Úradná správa KR a DZ č.19 zo dňa 2.3.2017
03.03.2017, Vladimír Kováč

Úradná správa KR a DZ č.19 zo dňa 2.3.2017

Úradná správa KR a DZ č.19 zo dňa 2.3.2017

Úradná správa KR a DZ č.19 zo dňa 2.3.2017

  1. Obsadenie R a DZ bude zverejňované na stránke ZsFZ v sekcii „SPRÁVY“ – „ ÚRADNÉ SPRÁVY“ - „OBSADENIE R a DZ“ vždy v piatok do 12:00 hod. Po tomto termíne bude prípadná zmena delegácie na stretnutie oznámená R a DZ e-mailom, prípadne telefonicky.
  2. KR upozorňuje R, že Zápis o stretnutí je R povinný uzatvoriť ihneď po stretnutí. V prípade ak to nemôže urobiť, musí dôvod uviesť v Zápise o stretnutí v bode „ZÁZNAM ROZHODCU“.
  3. KR doporučuje R, aby sa deň pred stretnutím  kontaktovali so svojimi AR a DZ a vzájomne sa informovali o mieste a termíne stretnutia.
  4. KR berie na vedomie oznámenie o ukončení činnosti R Peter Martinovský, Csaba Kosár, Richard Földes, Alexander Takács, Gabriel Kubovič, Róbert Eliášek, Peter Smaženka, Stanislav Hanek, Libor Uhlár, Rastislav Kubica. KR menovaným ďakuje za kvalitne odvedenú prácu, a praje im do ďalšieho života veľa osobných a pracovných úspechov.
  5. KR oznamuje rozhodcom III.ligy, medziskupiny a projektu TALENT, že FP sa uskutočnia v druhej polovici mesiaca MAREC na štadióne AFC Novom Meste nad Váhom.

zasielanie ospravedlnenia na emailové adresy:

III.LIGA:franeksfz@gmail.com, lukacsi@panelnet.sk, ing.pavelkrnac@gmail.com, konicek.dusan@gmail.com, IV.LIGA: makovymiro@gmail.com, lukacsi@panelnet.sk,    ing.pavelkrnac@gmail.com, konicek.dusan@gmail.com, V.LIGA: lukacsi@panelnet.sk, ing.pavelkrnac@gmail.com, konicek.dusan@gmail.com

Komisia rozhodcov

  • Ospravedlnení R:

Sobota (4..3.2017): nikto

Sobota – Nedeľa (4.- 5.3. 2017): Šamaj, Valentová, Obertová, Bogár, Mlinkovics, Otrubčák, Volf, Révai

Nedeľa (5.3.2017): Turba L., Barta

Ján Franek

predseda KR ZsFZ

_______________________________________________________________________________________

Úsek delegátov Zväzu:

Ospravedlnenia sú všetci DZ povinní zasielať na  e-mailové adresy: bottjani@gmail.com, emilvalach@zoznam.sk

Ospravedlnení: Hudák – od 4.6 do 24.6 2017, Košík od 4.3 do 24.3, Zsébi od 11.3 /zo zdravotných dôvodov. Žigo – celá jarná časť

1. KR – úsek DZ pozýva na 9.3. 2017 o 15:00 hod. týchto DZ: p. László, p. Ábráham, p. Hancko, p. Takács.

2. Dňa 2.3.2017 vykonal pohovor a skúšky DZ – p. Grznár              

Ján Bott, podpredseda KR - vedúci úseku DZ

Prečítané: 33x