Úradná správa DK č. 24

02.03.2017, Zuzana Valentová
Úradná správa DK č. 24 zo dňa 01. marca 2017

 

Úradná správa DK č. 24 zo dňa 01. marca 2017 vo formáte *.pdf na stiahnutie

 

Oznamy:

  • DK upozorňuje kluby, funkcionárov, hráčov a ostatných futbalových činovníkov, že v zmysle čl. 17/8 a čl. 34/7 sa disciplinárne sankcie udelené v jesennej časti súťažného ročníka 2016/2017 prenášajú do začiatku jarnej časti súťaže.

 

  • DK oznamuje klubom, že v prípade akýchkoľvek dotazov alebo nezrovnalostí v súvislosti s poplatkami a pokutami uvedenými v ISSF systéme, aby kontaktovali priamo zapisovateľku DK (p. Valentovú - 0905 375 141).

 

  • U 869 FC Z. Klasy V/J dos., DK ruší U 863.
  • U 870 TJ N. Život V/J dos., DK žiada zaslať doklad o úhrade faktúry za škodu spôsobenú na majetku FC Z. Klasy (poškodenie dverí) do 07.03.2017.
  • U 871 FC Komjatice V/V dos., DK berie na vedomie vyjadrenie klubu k U 865 a prerušuje konanie (72/3). DK vo veci samej bude pokračovať po obdržaní dôkazov, podkladov a záverov prijatých od príslušných orgánov činných v trestnom konaní, ktoré zašle klub obratom DK po ukončení prípravného konania (72/2,7).

 

 

Najbližšie zasadnutie DK sa uskutoční v stredu 08.03.2017.

Odvolanie proti rozhodnutiam DK ZsFZ uverejneným v tejto Úradnej správe (okrem rozhodnutí podľa DP čl. 37/3,5,8) sa podáva na DK ZsFZ v lehote do 7 kalendárnych dní odo dňa oznámenia rozhodnutia DK (DP čl. 84/2).

Miroslav Vlk predseda DK ZsFZ

image
Prečítané: 39x