Úradná správa KR a DZ č.5 zo dňa 31.8.2017
31.08.2017, Iveta Šodelová

Úradná správa KR a DZ č.5 zo dňa 31.8.2017

Úradná správa KR a DZ č.5 zo dňa 31.8.2017

Úradná správa KR a DZ č.5 zo dňa 31.8.2017 vo formáte *.pdf na stiahnutie

  1. KR doporučuje R, aby sa deň pred stretnutím kontaktovali so svojimi AR a DZ a vzájomne sa informovali o mieste a termíne stretnutia.
  2. KR upozorňuje R, že v jesennej časti súťažného ročníka 2017/2018 končí platnosť niektorých RP hráčov. Z toho dôvodu Vás žiada, aby ste zodpovedne kontrolovali ich platnosť pred stretnutím.
  3. KR pripomína, že každý R a DZ je povinný si vygenerovať a uhradiť členský poplatok.
  4. KR oznamuje R a AR III.ligy, medziskupiny a PROJEKTU TALENT, že FP sa uskutočnia 21.9.2017 v priestoroch AFC Nové Mesto nad Váhom. Prezentácia 15:30 hod. Začiatok behov 16:00hod.

 

Komisia rozhodcov:

1. Zmeny v delegovaní R a DZ budú zverejňované v aktuálnom obsadení, vždy v piatok do 12:00 hod. Po tomto termíne bude prípadná zmena delegácie na stretnutie oznámená R a DZ e-mailom, prípadne telefonicky.

2. HRACIE DNI a UHČ sledujte v osobnom konte v ISSF a v obsadení rozhodcov a delegátov - v prípade kolízie termínov alebo časov zápasov kontaktujte príslušného obsadzovacieho referenta

Ospravedlnenia zaslať najneskôr 14 dní pred MFZ.

zasielanie ospravedlnenia na emailové adresy:

III.LIGA: franeksfz@gmail.com, lukacsi@panelnet.sk, ing.pavelkrnac@gmail.com, konicek.dusan@gmail.com

IV.LIGA: makovymiro@gmail.com, lukacsi@panelnet.sk, ing.pavelkrnac@gmail.com, konicek.dusan@gmail.com

V.LIGA: lukacsi@panelnet.sk, ing.pavelkrnac@gmail.com, konicek.dusan@gmail.com

  • Ospravedlnení R:

Sobota (2.9.2017): Kišš, Hagara, Grolmus, Ábel, Kukan V., Barta, Slašťan, Turba L., Cvešper, Belanský, Mokrý M., Kovačic, Bányi, Szollosy, Trnka, Maráz, Majcher, Gembický, Sklenár, Brna, Jančovič, Pacher, Kukan Z.

Sobota – Nedeľa (2.- 3.9.2017): Patrovič, Valent, Otiepka, Žiak, Krivošík S., Ondráš, Hrudík, Janus, Hybský, Barcík, Fodor, Šlosár, Martiška, Birkus K., Fenes, Titurus, Haršány, Urabnovič, Ágg, Bulko, Jordanov, Goga, Boledovič, Patka, Kúdela, Kasala, Floriš, Marinčák, Mészáros, Magdolen V., Sládek, Buranský, Kondéová, Piaček, Lenický

Nedeľa (3.9.2017): Laco

KR berie na vedomie pochvalu od:

1. ŠK Nevidzany (MZ 3.kolo, V. liga Stred, ŠK Nevidzany – ŠK Veľké Zálužie)

2. ŠK Váhovce (MZ 1.kolo, V. liga Juh, TJ Lehnice – ŠK Váhovce)

Sťažnosti doručené KR cez ISSF:

1. OŠK Trenčianske Stankovce (MZ 2.kolo, IV. liga SZ, OFK Malženice- OŠK Trenčianske Stankovce). KR vzhliadla z predmetného stretnutia videozáznam. Sťažnosť je v riešení.

2. ŠK Nevidzany (MZ 2.kolo, V. liga Stred, Združenie FC Výčapy – Opatovce – ŠK Nevidzany). KR vzhliadla videozáznam z predmetného stretnutia. Zistila, že videozáznam bol doručený KR v neúplnom stave (Chýba časový úsek od 85´stretnutia). Stanovisko KR bude ŠK Nevidzany doručené prostredníctvom ISSF. KR odstupuje FC Výčapy-Opatovce na doriešenie ŠTK a DK za nedodržanie RS ZsFZ B/1/f.

3. FC Baník Prievidza (MZ 2.kolo, II.LSD ZsFZ, U19, Lokomotíva Devínska Nová Ves - FC Baník Prievidza). KR BFZ zaslala vyjadrenie k predmetnej sťažnosti KR ZsFZ. Stanovisko KR ZsFZ bolo zaslané FC Baník Prievidza prostredníctvom ISSF.

4. FKS Nemšová (MZ 16.kolo, III. liga Západ, TJ KOVO Beluša – FKS Nemšová). KR vzhliadla videozáznam z predmetného stretnutia a konštatuje, že sťažnosť FKS Nemšová je neopodstatnená.

5. TJ Slovan Brvnište (MZ 3.kolo, V. liga Sever, TJ Slovan Trenčianska Turná – TJ Slovan Brvnište). KR vzhliadla doručený videozáznam z predmetného stretnutia. Konštatuje, že sťažnosť je čiastočne opodstatnená. KR prijala opatrenia v súlade so Zásadami pre činnosť. Za porušenie RS ZsFZ B/1/h KR odstupuje TJ Slovan Trenčianska Turná na doriešenie ŠTK a DK ZsFZ.

KR na základe správy DZ prijala opatrenia v súlade so Zásadami pre činnosť:

1. MZ III. liga Západ ZsFZ, 3.kolo, TJ Družstevník Veľké Ludince – FK Spartak Bánovce nad Bebravou

2. MZ III. liga Západ ZsFZ, 3.kolo, ŠK 1923 Gabčíkovo – TJ Iskra Borčice

3. MZ V. liga Juh, 3. kolo, FC Pata – NAFC Veľké Blahovo

4. MZ V. liga Východ, 3.kolo, FK Slovan Levice – ŠK Kmeťovo

Ján Franek

predseda KR ZsFZ

_____________________________________________________________________________________________________

Úsek delegátov Zväzu:

Ospravedlnenia sú všetci DZ povinní zasielať na e-mailové adresy: bottjani@gmail.com, emilvalach@zoznam.sk

Ospravedlnení: Gádoši: 9-10.9.2017, Vindiš 8.-18.9.2017, Karnay 7-19.9.2017,

Ján Bott, podpredseda KR - vedúci úseku DZ

Prečítané: 492x