Seminár rozhodcov ZsFZ 25.-26.2.2017 NITRA
27.02.2017, Vladimír Kováč

Seminár rozhodcov ZsFZ 25.-26.2.2017 NITRA

Seminár rozhodcov ZsFZ 25.-26.2.2017 NITRA

      V dňoch 25.- 26.2 2017 sa uskutočnil v priestoroch Agroinštitútu  Nitra zimný seminár rozhodcov ZsFZ.

        V sobotu 25.2.2017 zahájil seminár svojim úvodným príhovorom predseda ZsFZ p. Pavol Šípoš. Nasledoval príhovor predsedu KR p. Jána Franeka, po ktorom dostal slovo licenčný komisár SFZ  p. Pavol Páchnik. 100 R ZsFZ a 8 R prihlásených z ObFZ  pozorne sledovalo odbornú prednášku licenčného komisára k zmenám PF.

       Popoludní boli rozhodcovia preskúšaní písomným testom (30 otázok) a video testom (20 video situácií UEFA 2016). Po absolvovaní testovej časti bola predsedom KR p. Jánom Franekom vyhodnotená jesenná časť súťažného ročníka 2016/2017 spolu s video analýzou situácii stretnutí ZsFZ, ktoré musela KR riešiť na svojich zasadnutiach.

       V nedeľu 26.2.2017 absolvovalo podobný program 114 R V. ligy, 2 R IV.ligy a 1 R z medziskupiny,  len v opačnom poradí. V dopoludňajších hodinách ich čakala tá náročnejšia, testová časť. Predseda KR p. Ján Franek vyhodnotil jesennú časť súťažného ročníka 2016/2017 spolu s video analýzou stretnutí ZsFZ. Po obede a príhovore predsedu ZsFZ p. Pavla Šípoša a podpredsedu KR – vedúceho úsedu DZ p. Jána Botta nasledovala odborná prednáška p. Pavla Páchnika.

      Na záver oboch dní KR ocenila vzorné správanie a aktívny prístup rozhodcov či už pri prednáške p.Páchnika, ako i pri analýze písomného testu a ukážok zo stretnutí ZsFZ. Po vyhodnotení testových otázok KR  vyslovuje spokojnosť s prípravou rozhodcov na seminár. S celkového počtu 217 R ZsFZ zúčastnených na seminári nevyhoveli v písomnom teste dvaja rozhodcovia. 

 

Ján Franek

predseda KR ZsFZ

Prečítané: 21x