Úradná správa KR a DZ č.20 zo dňa 9.3.2017
09.03.2017, Vladimír Kováč

Úradná správa KR a DZ č.20 zo dňa 9.3.2017

Úradná správa KR a DZ č.20 zo dňa 9.3.2017

Úradná správa KR a DZ č.20 zo dňa 9.3.2017

  1. Obsadenie R a DZ bude zverejňované na stránke ZsFZ v sekcii „SPRÁVY“ – „ ÚRADNÉ SPRÁVY“ - „OBSADENIE R a DZ“ vždy v piatok do 12:00 hod. Po tomto termíne bude prípadná zmena delegácie na stretnutie oznámená R a DZ e-mailom, prípadne telefonicky.
  2. KR upozorňuje R, že Zápis o stretnutí je R povinný uzatvoriť ihneď po stretnutí. V prípade ak to nemôže urobiť, musí dôvod uviesť v Zápise o stretnutí v bode „ZÁZNAM ROZHODCU“.
  3. KR doporučuje R, aby sa deň pred stretnutím  kontaktovali so svojimi AR a DZ a vzájomne sa informovali o mieste a termíne stretnutia.
  4. KR oznamuje rozhodcom III.ligy, medziskupiny a projektu TALENT, že FP sa uskutočnia 30.3.2017 na štadióne AFC Nové Mesto nad Váhom. Prezentácia účastníkov  15:30hod. Rozhodcovia zaradení do PROJEKTU ŠANCA SFZ (Martin Drobec, Igor Valent, Štefan Hodoško, Martin Krivošík) sa FP ZsFZ 30.3.2017 nezúčastňujú. Absolvujú FP organizované SFZ dňa 22.3.2017.

zasielanie ospravedlnenia na emailové adresy:

III.LIGA:franeksfz@gmail.com, lukacsi@panelnet.sk, ing.pavelkrnac@gmail.com, konicek.dusan@gmail.com, IV.LIGA: makovymiro@gmail.com, lukacsi@panelnet.sk,    ing.pavelkrnac@gmail.com, konicek.dusan@gmail.com, V.LIGA: lukacsi@panelnet.sk, ing.pavelkrnac@gmail.com, konicek.dusan@gmail.com

Komisia rozhodcov

  • Ospravedlnení R:

Sobota (11..3.2017): Klabník, Ondráš, Turba, Fodor, Fúrik, Pavlačková, Kovačic

Sobota – Nedeľa (11.- 12.3. 2017): Bogár, Mlinkovics, Kalčík, Barta, Révai, Lévai, Majer, Mráz, Kollár A., Kováč J., Gál

Nedeľa (12.3.2017): nikto

KR berie na vedomie pochvalu od:

1. MŠK Slovan Trenčianske Teplice (MZ 33.kolo, IV. liga SZ, ŠK BLAVA 1928 – MŠK Slovan Trenčianske Teplice)

2. ŠK BLAVA 1928 (MZ 33.kolo, IV. liga SZ, ŠK BLAVA 1928 – MŠK Slovan Trenčianske Teplice)

Ján Franek

predseda KR ZsFZ

___________________________________________________________________________________________

Úsek delegátov Zväzu:

Ospravedlnenia sú všetci DZ povinní zasielať na  e-mailové adresy: bottjani@gmail.com, emilvalach@zoznam.sk

Ospravedlnení:   Vyskočil od 16.3-do 19.3, Vilímek od 20.3-2.4.2017

1. KR – úsek DZ dňa  9.3. 2017 vykonala pohovor a skúšky DZ: p.Takács, László, Ábráham, Hancko

Ján Bott, podpredseda KR - vedúci úseku DZ

Prečítané: 39x