Úradná správa KR a DZ č.32 zo dňa 1.6.2017
02.06.2017, Iveta Šodelová

Úradná správa KR a DZ č.32 zo dňa 1.6.2017

Úradná správa KR a DZ č.32 zo dňa 1.6.2017

Úradná správa KR a DZ č.32 zo dňa 1.6.2017 vo formáte *pdf na stiahnutie

  1. KR oznamuje termín opravných, náhradných FP. Uskutočnia sa 8.6.2017 na štadióne AFC Nové Mesto nad Váhom. Prezentácia účastníkov 16:00hod.
  2. KR žiada R, aby pred stretnutím kontrolovali v Zápise o stretnutí uvádzanie mena trénerov jednotlivých mužstiev. V prípade, ak nie je uvedené meno trénera, R na túto skutočnosť upozorní VM a dôvod neuvedenia zapíše do Zápisu o stretnutí v kolónke ZÁZNAM R.
  3. KR doporučuje R, aby sa deň pred stretnutím kontaktovali so svojimi AR a DZ a vzájomne sa informovali o mieste a termíne stretnutia.
  4. KR berie na vedomie oznámenie o ukončení činnosti R Andrej Kollár. KR menovanému ďakuje za kvalitne odvedenú prácu, a praje mu do ďalšieho života veľa osobných a pracovných úspechov.

zasielanie ospravedlnenia na emailové adresy:

III.LIGA:franeksfz@gmail.com, lukacsi@panelnet.sk, ing.pavelkrnac@gmail.com, konicek.dusan@gmail.com,

IV.LIGA: makovymiro@gmail.com, lukacsi@panelnet.sk, ing.pavelkrnac@gmail.com, konicek.dusan@gmail.com,

V.LIGA: lukacsi@panelnet.sk, ing.pavelkrnac@gmail.com, konicek.dusan@gmail.com

Komisia rozhodcov

  • Ospravedlnení R:

Sobota (3.6.2017): Kozolka, Košecký, Páleník, Gál, Haring, Bazsó, Bényi, Mogyorósi, Vyletelka, Voros, Sliepka, Belanský

Sobota – Nedeľa (3.-4.6.2017): Patrovič, Šamaj, Otiepka, Matulová, Gádoši A., Grolmus, Birkus K., Grznár L., Révai, Mokoš, Majcher, Kondéová, Mráz, Trenčanský, Šamko Pa., Kasala, Hybský, Šeben, Zemko, Pacher, Cvešper

Nedeľa (4.6.2017): Ondráš, Kollár P.,

KR berie na vedomie pochvalu od:

1. FC ViOn Zlaté Moravce - Vráble (MZ 28.kolo, II.LSD U19, FC ViOn Zlaté Moravce- Vráble – KFC Komárno)

4. TJ Družstevník Jacovce (MZ 20.kolo, V. liga Stred, TJ Slovan Krušovce - TJ Družstevník Jacovce)

Vzhliadnutie videozáznamu:

1. KR na základe US DK ZsFZ č.36/U 1701, vzhliadla videozáznam zo stretnutia (MZ 26.kolo, V. liga Stred, TJ Slovan Zbehy – TJ Slovan Preseľany) hraného dňa 21.5.2017. Stanovisko KR bude odbornej komisii (DK) doručené prostredníctvom ISSF.

2. KR na základe otvoreného listu prezidenta TJ Družstevník Zvončín vzhliadla videozáznam zo stretnutia (MZ 19.kolo, V. liga Západ, TJ NAFTA Gbely – TJ Družstevník Zvončín) hraného dňa 14.5.2017. KR na základe vzhliadnutého videozáznamu a správy DZ prijala opatrenia v súlade so Zásadami pre činnosť.

Ján Franek

predseda KR ZsFZ

_____________________________________________________________________________________________________

Úsek delegátov Zväzu:

Ospravedlnenia sú všetci DZ povinní zasielať na e-mailové adresy: bottjani@gmail.com, emilvalach@zoznam.sk

Ospravedlnení: Igaz 17-18.6.2017

 

Ján Bott, podpredseda KR - vedúci úseku DZ

Prečítané: 366x