Úradná správa KR a DZ č.6 zo dňa 7.9.2017
07.09.2017, Iveta Šodelová

Úradná správa KR a DZ č.6 zo dňa 7.9.2017

Úradná správa KR a DZ č.6 zo dňa 7.9.2017

Úradná správa KR a DZ č.6 zo dňa 7.9.2017 vo formáte *.pdf na stiahnurie

  1. KR upozorňuje R, že v jesennej časti súťažného ročníka 2017/2018 končí platnosť niektorých RP hráčov. Z toho dôvodu Vás žiada, aby ste zodpovedne kontrolovali ich platnosť pred stretnutím.
  2. KR oznamuje R a AR III.ligy, medziskupiny a PROJEKTU TALENT, že FP sa uskutočnia 21.9.2017 v priestoroch AFC Nové Mesto nad Váhom. Prezentácia 15:30 hod. Začiatok behov 16:00hod.

Komisia rozhodcov:

1. Zmeny v delegovaní R a DZ budú zverejňované v aktuálnom obsadení, vždy v piatok do 12:00 hod. Po tomto termíne bude prípadná zmena delegácie na stretnutie oznámená R a DZ e-mailom, prípadne telefonicky.

2. HRACIE DNI a UHČ sledujte v osobnom konte v ISSF a v obsadení rozhodcov a delegátov - v prípade kolízie termínov alebo časov zápasov kontaktujte príslušného obsadzovacieho referenta

Ospravedlnenia zaslať najneskôr 14 dní pred MFZ.

zasielanie ospravedlnenia na emailové adresy:

III.LIGA: franeksfz@gmail.com, lukacsi@panelnet.sk, ing.pavelkrnac@gmail.com, konicek.dusan@gmail.com

IV.LIGA: makovymiro@gmail.com, lukacsi@panelnet.sk, ing.pavelkrnac@gmail.com, konicek.dusan@gmail.com

V.LIGA: lukacsi@panelnet.sk, ing.pavelkrnac@gmail.com, konicek.dusan@gmail.com

  • Ospravedlnení R:

Sobota (9.9.2017): Kozolka, Šima, Hulínek, Chlebo, Kukan D., Cvešper, Belanský, Majcher, Záhumenský, Markech, Koppl, Polena, Rečka, Gembický, Sklenár, Barczi, Brna, Gádoši T., Marinčák, Ribarič, Jordanov

Sobota – Nedeľa (9.- 10.9.2017): Obertová, Ondráš, Šandrik, Gádoši A., Drobec, Krivošík S., Hrudík, Bogár, Šlosár, Birkus K., Grznár L., Fenes, Titurus, Bulko, Magdolen M., Ágg, Kondéová, Floriš, Magdolen V., Buranský, Piaček, Kasala, Kúdela, Lenický, Kovačic

Nedeľa (10.9.2017): Toběrný, Pavlovič

 

KR berie na vedomie pochvalu od:

1. FC ViOn Zlaté Moravce - Vráble (MZ 4.kolo, III. liga Západ, FKS Nemšová – FC ViOn Zlaté Moravce - Vráble)

2. OFK Bošany (MZ 4.kolo, V. liga Sever, MŠK Považská Bystrica – OFK Bošany)

3. TJ Slovan Krušovce (MZ 4.kolo, V. liga Stred, OFK Solčany – TJ Slovan Krušovce)

 

Sťažnosti doručené KR cez ISSF:

1. OŠK Trenčianske Stankovce (MZ 2.kolo, IV. liga SZ, OFK Malženice- OŠK Trenčianske Stankovce). KR vzhliadla z predmetného stretnutia videozáznam. Zistila, že videozáznam bol doručený KR v neúplnom stave (Chýba úsek cca 3´ druhého polčasu, v ktorom sa mala odohrať situácia, ktorá bola predmetom sťažnosti OŠK Trenčianske Stankovce). Stanovisko KR bude OŠK Trenčianske Stankovce doručené prostredníctvom ISSF. KR odstupuje OFK Malženice na doriešenie ŠTK a DK za nedodržanie RS ZsFZ B/1/h.

 

Vladimír Kováč

tajomník KR ZsFZ

___________________________________________________________________________________________________________

Úsek delegátov Zväzu:

Ospravedlnenia sú všetci DZ povinní zasielať na e-mailové adresy: bottjani@gmail.com, emilvalach@zoznam.sk

Ospravedlnení: Turčan 23.9., Hegeduš 12-17.9., Hložka 22.9-8.10, Masár 15-17., Ábráham 4.9-1.10,

 

Ján Bott, podpredseda KR - vedúci úseku DZ

.

Prečítané: 509x
Zväzové novinky