Úradná správa DK č. 29

06.04.2017, Zuzana Valentová
Úradná správa DK č. 29 zo dňa 05. apríla 2017

 

Úradná správa DK č. 29 zo dňa 05. apríla 2017 vo formáte *.pdf na stiahnutie

 

Pozastavenie výkonu športu N (71/1, 71/3a,b,d, 9/1,2,3,4):

- od 03.04.2017:

 • U 1075 A. Kolarovič (1208444) TJ Družstevník V. Kostoľany V/Z dos. 1 s.s. N (45/1,2a),
 • U 1076 M. Chudý (1219293) TJ Družstevník H. Vrbica V/V dos. 1 s.s. N (37/3),
 • U 1077 V. Horský (1099570) TJ Družstevník H. Vrbica V/V dos. 1 s.s. N (45/1,2a),
 • U 1078 M. Šulík (1286677) FC Komjatice V/V dos. 1 s.s. N (37/3),
 • U 1079 A. Sznovický (1262891) TJ K. Kračany V/J dos.1 s.s. N (37/3),
 • U 1080 M. Kulich (1240903) ŠK Šoporňa V/J dos.1 s.s. N (37/3),
 • U 1081 M. Turňa (1230146) FK KFC TIBI H. Kráľová V/Str. dos. 1 s.s. N (45/1,2a),
 • U 1082 M. Janček (1157948) TJ Slovan Krušovce V/Str. dos. 1 s.s. N (37/3),
 • U 1083 A. Kaman (1269145) FK Inter Bratislava II.LSD 4 týždne N (49/1b,2b),
 • U 1084 M. Valjent (1274997) MŠK P. Bystrica II.LSD 3 s.s. N (49/1a,2a),
 • U 1085 A. P. Davidovič (1270626) MFK Topvar Topoľčany II.LMD 2 s.s. N (45/1,2a, 36/2a),
 • U 1086 R. Mader (1299805) FK Inter Bratislava II.LMD 1 s.s.N (45/1,2a),
 • U 1087 O. Zámečník (1265807) FC Slovan Hlohovec III.LSD 1 s.s. N (45/1,2a),
 • U 1088 S. Miklošík (1265366) FC Slovan Hlohovec III.LSD 3 týždne N (49/1b,2b),
 • U 1089 M. Šubjak (1269775) OFK Bošany IV/SZ dor. 1 s.s. N (37/3),
 • U 1090 M. Belák (1269794) N. Dubnica IV/SZ dor. 1 s.s. N (37/3),
 • U 1091 P. Lavu (1302010) TJ K. Kračany IV/JV dor. 1 s.s. N (37/3),
 • U 1092 P. Pikna (1271503) SFC Kopánka Trnava V/Z dor. 1 s.s. N (37/3),
 • U 1093 M. Bažík (1265996) TJ FC Kátlovce V/Z dor. 1 s.s. N (37/3),
 • U 1094 D. Križaň (1303098) FK Melčice-Lieskové V/S dor. 1 s.s. N (37/3),
 • U 1095 G. Valík (1334530) TJ Partizán Prečín V/S dor. 3 týždne N (49/1b,2b),
 • U 1096 A. Gróf (1292121) TJ Družstevník Baloň V/J dor. 1 s.s. N (45/1,2a),
 • U 1097 A. Hudok (1372912) OFK Tovarníky V/Str. dor. 1 s.s. N (45/1,2a).

Podmienečné upustenie od výkonu zvyšku disciplinárnej sankcie (čl. 41/1,2,3,4) –

 • U 1098 V. Bilkó (1211568) OŠK Sv. Peter IV/JV dos. 1 týždeň P (U 934) od 05.04.2017 do 31.08.2017.
 • U 1099 J. Krivočenko (1147687) ŠK Termál Podhájska V/V dos. 1 týždne P (U 1061) od 05.04.2017 do 31.08.2017.
 • U 1100 P. Hamar (1167110) TJ K. Kračany V/J dos. 1 týždeň P (U 937) od 05.04.2017 do 31.08.2017.
 • U 1101 T. Stanko (1290264) OFK K. Nová Ves V/S dor. 1 týždeň P (U 891) od 05.04.2017 do 31.08.2017.
 • U 1102 P. Ďuráč (1329594) KFC Komárno II.LSŽ 1 týždeň P (U 903) od 05.04.2017 do 31.08.2017.

 

 • U 1103 M. Kvasnica (1136451) ŠK Termál Podhájska V/V dos. 1 týždne P (U 1061) od 10.04.2017 do 31.08.2017.

Pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 s.s. N za 5 x ŽK (37/5a):

- od 03.04.2017:

 • U 1103 F. Brezničan (1144781) MŠK Púchov III.L dos.,
 • U 1104 M. Podlucký (1153217) KFC Komárno III.L dos.,
 • U 1105 P. Baciník (1166125) TJ Partizán Domaniža IV/SZ dos.,
 • U 1106 M. Burdej (1156212) MFK N. Dubnica IV/SZ dos.,
 • U 1107 P. Lančarič (1243038) ŠK Blava J. Bohunice IV/SZ dos.,
 • U 1108 M. Uhrík (1120731) OTJ H. Obdokovce IV/JV dos.,
 • U 1109 M. Mekký (1258062) TJ Iskra H. Orešany V/Z dos.,
 • U 1110 M. Dodek (1313885) TJ Plevník Drienové V/S dos.,
 • U 1111 M. Šesták (1269479) FK Streženice V/S dos.,
 • U 1112 R. Brix (1258799) TJ Tatran Horovce V/S dos.,
 • U 1113 J. Kormandy (1241708) Tatran Horovce V/S dos.,
 • U 1114 G. Németh (1311417) FK Marcelová V/V dos.,
 • U 1115 L. Kováčik (1241028) TJ Družstevník H. Vrbica V/V dos.,
 • U 1116 A. Molnár (1184605) ŠK Nesvady V/V dos.,
 • U 1117 R. Pasztorok (1157749) TJ Salka V/V dos.,
 • U 1118 A. Gombos (1252634) TJ ŠM Janíky V/J dos.,
 • U 1119 L. Pӧcz (1208446) FK Z. Klasy V/J dos.,
 • U 1120 J. Majba (1268611) TJ Družstevník Jacovce V/Str. dos.,
 • U 1121 M. Tlstý (1248576) TJ Slovan V. Bedzany V/Str. dos.,
 • U 1122 P. Galamboš (1276276) FC ViOn Z. Moravce – Vráble „A“ II. LSD,
 • U 1123 D. Hajdamár (1305095) FK Slovan Levice II.LSD,
 • U 1124 P. Košík (1277786) ŠK D. Vestenice IV/SZ dor.,
 • U 1125 D. Hovan (1287160) MŠO Štúrovo V/V dor.,
 • U 1126 T. Urban (1274421) FK Tempo Partizánske II.LSŽ,
 • U 1127 J. Murárik (1329583) MŠK Hurbanovo III.LSŽ/JV (U-15) .

Pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 s.s. N za 9 x ŽK (37/5b):

- od 03.04.2017:

 • U 1128 F. Prúčny (1258444) FK Slovan Duslo Šaľa III.L dos.,
 • U 1129 M. Sásik (1228058) ŠK Termál Podhájska V/V dos.,
 • U 1130 T. Mifkovič (1295156) ŠK Žolík Malacky II.LSD.

Disciplinárne sankcie:

 • U 1131 MŠK Slovan T. Teplice IV/SZ dos., RP 10 €, pokuta 100 € (71/1, 71/3a,b,d,g, 48/4), M. Bubenko (AT - 1114668) zákaz výkonu funkcie, zákaz výkonu športu a zákaz vstupu do priestorov umožňujúcich styk s DO na 3 týždne N (48/1c,2b, 36/2a, 16/1,2, 17/1, 19/1) od 29.03.2017. Zároveň DK ruší U 1068.
 • U 1132 TJ Družstevník Zvončín V/Z dos., RP 10 €, pokuta 100 € (71/1, 71/3a,b,d,g, 48/4), R. Klenkovič (T) zákaz výkonu funkcie a zákaz vstupu do priestorov umožňujúci styk s DO na 3 týždne N (48/1c,2b, 19/1,2, 16/1,2) od 29.03.2017. Zároveň DK ruší U 1069.
 • U 1133 TJ Slovan V. Bedzany V/Str. dos., RP 10 €, na návrh ŠTK pokuta 100 € (64/1a,5, čl. 67, RS P3.2),
 • U 1134 FK TJ Kúty IV/SZ dor., RP 5 €, na návrh ŠTK pokuta 150 € (64/1a,5, čl. 67, SP čl. 82/b, RS P2.3).

Oznamy:

 • DK upozorňuje kluby, funkcionárov, hráčov a ostatných futbalových činovníkov, že v zmysle čl. 16/7, čl. 17/8 a čl. 34/7 sa disciplinárne sankcie udelené v jesennej časti súťažného ročníka 2016/2017 prenášajú do začiatku jarnej časti súťaže.
 • DK oznamuje klubom, že v prípade akýchkoľvek dotazov alebo nezrovnalostí v súvislosti s poplatkami a pokutami uvedenými v ISSF systéme, aby kontaktovali priamo zapisovateľku DK (p. Valentovú - 0905 375 141).

 

 • U 1135 MFK Topvar Topoľčany III.L dos., DK berie na vedomie stanovisko klubu k U 1065 a DK v šetrení vo veci samej pokračuje.
 • U 1136 ŠK 1923 Gabčíkovo III.L dos., DK upozorňuje na U 1066.
 • U 1137 MŠK Slovan T. Teplice IV/SZ dos., DK berie na vedomie vyjadrenie odbornej komisie (KR ZsFZ) v zmysle U 1067 a zároveň DK potvrdzuje svoje rozhodnutie uvedené v U 996.
 • U 1138 MŠK Slovan T. Teplice IV/SZ dos., DK žiada podrobné písomné stanovisko k HNS sa priaznivcov klubu počas stretnutia Domaniža - T. Teplice (s prerušením stretnutia) a taktiež uviesť mená účastníkov incidentu, všetko do 11.04.2017.
 • U 1139 TJ Partizán Domaniža IV/SZ dos., DK žiada podrobné písomné stanovisko k HNS sa priaznivcov klubu počas stretnutia Domaniža - T. Teplice (s prerušením stretnutia) a taktiež uviesť mená účastníkov incidentu, všetko do 11.04.2017.
 • U 1140 ŠK Blava J. Bohunice IV/SZ dos., DK ruší U 1031.
 • U 1141 TJ Slovan Z. Kostoľany V/S dos., DK žiada zaslať podrobné písomné stanovisko k HNS lekára (J. Záhon) a ISSF M (M. Rybár) počas a po stretnutí Z. Kostoľany - Bošany do 11.04.2017. DK zároveň menovaným predbežným ochranným opatrením pozastavuje výkon funkcie až do vyriešenia prípadu od 05.04.2017 (43/4).
 • U 1142 FC Komjatice V/V dos., DK berie na vedomie splnenie si povinnosti klubu v zmysle U 829 (zmena miesta stretnutia).
 • U 1143 OFK Solčany V/Str. dos., DK žiada zaslať podrobné písomné stanovisko k poškodeniu majetku klubu (poškodenie dverí na kabíne hostí) počas stretnutia Solčany – H. Králová a taktiež zaslať fotodokumentáciu, všetko do 11.04.2017.
 • U 1144 FK KFC TIBI H. Králová V/Str. dos., DK žiada zaslať podrobné písomné stanovisko k poškodeniu majetku klubu OFK Solčany (poškodenie dverí na kabíne hostí) počas stretnutia Solčany – H. Králová a taktiež uviesť vinníka, všetko do 11.04.2017.
 • U 1145 MŠK P. Bystrica II.LSD, DK berie na vedomie námietku voči popisu priestupku hráča M. Valjent (1274997) (U 1084) a zároveň DK námietku odstupuje na doriešenie odbornej komisii (KR ZsFZ).
 • U 1146 SDM Domino Bratislava II.LMD, DK dôrazne upozorňuje na splnenie celého U 1072 do 11.04.2017. 
 • U 1147 T. Lévai (AR), DK žiada zaslať podrobné písomné stanovisko k HNS osoby, ktorá sa počas stretnutia Komárno – Domino Bratislava II.LMD zdržovala v priestoroch lavičky náhradníkov hostí a bola vykázaná z lavičky náhradníkov počas uvedeného stretnutia, všetko do 11.04.2017. 
 • U 1148 M. Kollárik (R), T. Szallai (AR), DK berie na vedomie vyjadrenie sa menovaných k U 1073 a U 1074.

 

Najbližšie zasadnutie DK sa uskutoční v stredu 12.04.2017.

Odvolanie proti rozhodnutiam DK ZsFZ uverejneným v tejto Úradnej správe (okrem rozhodnutí podľa DP čl. 37/3,5,8) sa podáva na DK ZsFZ v lehote do 7 kalendárnych dní odo dňa oznámenia rozhodnutia DK (DP čl. 84/2).

Miroslav Vlk predseda DK ZsFZ

image
Prečítané: 359x