Platenie dane pri odstupnom za amatéra

01.08.2017, Ivan Hádek

V súvislosti s množiacimi sa otázkami súvisiacimi s platením dane z pridanej hodnoty pri odstupnom za amatéra si dovoľujeme uviesť, že Registračný a prestupový poriadok SFZ (ďalej ako “RaPP”) ustanovuje v čl. 37 ods. 6 jasný spôsob určenia dane z pridanej hodnoty pri odstupnom za amatéra. Na základe uvedeného článku sa k sume určenej v čl. 37 ods. 1 RaPP pripočíta daň z pridanej hodnoty v zmysle platných právnych predpisov Slovenskej republiky.

V zmysle čl. 37 ods. 6 RaPP:

"Ak klub, ktorý má nárok na odstupné za amatéra, je platcom dane z pridanej hodnoty, k sume podľa odseku 1 sa pripočíta daň z pridanej hodnoty v zmysle platných právnych predpisov Slovenskej republiky."

 

Ivan Hádek 

vedúci sekretár ZsFZ

image
Prečítané: 165x