Úradná správa DK č. 3

10.08.2017, Zuzana Valentová
Úradná správa DK č. 3 zo dňa 09. augusta 2017

Úradná správa DK č. 3 zo dňa 09. augusta 2017 vo formáte *.pdf na stiahnutie

 

Pozastavenie výkonu športu (71/1, 71/2a,b,d, 9/1,2,3,4):

- od 07.08.2017:

 • U 26 D. Milič (1389542) FK Slovan Duslo Šaľa III.L dos. 1 s.s. N (45/1,2a),
 • U 27 M. Kudry (1279318) FK Slovan Duslo Šaľa III.L dos. 1 s.s. N (37/3, 71/5a).

Podmienečné upustenie od výkonu zvyšku disciplinárneho opatrenia (čl. 41/1,2,3,4) – zamieta sa:

 • U 28 P. Karas (1281622) FC Slovan Galanta III.L dos. (U 1780),
 • U 29 M. Bleho (1205920) FK KFC TIBI H. Králová V/Str. dos. P (U 195).

Podmienečné upustenie od výkonu zvyšku disciplinárneho opatrenia (čl. 41/1,2,3,4) :

 • U 30 D. Hepner (VM) FK DAC 1904 D. Streda “B“ III.L dos. 1 týždeň P (U 1918) od 09.08.2017 do 31.12.2017.
 • U 31 D. Bališ (1216854) MŠK Thermal V. Meder IV/JV dos. 1 týždeň P (U 1871) od 14.08.2017 do 31.12.2017.

Disciplinárne sankcie:

 • U 32 TJ ŠK Radošina V/Str. dos., RP 10 €, na návrh ŠTK pokuta 1000 € (64/1b, 64/5, čl. 67, RS P.2.3/8),
 • U 33 TJ Slavoj Boleráz V/Z dor.,RP 5 €, na návrh ŠTK pokuta 500 € (64/1b, 64/5, čl. 67, RS P.2.3/8).
 • U 34 TJ Vinohradník Suchá n./P. V/Z dor., RP 5 €, na návrh ŠTK pokuta 500 € (64/1b, 64/5, čl. 67, RS P.2.3/8).

Oznamy:

 • DK oznamuje klubom, že hráč, ktorý v poslednom kole súťažného ročníka 2016/2017 bol napomínaný 5 x ŽK, 9 x ŽK, 12 x ŽK a 15 x ŽK, môže podľa čl. 37/6 DK do začiatku nového súťažného ročníka za tieto napomínania v úradnej správe písomne požiadať o určenie pokuty namiesto pozastavenia výkonu športovej činnosti v novom súťažnom ročníku 2017/2018. V prípade, ak hráč stanovenú pokutu zaplatí, DO – pozastavenie výkonu športovej činnosti sa ruší a hráč môže v 1. kole nového súťažného ročníka nastúpiť. Žiadosť je potrebné označiť s názvom „ŽIADOSŤ O URČENIE POKUTY ZA POZASTAVENIE VÝKONU ŠPORTOVEJ ČINNOSTI“ a doručiť v stanovenej lehote na elektronickú adresu DK ZsFZ (zsfz@nextra.sk) alebo formou Podania na komisiu (DK ZsFZ). Stanovené finančné pokuty sú nasledovné:
  • Dospelí: 60 €
  • Dorast: 30 €
  • Žiaci: 5 €.

 

 • DK upozorňuje kluby, hráčov a funkcionárov na uloženú povinnosť – prerušenie všetkých disciplinárnych opatrení na konci súťažného ročníka 2016/2017, ktoré budú pokračovať na začiatku jesennej časti 2017/2018 (17/8, 34/7).

 

 • DK oznamuje klubom, že v prípade akýchkoľvek dotazov alebo nezrovnalostí v súvislosti s poplatkami a pokutami uvedenými v ISSF systéme, aby kontaktovali priamo zapisovateľku DK (p. Valentovú - 0905 375 141).

 

 • U 35 FC Baník Prievidza – MŠK Púchov III.L dos., DK berie na vedomie Správu DZ bez prijatia disciplinárnych opatrení.
 • U 36 ŠK Nesvady V/V dos., A. Varga (1222216) DK na základe Žiadosti o určenie pokuty za pozastavenie športovej činnosti (37/6), uvoľňuje menovanému pozastavenie športovej činnosti od 09.08.2017 (60 € zberná faktúra).
 • U 37 TJ Slovan Krušovce V/Str. dos., J. Lacena (1269587) DK na základe Žiadosti o určenie pokuty za pozastavenie športovej činnosti (37/6), uvoľňuje menovanému pozastavenie športovej činnosti od 09.08.2017 (30 € zberná faktúra).
 • U 38 TJ Oponice V/Str. dos., DK berie na vedomie žiadosť klubu v súvislosti s hráčom P. Bisák (1179851). Uvedená žiadosť nespĺňa náležitosti DP čl. 37/6, nakoľko udelená disciplinárna sankcia hráčovi bola uložená podľa DP 37/1,2,3.
 • U 39 TJ V. Revištia III.LV dos. (VsFZ), DK berie na vedomie žiadosť klubu o vyrovnanie odstupného za hráča V. Holienčin (1264167) do FC Pata. DK oznamuje, že finančné vyrovnanie odstupného medzi klubmi rieši Komora pre riešenie sporov na SFZ. V prípade previnenia zainteresovaných strán bude DK vo veci samej pokračovať.
 • U 40 FC B. Kosihy VI.L MEVA (ObFZ KN), DK berie na vedomie stanovisko k úprave odstupného za hráčov R. Sátek (1343712) a Nicolas Šipoš (1240817) do klubu FK Chotín. Zároveň DK žiada zainteresované kluby o zaslanie písomného stanoviska k vzájomnému vysporiadaniu odstupného za hore uvedených hráčov do 15.08.2017(71/1. 71/6).
 • U 41 TJ Spartak Kvašov VI.L (ObFZ PB), S. Kmošema (1269484) DK na základe Žiadosti o určenie pokuty za pozastavenie športovej činnosti (37/6), uvoľňuje menovanému pozastavenie športovej činnosti od 09.08.2017 (60 € zberná faktúra).

 

Najbližšie zasadnutie DK sa uskutoční v stredu 16.08.2016.

Odvolanie proti rozhodnutiam DK ZsFZ uverejneným v tejto Úradnej správe (okrem rozhodnutí podľa DP čl. 37/3,5,8) sa podáva na DK ZsFZ v lehote do 7 kalendárnych dní odo dňa oznámenia rozhodnutia DK (DP čl. 84/1).

 

Miroslav Vlk predseda DK ZsFZ

Prečítané: 867x
Zväzové novinky