Úradná správa KR a DZ č.25 zo dňa 13.4.2017
14.04.2017, Vladimír Kováč

Úradná správa KR a DZ č.25 zo dňa 13.4.2017

Úradná správa KR a DZ č.25 zo dňa 13.4.2017
  1. KR oznamuje R, že FP sa uskutočnia v druhej polovici mesiaca MÁJ. Predpokladaný termín je 18.5.2017 v  Novom Meste nad Váhom. Ich úspešné absolvovanie je podmienkou pre zaradenie na nominačnú listinu R ZsFZ v súťažnom ročník 2017/2018.
  1. KR doporučuje R, aby sa deň pred stretnutím  kontaktovali so svojimi AR a DZ a vzájomne sa informovali o mieste a termíne stretnutia.

zasielanie ospravedlnenia na emailové adresy:

III.LIGA:franeksfz@gmail.com, lukacsi@panelnet.sk, ing.pavelkrnac@gmail.com, konicek.dusan@gmail.com,

IV.LIGA: makovymiro@gmail.com, lukacsi@panelnet.sk,    ing.pavelkrnac@gmail.com, konicek.dusan@gmail.com,

V.LIGA: lukacsi@panelnet.sk, ing.pavelkrnac@gmail.com, konicek.dusan@gmail.com

Komisia rozhodcov

  • Ospravedlnení R:

Sobota (15.4.2017): Piaček, Fúrik, Kovačic, Opatovský

Sobota – Nedeľa (15.- 16.4.2017): Bezák, Patrovič, Valent, Otiepka, Hužovič, Bogár, Janus, Janus ml., Grznár L., Révai, Kalčík, Mokoš, Bartko, Maňuch, Ágg, Dutka, Záhumenský, Šeben, Kollár A., Zemko, Miksa

Nedeľa (16.4.2017): Gádoši A.,

KR berie na vedomie pochvalu od:

1. FC Streženice (MZ 20.kolo, V. liga Sever, TJ Partizán Cígeľ – FC Streženice)

2. TJ Družstevník Tekovské Lužany (MZ 20.kolo, V. liga Východ, FC Komjatice – TJ Družstevník Tekovské Lužany)

3. FC Nový Život (MZ 20.kolo, IV. liga JV U19, Malodvornícky FK Malé Dvorníky – FC Nový Život)

4. TJ Tatran Horovce (20.kolo, V. liga Sever, TJ Tatran Horovce – Junior Kanianka)

5. FC Horses (MZ 24.kolo, TIPOS III.liga, FC Slovan Galanta – FC Horses)

Sťažnosti doručené KR cez ISSF:

1. ŠK Šurany (MZ 24. kolo, TIPOS III. liga, FKS Nemšová – ŠK Šurany). KR vzhliadla videozáznam z predmetného stretnutia. Stanovisko KR bude ŠK Šurany zaslané prostredníctvom ISSF.

2. FK KFC TIBI Horná Kráľová (MZ 20.kolo, V. liga Stred, FK KFC TIBI Horná Kráľová – MFK Alekšince). KR vzhliadla videozáznam z predmetného stretnutia a prijala opatrenia v súlade so Zásadami pre činnosť.

Námietka voči udeleniu OT doručená KR cez ISSF:

1. MŠK Považská Bystrica (MZ 21. kolo, II.LSD U19, FK Inter Bratislava – MŠK Považská Bystrica). KR  sa na svojom zasadnutí dňa 13.04.2017 zaoberala námietkou Považskej Bystrice voči popisu priestupku vylúčeného hráča H č.17 Michal Valjent. KR vzhliadla videozáznam z predmetného stretnutia. Na tomto základe konštatuje, že R nesprávne udelil ČK a nesprávne popísal priestupok v Zápise o stretnutí.

Ján Franek

predseda KR ZsFZ

____________________________________________________________________________________

Úsek delegátov Zväzu:

Ospravedlnenia sú všetci DZ povinní zasielať na  e-mailové adresy: bottjani@gmail.com, emilvalach@zoznam.sk

Ospravedlnení: Moncman 29.4.2017, Valla 29-30.4. 2017, Grznár 21-24.4.2017, Hafrovič 21-23.4. 2017  

Ján Bott, podpredseda KR - vedúci úseku DZ

Prečítané: 378x