Úradná správa KR a DZ č.35 zo dňa 21.6.2017
23.06.2017, Iveta Šodelová

Úradná správa KR a DZ č.35 zo dňa 21.6.2017

Úradná správa KR a DZ č.35 zo dňa 21.6.2017

Úradná správa KR a DZ č.35 zo dňa 21.6.2017 vo formáte *pdf na stiahnutie

  1. KR berie na vedomie oznámenie o ukončení činnosti R v ZsFZ Vratislav Šamaj. KR menovanému ďakuje za kvalitne odvedenú prácu, a praje mu do ďalšieho života veľa osobných a pracovných úspechov.

Komisia rozhodcov

Sťažnosti doručené KR cez ISSF:

1. ŠK Kmeťovo (MZ 30. kolo, V. liga Východ, ŠK Kmeťovo – FK Chotín) KR vzhliadla videozáznam z predmetného stretnutia a prijala opatrenia v súlade so Zásadami pre činnosť.

 

Ján Franek

predseda KR ZsFZ

Prečítané: 590x