Úradná správa ŠTK č.1

06.07.2017, Iveta Šodelová

Úradná správa ŠTK č.1

Úradná správa ŠTK č. 1 zo dňa 05.07.2017 vo formáte *pdf na stiahnutie

Dôležité upozornenia:

  • ŠTK ZsFZ žiada všetky FO, aby zodpovedne sledovali uznesenia v ISSF.
  • ŠTK ZsFZ upozorňuje všetky FO, že v zmysle RS ZsFZ 2016/2017 čl. A/3/p, je potrebné všetky požiadavky na zmenu termínu, okrem dlhodobých žiadostí podávaných pred začiatkom jesennej alebo jarnej časti súťažného ročníka, podať na ŠTK prostredníctvom elektronickej podateľne v ISSF z detailu stretnutia. V prípade potrebnej dohody oboch družstiev je potrebné podať žiadosť cez „Žiadosť o zmenu termínu“ v ISSF.

ŠTK ZsFZ zaraďuje družstvá do súťaží, tak ako sú uvedené na Futbalnete aj s pridelenými žrebovacími číslami.

ŠTK ZsFZ žiada kluby, aby jej oznámili výnimky hracích dní a časov súťažných stretnutí cez podateľňu ISSF do 01.08.2017 bez poplatku. Po tomto termíne bude ŠTK ZsFZ účtovať poplatok podľa RS ZsFZ.

Slovnaft Cup:

ŠTK ZsFZ oznamuje klubom, že vylosovanie 1.kola Slovnaft Cupu 2017/2018 sa uskutoční dňa 11.07.2017 /utorok/ v sídle SFZ a vylosovanie bude vysielané online.

IV. liga SZ dospelí:

TJ Iskra Holíč - ŠTK ZsFZ berie na vedomie Vašu žiadosť o predĺženie protokolu o spôsobilosti hracej plochy a technického vybavenia štadióna. ZsFZ-STK-2016/2017-2461

IV. liga JV dospelí:

FK Slovan Duslo Šaľa - ŠTK ZsFZ berie na vedomie Vašu žiadosť o predĺženie protokolu o spôsobilosti hracej plochy a technického vybavenia štadióna. ZsFZ-STK-2016/2017-2462

OFK Tovarníky - ŠTK ZsFZ berie na vedomie Vašu žiadosť o predĺženie protokolu o spôsobilosti hracej plochy a technického vybavenia štadióna. ZsFZ-STK-2016/2017-2464

V. liga Sever dospelí:

MFK Stará Turá - ŠTK ZsFZ berie na vedomie Vašu žiadosť o predĺženie protokolu o spôsobilosti hracej plochy a technického vybavenia štadióna. ZsFZ-STK-2017/2018-0297

TJ Tatran Cementáreň Ladce - ŠTK ZsFZ berie na vedomie Vašu žiadosť o predĺženie protokolu o spôsobilosti hracej plochy a technického vybavenia štadióna. ZsFZ-STK-2017/2018-0298

V. liga Stred dospelí:

TJ Slovan Krušovce - ŠTK ZsFZ berie na vedomie Vašu žiadosť o predĺženie protokolu o spôsobilosti hracej plochy a technického vybavenia štadióna. ZsFZ-STK-2017/2018-0294
TJ - ŠK Radošina - ŠTK ZsFZ berie na vedomie Vašu žiadosť o predĺženie protokolu o spôsobilosti hracej plochy a technického vybavenia štadióna. ZsFZ-STK-2017/2018-0303
TJ Družstevník Jacovce - ŠTK ZsFZ berie na vedomie Vašu žiadosť o predĺženie protokolu o spôsobilosti hracej plochy a technického vybavenia štadióna. ZsFZ-STK-2017/2018-0306

V. liga Juh dospelí:

TJ Družstevník Topoľníky - ŠTK ZsFZ berie na vedomie Vašu žiadosť o predĺženie protokolu o spôsobilosti hracej plochy a technického vybavenia štadióna. ZsFZ-STK-2017/2018-0292

TJ Lehnice - ŠTK ZsFZ berie na vedomie Vašu žiadosť o predĺženie protokolu o spôsobilosti hracej plochy a technického vybavenia štadióna. ZsFZ-STK-2017/2018-0293

FK Zlaté Klasy - ŠTK ZsFZ berie na vedomie Vašu žiadosť o predĺženie protokolu o spôsobilosti hracej plochy a technického vybavenia štadióna. ZsFZ-STK-2017/2018-0308

V. liga Východ dospelí:

FC Okoličná na Ostrove - ŠTK ZsFZ berie na vedomie Vašu žiadosť o predĺženie protokolu o spôsobilosti hracej plochy a technického vybavenia štadióna. ZsFZ-STK-2017/2018-0309

IV. liga JV dorast:

FK Jur nad Hronom - ŠTK ZsFZ berie na vedomie Vašu žiadosť o predĺženie protokolu o spôsobilosti hracej plochy a technického vybavenia štadióna. ZsFZ-STK-2017/2018-0305

Prípravky ZsFZ:

ŠTK ZsZF pozýva kluby prihlásené do súťaží prípraviek na stretnutie ktoré s uskutoční dňa 15.07.2017 zo začiatkom o 10.00 v Dome futbalu v Nitre, Rázusova 23, 949 01 Nitra. Plánovaný začiatok súťaže je 2-3.09. 2017.

Výnimky :

II. liga SD U19 + MD U17

Lokomotíva Devínska Nová Ves - ŠTK ZsFZ súhlasí s odohratím domácich súťažných stretnutí vždy v nedeľu 10:00 a 12:30 hod. ZsFZ-STK-2017/2018-0296

IV. liga JV dorast
DSC Orechová Potôň - ŠTK ZsFZ súhlasí s odohratím domácich súťažných stretnutí vždy v sobotu ÚHČ. ZsFZ-STK-2017/2018-0295

V. liga Východ dorast

TJ Družstevník Tekovské Lužany - ŠTK ZsFZ súhlasí s odohratím domácich súťažných stretnutí vždy v sobotu v ÚHČ dospelých. ZsFZ-STK-2017/2018-0302

V. liga Sever dorast

FK Košeca - ŠTK ZsFZ súhlasí s odohratím domácich súťažných stretnutí vždy v nedeľu 2,5 hod. pred ÚHČ dospelých. ZsFZ-STK-2017/2018-0304

III. liga SZ SŽ U15 a MŽ U 13

OŠK Moravany nad Váhom B - ŠTK ZsFZ súhlasí s odohratím domácich súťažných stretnutí vždy v nedeľu o 10:00 a 12:00 hod. ZsFZ-STK-2017/2018-0301

 

Bohumil Toběrný

Predseda ŠTK ZsFZ

 

 

image
Prečítané: 1268x