odohrá 08.04.2017 o 10.30 hod. ZsFZ-STK-2016/2017-1637

 

FC Komjatice - TJ AC Mužla (22.kolo) ) ŠTK ZsFZ súhlasí so zmenou ÚHČ súťažného stretnutia. Súťažné stretnutie sa po vzájomnej dohode odohrá 22.04.2017 o 10.30 hod.
ZsFZ-STK-2016/2017-1636

 

TJ Veľké Lovce - TJ Mladosť Čata (17.kolo) ) ŠTK ZsFZ súhlasí so zmenou ÚHČ súťažného stretnutia. Súťažné stretnutie sa po vzájomnej dohode odohrá 18.03.2017 o 12.00 hod. ZsFZ-STK-2016/2017-1647
 


II. liga SŽ U15 a MŽ U 13

 

MŠK Považská Bystrica - FKM Nové Zámky (20.kolo) ŠTK ZsFZ súhlasí so zmenou termínu a ÚHČ súťažného stretnutia. Súťažné stretnutie sa odohrá 25.03.2017 o 14.00 a 16.00 hod. ZsFZ-STK-2016/2017-1609
 

MŠK Považská Bystrica - FC Slovan Galanta (22.kolo) ŠTK ZsFZ súhlasí so zmenou termínu a ÚHČ súťažného stretnutia. Súťažné stretnutie sa odohrá 08.04.2017 o 14.30 a 16.30 hod. ZsFZ-STK-2016/2017-1610

MŠK Považská Bystrica - FK Lokomotíva Trnava (26.kolo) ŠTK ZsFZ súhlasí so zmenou termínu a ÚHČ súťažného stretnutia. Súťažné stretnutie sa odohrá 06.05.2017 o 14.30 a 16.30 hod. ZsFZ-STK-2016/2017-1611
 

AS Trenčín - MFK Skalica (23.kolo) ŠTK ZsFZ súhlasí so zmenou termínu súťažného stretnutia. Súťažné stretnutie sa po vzájomnej dohode predohrá 14.04.2017 o 10.00 a 12.00 hod. na ihrisku TFK Opatová. ZsFZ-STK-2016/2017-1620
 

MŠK Považská Bystrica - AS Trenčín (24.kolo) ŠTK ZsFZ súhlasí so zmenou termínu súťažného stretnutia. Súťažné stretnutie sa po vzájomnej dohode odohrá 18.04.2017(utorok) o 10.00 a 12.00 hod. ZsFZ-STK-2016/2017-1631
 

FC Slovan Galanta - ŠTK ZsFZ berie na vedomie. ŠTK ZsFZ upozorňuje na povinnosť RS ZsFZ A/5/c. ZsFZ-STK-2016/2017-1640

AS Trenčín - ŠTK ZsFZ súhlasí s odohratím domácich súťažných stretnutí na ihrisku TFK Opatová. ZsFZ-STK-2016/2017-1651
 

III. liga Západ SŽ U15 a MŽ U 13


TJ NAFTA GBELY - FK Senica (13.kolo) ŠTK ZsFZ súhlasí so zmenou termínu súťažného stretnutia. Súťažné stretnutie sa po vzájomnej dohode predohrá 13.04.2017 (štvrtok) U13 o 14.30 a U15 o 17.00 hod. ZsFZ-STK-2016/2017-1617
 

III. liga Sever SŽ U15 a MŽ U 13

AFC Nové Mesto nad Váhom -ŠTK ZsFZ súhlasí s odohraním domácich súťažných stretnutí vždy sobotu 10.00 a 12.00 hod. ZsFZ-STK-2016/2017-1627


FK Junior Kanianka - AFC Nové Mesto nad Váhom (12.kolo) ŠTK ZsFZ súhlasí so zmenou termínu súťažného stretnutia. Súťažné stretnutie sa po vzájomnej dohode predohrá 13.04.2017 (štvrtok) U15 o 14.00 a U13 o 16.00 hod. ZsFZ-STK-2016/2017-1650

 

 

Prípravky ZsFZ

ŠTK oznamuje, že súťažné zápasy prípraviek budú nahrávané cez ISSF systém. Jednotlivé zápasy budú rozhodovať „rozhodcovia laici“. Systém bude nastavený na tento spôsob a z tohto dôvodu je potrebné, aby domáci klubový/tímový manažér mal prístup k systému ISSF. Pred stretnutím oba kluby nahrajú nomináciu družstva a následne domáci klubový/tímový manažér uzatvorí nominácie. Následne vytvorí zápis o stretnutí a nakoniec bude nahrávať góly. Nakoniec všetko uloží a následne správca súťaže uzatvorí Zápis o stretnutí.

1)Kliknúť na nomináciu „domáci“ – uzavrieť (druhá ikona vľavo hore)

2)Kliknúť na nomináciu „hostia“ – uzavrieť (tretia ikona vľavo hore)

3)Zápis zo stretnutia

Goly:

1 )Kliknúť na ikonu gól (lopta)

2) Kolonka typ gólu

3) Zaevidovanie strelenie gólu

Po MZ kliknúť na ikonu priebežne uložiť (vľavo dole)

 

ŠTK ZsFZ upozorňuje všetky kluby pôsobiace v súťaži prípraviek, že v zápise o stretnutí je treba „POVINNE“ vyplniť hlavného usporiadateľa, počet divákov a počet usporiadateľov.

Prípravky

B-liga ZsFZ sk. B

FK Krakovany - FC Slovan Hlohovec (11.kolo) ) ŠTK ZsFZ súhlasí so zmenou termínu súťažného stretnutia. Súťažné stretnutie sa odohrá 30.04.2017 o 10.00 hod na ihrisku v Trebaticiach. ZsFZ-STK-2016/2017-1608
 

A-liga ZsFZ sk. A

AS Trenčín - Spartak Myjava (8.kolo) ) ŠTK ZsFZ súhlasí so zmenou termínu súťažného stretnutia. Súťažné stretnutie U11 sa po vzájomnej dohode odohrá 31.03.2017 o 17.00 hod. (piatok) ZsFZ-STK-2016/2017-1622

FC Baník HN Prievidza & Handlová - MŠK Púchov (13.kolo) ) ŠTK ZsFZ súhlasí so zmenou termínu súťažného stretnutia. Súťažné stretnutie sa po vzájomnej dohode odohrá 28.05.2017 U9, U10 o 14.30 a U11 o 15.45 hod. ZsFZ-STK-2016/2017-1624
 

Spartak Myjava - MŠK Púchov (9.kolo) ŠTK ZsFZ súhlasí so zmenou termínu miesta súťažného stretnutia. Súťažné stretnutie sa po vzájomnej dohode odohrá 20.04.2017 o 16.00 hod v Priepasnom alebo UT Myjava. ZsFZ-STK-2016/2017-1629
 

A-liga ZsFZ sk. B

FC Nitra - FC Spartak Trnava (13.kolo) ) ŠTK ZsFZ súhlasí so zmenou termínu súťažného stretnutia. Súťažné stretnutie sa po vzájomnej dohode odohrá: 20.05.2017 U9, U10 o 10.00 hod. a U11 o 11.15 hod. ZsFZ-STK-2016/2017-1616

 

FC Nitra - FK Slovan Levice (9.kolo) ) ŠTK ZsFZ súhlasí so zmenou termínu súťažného stretnutia. Súťažné stretnutie sa po vzájomnej dohode odohrá: 08.04.2017 U9, U10 o 11.00 hod. a U11 o 12.15 hod. ZsFZ-STK-2016/2017-1619
 

FC Nitra - FK DAC 1903 Dunajská Sterda (15.kolo) ) ŠTK ZsFZ súhlasí so zmenou termínu súťažného stretnutia. Súťažné stretnutie sa po vzájomnej dohode odohrá 10.06.2017 U9, U10 o 10.00 hod. a U11 o 11.15 hod. ZsFZ-STK-2016/2017-1621

B-liga ZsFZ sk. A

MŠK Považská Bystrica - MFK Topvar Topoľčany (10.kolo) ŠTK ZsFZ súhlasí so zmenou termínu súťažného stretnutia. Súťažné stretnutie U9, U10 a U11 sa po vzájomnej dohode odohrá 24.04.2017 o 14.00 hod. ZsFZ-STK-2016/2017-1623
 

B-liga ZsFZ sk. C

FC Slovan Galanta - MŠO Štúrovo (9.kolo) ŠTK ZsFZ súhlasí so zmenou termínu súťažného stretnutia. Súťažné stretnutie sa po vzájomnej dohode odohrá 11.04.2017 U9, U10 o 15.00 hod. a U 11 o 16.15 hod. ZsFZ-STK-2016/2017-1648
 

I. liga žiačok ZsFZ

AS Trenčín - FC Baník HN Prievidza & Handlová (11.kolo) ) ŠTK ZsFZ súhlasí so zmenou termínu súťažného stretnutia. Súťažné stretnutie sa po vzájomnej dohode odohrá 02.04.2017 o 14.00 hod. ZsFZ-STK-2016/2017-1606

MŠK Slovan Trenčianske Teplice - MŠK Považská Bystrica(10.kolo) ŠTK ZsFZ berie na vedomie Vaše podanie. Čaká na dohodu klubov. ZsFZ-STK-2016/2017-1607
 

FC Nitra - FK Senica (12.kolo) ŠTK ZsFZ súhlasí so zmenou ÚHČ súťažného stretnutia. Súťažné stretnutie sa po vzájomnej dohode odohrá 25.03.2017 o 9.00 hod. ZsFZ-STK-2016/2017-1615
 

MŠK Považská Bystrica - ŽFK Bánovce nad Bebravou (11.kolo) ŠTK ZsFZ nesúhlasí so zmenou ÚHČ súťažného stretnutia. Súťažné stretnutie sa odohrá 01.04.2017 o 10.00 hod. US. ŠTK ZsFZ č.25. ZsFZ-STK-2016/2017-1625
 

FK Čaka - FK Senica (14.kolo) ŠTK ZsFZ súhlasí so zmenou termínu súťažného stretnutia. Súťažné stretnutie sa po vzájomnej dohode odohrá 09.04.2017 o 13.00 hod.

ZsFZ-STK-2016/2017-1633
 

 

 

Bohumil Toběrný

Predseda ŠTK ZsFZ

Prečítané: 114x