Úradná správa KR a DZ č.21 zo dňa 16.3.2017
17.03.2017, Vladimír Kováč

Úradná správa KR a DZ č.21 zo dňa 16.3.2017

Úradná správa KR a DZ č.21 zo dňa 16.3.2017


1. Obsadenie R a DZ bude zverejňované na stránke ZsFZ v sekcii „SPRÁVY“ – „ ÚRADNÉ SPRÁVY“ - „OBSADENIE R a DZ“ vždy v piatok do 12:00 hod. Po tomto termíne bude prípadná zmena delegácie na stretnutie oznámená R a DZ e-mailom, prípadne telefonicky.

2. KR upozorňuje R, že Zápis o stretnutí je R povinný uzatvoriť ihneď po stretnutí. V prípade ak to nemôže urobiť, musí dôvod uviesť v Zápise o stretnutí v bode „ZÁZNAM ROZHODCU“.

3. KR doporučuje R, aby sa deň pred stretnutím  kontaktovali so svojimi AR a DZ a vzájomne sa informovali o mieste a termíne stretnutia.

4. KR oznamuje rozhodcom III.ligy, medziskupiny a projektu TALENT, že FP sa uskutočnia 30.3.2017 na štadióne AFC Nové Mesto nad Váhom. Prezentácia účastníkov  15:30hod. Rozhodcovia zaradení do PROJEKTU ŠANCA SFZ (Martin Drobec, Igor Valent, Štefan Hodoško, Martin Krivošík) sa FP ZsFZ 30.3.2017 nezúčastňujú. Absolvujú FP organizované SFZ dňa 22.3.2017.  
 
zasielanie ospravedlnenia na emailové adresy: III.LIGA:franeksfz@gmail.com, lukacsi@panelnet.sk, ing.pavelkrnac@gmail.com, konicek.dusan@gmail.com, IV.LIGA: makovymiro@gmail.com, lukacsi@panelnet.sk,    ing.pavelkrnac@gmail.com, konicek.dusan@gmail.com, V.LIGA: lukacsi@panelnet.sk, ing.pavelkrnac@gmail.com, konicek.dusan@gmail.com

KOMISIA ROZHODCOV:

Ospravedlnení R:

Sobota (18..3.2017): Žiak, Barta, Caňo, Sládek, Baboš, Fodor, Bircsák, Voros, Miksa

Sobota – Nedeľa (18.- 19.3.2017): Juhás, Hužovič, Bogár, Mlinkovics, Révai, Pavlovič, Jeremias, Kováč J.

Nedeľa (19.3.2017): Gádoši A., Hulínek  
 
KR berie na vedomie pochvalu od:

1. MŠK Slovan Trenčianske Teplice (MZ 18.kolo, IV. liga SZ, TJ Iskra Holíč – MŠK Slovan Trenčianske Teplice)

2. ŠK BLAVA 1928 (MZ 18.kolo, IV. liga SZ, ŠK BLAVA 1928 – TJ Iskra Borčice)

3. MŠO Štúrovo (MZ 16.kolo, IV. liga JV, TJ Veľké Lovce – MŠO Štúrovo)
 
KR na základe nesúhlasu R s hodnotením DZ vzhliadla na svojom zasadnutí videozáznam:

1. MZ 16.kolo, IV. liga JV, TJ Veľké Lovce – MŠO Štúrovo. KR na základe vzhliadnutého videozáznamu prijala opatrenia v súlade so Zásadami pre činnosť.
 
Ján Franek

predseda KR ZsFZ
 _________________________________________________________________________________________

ÚSEK DELEGÁTOV ZVÄZU:

Ospravedlnenia sú všetci DZ povinní zasielať na  e-mailové adresy: bottjani@gmail.com, emilvalach@zoznam.sk
 
Ospravedlnení: Takáč Tibor 18.3.2017 do 2.4.2017, Abrahám Pavol do 1.4.2017 PN.
 
1. ÚDZ ZsFZ  žiada delegátov  pôsobiacich v súťažiach ZsFZ, ktorí pôsobili v Republikových súťažiach, resp. v medzinárodných súťažiach  ako rozhodcovia ,aby nahlásili  svoje pôsobenie v týchto súťažiach po obdobiach a druhu súťaže Vedúcemu  ÚDZ p. Bottovi v čo najkratšom termíne.

2. ÚDZ ZsFZ  žiada delegátov  pôsobiacich v súťažiach ZsFZ, ktorí pôsobili v súťažiach ZsFZ ako rozhodcovia, aby nahlásili  svoje pôsobenie v týchto súťažiach podľa druhu súťaže a doby pôsobenia v súťaži  Vedúcemu  ÚDZ p. Bottovi v čo najkratšom termíne.            

Ján Bott, podpredseda KR - vedúci úseku DZ

Prečítané: 128x