Úradná správa DK č. 25

09.03.2017, Zuzana Valentová
Úradná správa DK zo dňa 08. marca 2017

 

Úradná správa DK č. 25 zo dňa 08. marca 2017 vo formáte *.pdf na stiahnutie

 

Pozastavenie výkonu športu N (71/1, 71/3a,b,d, 9/1,2,3,4):

- od 06.03.2017:

 • U 872 L. Zápotoka (1155896) TJ Kovo Beluša III.L dos. 1 s.s. N (37/3),
 • U 873 M. Nurediny (1376562) FK Slovan Duslo Šala III.L dos. 1 s.s. N (37/3),
 • U 874 A. Soboňa (1118835) TJ Družstevník V. Ludince III.L dos. 1 s.s. N (37/3),
 • U 875 P. Rybanský (1211604) ŠK Slovan Šimononovany – Partizánske IV/SZ dos. 1 s.s. N (45/1,2a).

 

Podmienečné upustenie od výkonu zvyšku disciplinárnej sankcie (čl. 41/1,2,3,4) – zamieta sa:

 • U 876 M. Hajnuš (1216616) FC Komjatice V/V dos. (U 829).

 

Podmienečné upustenie od výkonu zvyšku disciplinárnej sankcie (čl. 41/1,2,3,4) –

 • U 877 M. Marenčák (1099843) FC Komjatice V/V dos. 1 týždeň P (U 829) od 13.03.2017 do 30.06.2017. 
 • U 878 I. Meleg (1159101) FC Okoličná n./O. V/V dos. 1 týždeň P (U 560) obaja od 13.03.2017 do 30.06.2017.

 

Pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 s.s. N za 5 x ŽK (37/5a):

- od 06.03.2017:

 • U 879 M. Svitek (1199409) TJ Partizán Domaniža IV/SZ dos..

 

Disciplinárne sankcie:

 • U 880 FK Slovan Galanta III.L dos., RP 10 €, na návrh ŠTK pokuta 500 € (64/1a,5, 12/6, RS B/1/h, RS P2.3/2),
 • U 881 FK Spartak Bánovce n./B. IV/SZ dos., RP 10 €, na návrh ŠTK pokuta 1000 € (64/1a,5, 12/6, SP 12/2,3,4, RS P2.3/8) – odhlásenie mužstva zo súťaže a preradenie odhláseného mužstva do VI. ligy súťažného ročníka 2017/2018 do príslušného ObFZ (DP 33/1,2).
 • U 882 ŠK Tešedíkovo V/Str. dos., RP 10 €, na návrh ŠTK pokuta 1000 € (64/1a,5, 12/6, SP 12/2,3,4, RS P2.3/8) – odhlásenie mužstva zo súťaže a preradenie odhláseného mužstva do VII. ligy súťažného ročníka 2017/2018 do príslušného ObFZ (DP 33/1,2).

 

Oznamy:

 • DK upozorňuje kluby, funkcionárov, hráčov a ostatných futbalových činovníkov, že v zmysle čl. 17/8 a čl. 34/7 sa disciplinárne sankcie udelené v jesennej časti súťažného ročníka 2016/2017 prenášajú do začiatku jarnej časti súťaže.

 

 • DK oznamuje klubom, že v prípade akýchkoľvek dotazov alebo nezrovnalostí v súvislosti s poplatkami a pokutami uvedenými v ISSF systéme, aby kontaktovali priamo zapisovateľku DK (p. Valentovú - 0905 375 141).

 

 • U 883 FC Komjatice V/V dos., DK berie na vedomie splnenie si povinnosti klubu v zmysle U 829 (zmena miesta stretnutia).
 • U 884 TJ N. Život V/J dos., DK berie na vedomie splnenie si povinnosti klubu v zmysle U 870.

 

Najbližšie zasadnutie DK sa uskutoční v stredu 15.03.2017.

Odvolanie proti rozhodnutiam DK ZsFZ uverejneným v tejto Úradnej správe (okrem rozhodnutí podľa DP čl. 37/3,5,8) sa podáva na DK ZsFZ v lehote do 7 kalendárnych dní odo dňa oznámenia rozhodnutia DK (DP čl. 84/2).

Miroslav Vlk predseda DK ZsFZ

image
Prečítané: 49x
Zväzové novinky