Úradná správa KR a DZ č.2 zo dňa 10.8.2017
11.08.2017, Iveta Šodelová

Úradná správa KR a DZ č.2 zo dňa 10.8.2017

Úradná správa KR a DZ č.2 zo dňa 10.8.2017

Úradná správa KR a DZ č.2 zo dňa 10.8.2017 vo formáte *.pdf na stiahnutie

  1. KR doporučuje R, aby sa deň pred stretnutím kontaktovali so svojimi AR a DZ a vzájomne sa informovali o mieste a termíne stretnutia.
  2. KR upozorňuje R, že v jesennej časti súťažného ročníka 2017/2018 končí platnosť niektorých RP hráčov. Z toho dôvodu Vás žiada, aby ste zodpovedne kontrolovali ich platnosť pred stretnutím.
  3. KR pripomína, že každý R a DZ je povinný si vygenerovať a uhradiť členský poplatok.
  4. KR pozýva rozhodcov: Sák Mário, Hubinsky Marián, Gočala Lukáš k vykonaniu náhradných teoretických previerok z PF, SP a RS ZsFZ na deň 17.8.2017 o 16:00 hod. Previerky sa uskutočnia v priestoroch sídla ZsFZ Rázusova 23, Nitra.

Komisia rozhodcov

1. Zmeny v delegovaní R a DZ budú zverejňované v aktuálnom obsadení, vždy v piatok do 12:00 hod. Po tomto termíne bude prípadná zmena delegácie na stretnutie oznámená R a DZ e-mailom, prípadne telefonicky.

2. HRACIE DNI a UHČ sledujte v osobnom konte v ISSF a v obsadení rozhodcov a delegátov - v prípade kolízie termínov alebo časov zápasov kontaktujte príslušného obsadzovacieho referenta

Ospravedlnenia zaslať najneskôr 14 dní pred MFZ.

zasielanie ospravedlnenia na emailové adresy:

III.LIGA: franeksfz@gmail.com, lukacsi@panelnet.sk, ing.pavelkrnac@gmail.com, konicek.dusan@gmail.com

IV.LIGA: makovymiro@gmail.com, lukacsi@panelnet.sk, ing.pavelkrnac@gmail.com, konicek.dusan@gmail.com

V.LIGA: lukacsi@panelnet.sk, ing.pavelkrnac@gmail.com, konicek.dusan@gmail.com

  • Ospravedlnení R:

Sobota (12.8.2017): Tokoš, Kozolka, Patrovič, Miakiš, Rečka, Marinčák, Mészáros, Cvešper, Šinka, Blažek, Majer, Kollár P., Krč Konečný, Gembický, Sklenár

Sobota – Nedeľa (12.- 13.4.2017): Juhás, Ondráš, Gádoši A., Tarabus, Krivošík S., Bartko, Hrudík , Birkus K., Fodor, Trenčanský, Martiška, Kondéová, Šamko Pa., Titurus, Remeň, Janček D., Provodovský, Bečka, Urbanovič, Sliepka, Juhos, Ágg, Bulko, Pivarček, Murín, Kúdela, Studený, Floriš

Nedeľa (13.4.2017): Fenes, Haršány

 

KR na základe správy DZ prijala opatrenia v súlade so Zásadami pre činnosť:

1. MZ III. liga Západ ZsFZ, 17.kolo, FK Slovan Duslo Šaľa - ŠK LR CRYSTAL

 

Ján Franek

predseda KR ZsFZ

 

Úsek delegátov Zväzu:

Ospravedlnenia sú všetci DZ povinní zasielať na e-mailové adresy: bottjani@gmail.com, emilvalach@zoznam.sk

Ospravedlnení: Hafrovič 18.8-25.8.2017, Takács 20.8.-10.9.2017, Poruban 2.9.-1.10.2017, Kubica 26.8-27.8.2017 a 3.9.2017, Šálek 23.8.-31.8. 2017

Ján Bott, podpredseda KR - vedúci úseku DZ

Prečítané: 612x
Zväzové novinky