Úradná správa DK č. 2

03.08.2017, Zuzana Valentová
Úradná správa DK č. 2 zo dňa 02. augusta 2018

Úradná správa DK č. 2 zo dňa 02. augusta 2017 vo formáte *.pdf na stiahnutie

 

Podmienečné upustenie od výkonu zvyšku disciplinárneho opatrenia (čl. 41/1,2,3,4) :

 • U 15 B. Fodrek (T) FK DAC 1904 D. Streda „B“ III.L dos. 1 týždeň P (U 1918) od 02.08.2017 do 31.12.2017.

Disciplinárne sankcie:

 • U 16 TJ Salka V/V dor., RP 5 €, na návrh ŠTK pokuta 500 € (64/1b, 64/5, čl. 67, RS P.2.3/2),
 • U 17 ŠK Tvrdošovce III.LSMŽ, RP 5 €, na návrh ŠTK pokuta 500 € (64/1b, 64/5, čl. 67, SP P.2.3/2)  
 • U 18 OŠK Bošany III.LSMŽ, RP 5 €, na návrh ŠTK pokuta 500 € (64/1b, 64/5, čl. 67, SP P.2.3/2).

Oznamy:

 • DK oznamuje klubom, že hráč, ktorý v poslednom kole súťažného ročníka 2016/2017 bol napomínaný 5 x ŽK, 9 x ŽK, 12 x ŽK a 15 x ŽK, môže podľa čl. 37/6 DK do začiatku nového súťažného ročníka za tieto napomínania v úradnej správe písomne požiadať o určenie pokuty namiesto pozastavenia výkonu športovej činnosti v novom súťažnom ročníku 2017/2018. V prípade, ak hráč stanovenú pokutu zaplatí, DO – pozastavenie výkonu športovej činnosti sa ruší a hráč môže v 1. kole nového súťažného ročníka nastúpiť. Žiadosť je potrebné označiť s názvom „ŽIADOSŤ O URČENIE POKUTY ZA POZASTAVENIE VÝKONU ŠPORTOVEJ ČINNOSTI“ a doručiť v stanovenej lehote na elektronickú adresu DK ZsFZ (zsfz@nextra.sk) alebo formou Podania na komisiu (DK ZsFZ). Stanovené finančné pokuty sú nasledovné:
  • Dospelí: 60 €  
  • Dorast: 30 €
  • Žiaci: 5 €.

 

 • DK upozorňuje kluby, hráčov a funkcionárov na uloženú povinnosť – prerušenie všetkých disciplinárnych opatrení na konci súťažného ročníka 2016/2017, ktoré budú pokračovať na začiatku jesennej časti 2017/2018 (17/8, 34/7).

 

 • DK oznamuje klubom, že v prípade akýchkoľvek dotazov alebo nezrovnalostí v súvislosti s poplatkami a pokutami uvedenými v ISSF systéme, aby kontaktovali priamo zapisovateľku DK (p. Valentovú - 0905 375 141).

 

 • DK upozorňuje kluby, že podania na Disciplinárnu komisiu je potrebné podávať najneskôr v deň zasadnutia DK ZsFZ do 12:00 hod.

 

 • U 19 ŠK Šurany IV/JV dos., DK na základe žiadosti klubu oznamuje, že disciplinárna sankcia v zmysle U 1919 pre hráča D. Mojko (1261506) bude vykonaná 10.08.2017 a pre P. Černák (VM), M. Vittek (T) bude vykonaná 03.08.2017.
 • U 20 OFK Drahovce V/Z dos., M. Šúst (1184731) DK na základe Žiadosti o určenie pokuty za pozastavenie športovej činnosti (37/6), uvoľňuje menovanému pozastavenie športovej činnosti od 02.08.2017 (60 € zberná faktúra).
 • U 21 TJ Družstevník H. Vrbica V/V dos., V. Horský (1099570) DK na základe Žiadosti o určenie pokuty za pozastavenie športovej činnosti (37/6), uvoľňuje menovanému pozastavenie športovej činnosti od 02.08.2017 (60 € zberná faktúra).
 • U 22 FK Tempo Partizánske III.LSD, D. Sakový (1290199) DK na základe Žiadosti o určenie pokuty za pozastavenie športovej činnosti (37/6), uvoľňuje menovanému pozastavenie športovej činnosti od 02.08.2017 (30 € zberná faktúra).
 • U 23 FK Krakovany III.LSD, A. Holan (1266327) DK na základe Žiadosti o určenie pokuty za pozastavenie športovej činnosti (37/6), uvoľňuje menovanému pozastavenie športovej činnosti od 02.08.2017 (30 € zberná faktúra).
 • U 24 TJ Tatran Cementáreň Ladce V/S dor., S. Pravda (1269970) DK na základe Žiadosti o určenie pokuty za pozastavenie športovej činnosti (37/6), uvoľňuje menovanému pozastavenie športovej činnosti od 02.08.2017 (30 € zberná faktúra).
 • U 25 OFK Bošany III.LSMŽ, DK berie na vedomie odvolanie klubu voči U 3. DK na základe nových skutočností ruší U 3 v plnom rozsahu a nahrádza ho U 18.

 

Najbližšie zasadnutie DK sa uskutoční v stredu 09.08.2016.

Odvolanie proti rozhodnutiam DK ZsFZ uverejneným v tejto Úradnej správe (okrem rozhodnutí podľa DP čl. 37/3,5,8) sa podáva na DK ZsFZ v lehote do 7 kalendárnych dní odo dňa oznámenia rozhodnutia DK (DP čl. 84/1).

 

Miroslav Vlk predseda DK ZsFZ

image
Prečítané: 596x