POZVÁNKA - Seminár DZ ZsFZ 22.7.2017 Nitra
03.07.2017, Iveta Šodelová

POZVÁNKA - Seminár DZ ZsFZ 22.7.2017 Nitra

POZVÁNKA - Seminár DZ ZsFZ 22.7.2017 Nitra

POZVÁNKA - Seminár DZ ZsFZ 22.7.2017 vo formáte *.pdf na stiahnutie

P O Z V Á N K A

Touto cestou pozývam všetkých nominovaných delegátov ZsFZ zaradených na NL DZ ZsFZ pre súťažný ročník 2017/2018 (NL 2017/2018 bude na stránke ZsFZ zverejnená dodatočne) na seminár DZ, ktorý sa uskutoční:

Dňa : 22.7.2017

miesto : NITRA, Študenský domov BERNOLÁK, trieda A.Hlinku č. 38 (vstup z ul. Akademickej)

Organizačné pokyny :

- príchod pozvaných do 08:30 hod. - prezentácia + káva a občerstvenie.

- začiatok seminára 09:00 hod. / všetci pozvaní musia byť v prednáškovej sále /

- žiadam Vás aby ste sa na Seminár dostavili slušne spoločensky oblečení !!!!!

PROGRAM :

09:00-09:05hod. - Zahájenie seminára ( p.Bott)

09:05-09:30hod. - Príhovor Predsedu ZsFZ a odovzdávanie dekrétov DZ ZsFZ ( p.Šípoš )

09:30-10:30hod. - Zmeny a doplnky PF - 2017 I. časť (p.Páchnik )

10:30-10:45hod. - Prestávka (občerstvenie )

10:45-11:15hod. - Zmeny a doplnky PF - 2017 II. časť (p.Páchnik )

11:15-12:45hod. - Vyhodnotenie výkonov DZ za jarnú časť súťažného ročníka 2016/2017

                        - spolupráca DZ s rozhodcami pred, počas a po stretnutí

                        - otázky a odpovede ohľadom vyplňovania správ DS a DPR

                                   - žiadosti ÚDZ na jesennú časť súťažného ročníka 2017/2018

           12:55hod. - Záver (p.Bott )

           13:00hod. - OBED

Podpredseda KR a vedúci ÚDZ : Ján Bott v.r.

 

Na vedomie:

Predseda ZsFZ: p. Pavol Šípoš

Predseda KR ZsFZ: p. Ján Franek

Prečítané: 574x