Úradná správa ŠTK č.2

14.07.2017, Ivan Hádek

14.07.2017

Úradná správa ŠTK č.2

Dôležité upozornenia

  • ŠTK ZsFZ žiada všetky FO, aby zodpovedne sledovali uznesenia v ISSF.
  • ŠTK ZsFZ upozorňuje všetky FO, že v zmysle RS ZsFZ 2016/2017 čl. A/3/p, je potrebné všetky požiadavky na zmenu termínu, okrem dlhodobých žiadostí podávaných pred začiatkom jesennej alebo jarnej časti súťažného ročníka, podať na ŠTK prostredníctvom elektronickej podateľne v ISSF z detailu stretnutia. V prípade potrebnej dohody oboch družstiev je potrebné podať žiadosť cez „Žiadosť o zmenu termínu“ v ISSF.

         ŠTK ZsFZ zaraďuje družstvá do súťaží, tak ako sú uvedené na futbalnete aj s pridelenými žrebovacími číslami.

         ŠTK ZsFZ žiada kluby, aby jej oznámili výnimky  hracích dní a časov súťažných stretnutí cez podateľňu ISSF do       01.08.2017 bez poplatku. Po    tomto termíne bude ŠTK ZsFZ účtovať poplatok podľa RS ZsFZ.        

         ŠTK ZsFZ upozorňuje kluby pôsobiace v II. lige U13 a III. lige U13, že v súťažnom ročníku 2017/2018 na základe doporučenia SFZ bude hrať podľa pravidiel futbalu v plnom znení.

III. Liga dospelí
ŠK LR CRYSTAL -  ŠTK ZsFZ berie na vedomie Vašu žiadosť o predĺženie protokolu o spôsobilosti hracej plochy a technického vybavenia štadióna. ZsFZ-STK-2017/2018-0328

TJ Družstevník Veľké Ludince -  ŠTK ZsFZ berie na vedomie Vašu žiadosť o predĺženie protokolu o spôsobilosti hracej plochy a technického vybavenia štadióna. ZsFZ-STK-2017/2018-0333

MŠK Považská Bystrica - ŠTK ZsFZ berie na vedomie Vašu žiadosť o predĺženie protokolu o spôsobilosti hracej plochy a technického vybavenia štadióna. ZsFZ-STK-2017/2018-0334

FC Baník HN Prievidza & Handlová - ŠTK ZsFZ berie na vedomie Vašu žiadosť o predĺženie protokolu o spôsobilosti hracej plochy a technického vybavenia štadióna. ZsFZ-STK-2017/2018-0338

TJ ISKRA Borčice - ŠTK ZsFZ berie na vedomie Vašu žiadosť o predĺženie protokolu o spôsobilosti hracej plochy a technického vybavenia štadióna. ZsFZ-STK-2017/2018-0351
AFC Nové Mesto nad Váhom - ŠTK ZsFZ berie na vedomie Vašu žiadosť o predĺženie protokolu o spôsobilosti hracej plochy a technického vybavenia štadióna. ZsFZ-STK-2017/2018-0368
FKS Nemšová - ŠTK ZsFZ upozorňuje FK  na splnenie si povinností vyplývajúcich z RS ZsFZ A/5/e a B/2/s. ZsFZ-STK-2017/2018-0370

IV. liga SZ dospelí
OK Častkovce - ŠTK ZsFZ berie na vedomie Vašu žiadosť o predĺženie protokolu o spôsobilosti hracej plochy a technického vybavenia štadióna. ZsFZ-STK-2017/2018-0311
FK TEMPO Partizánske - ŠTK ZsFZ berie na vedomie Vašu žiadosť o predĺženie protokolu o spôsobilosti hracej plochy a technického vybavenia štadióna. ZsFZ-STK-2017/2018-0318
TJ Tatran Horovce - ŠTK ZsFZ berie na vedomie Vašu žiadosť o predĺženie protokolu o spôsobilosti hracej plochy a technického vybavenia štadióna. ZsFZ-STK-2017/2018-0326

OFK Malženice - ŠTK ZsFZ berie na vedomie Vašu žiadosť o predĺženie protokolu o spôsobilosti hracej plochy a technického vybavenia štadióna. ZsFZ-STK-2017/2018-0336
TJ Tatran Horovce - ŠTK ZsFZ berie na vedomie Vaše odhlásenie zo súťaže IV. ligy SZ dospelí. ŠTK ZsFZ odstupuje  TJ Tatran Horovce  na doriešenie na DK ZsFZ podľa RS ZsFZ P2.3 /8. ZsFZ-STK-2017/2018-0346
ŠK Slovan Šimonovany - Partizánske - ŠTK ZsFZ berie na vedomie Vašu žiadosť o predĺženie protokolu o spôsobilosti hracej plochy a technického vybavenia štadióna. ZsFZ-STK-2017/2018-0363
FC Slovan Hlohovec - ŠTK ZsFZ berie na vedomie Vašu žiadosť o predĺženie protokolu o spôsobilosti hracej plochy a technického vybavenia štadióna. ZsFZ-STK-2017/2018-0367

IV. liga JV dospelí

KFC Kalná nad Hronom - ŠTK ZsFZ berie na vedomie Vašu žiadosť o predĺženie protokolu o spôsobilosti hracej plochy a technického vybavenia štadióna. ZsFZ-STK-2017/2018-0312
FC Neded - ŠTK ZsFZ berie na vedomie Vašu žiadosť o predĺženie protokolu o spôsobilosti hracej plochy a technického vybavenia štadióna. ZsFZ-STK-2017/2018-0355

OFK Hrušovany- ŠTK ZsFZ berie na vedomie Vašu žiadosť o predĺženie protokolu o spôsobilosti hracej plochy a technického vybavenia štadióna. ZsFZ-STK-2017/2018-0364

V. liga Sever dospelí
FK Junior Kanianka - ŠTK ZsFZ berie na vedomie Vašu žiadosť o predĺženie protokolu o spôsobilosti hracej plochy a technického vybavenia štadióna. ZsFZ-STK-2017/2018-0310

TJ Slovan Zemianske Kostoľany - ŠTK ZsFZ berie na vedomie Vašu žiadosť o predĺženie protokolu o spôsobilosti hracej plochy a technického vybavenia štadióna. ZsFZ-STK-2017/2018-0325

Jednota Sokol Chocholná-Velčice  - ŠTK ZsFZ berie na vedomie Vašu žiadosť o predĺženie protokolu o spôsobilosti hracej plochy a technického vybavenia štadióna. ZsFZ-STK-2017/2018-0337

TJ Družstevník Veľká Hradná - ŠTK ZsFZ berie na vedomie Vašu žiadosť o predĺženie protokolu o spôsobilosti hracej plochy a technického vybavenia štadióna. ZsFZ-STK-2017/2018-0345

V. liga Stred dospelí
OFK Solčany - - ŠTK ZsFZ berie na vedomie Vašu žiadosť o predĺženie protokolu o spôsobilosti hracej plochy a technického vybavenia štadióna. ZsFZ-STK-2017/2018-0360

V. liga Juh dospelí

„FC Nový Život“ - ŠTK ZsFZ berie na vedomie Vašu žiadosť o predĺženie protokolu o spôsobilosti hracej plochy a technického vybavenia štadióna. ZsFZ-STK-2017/2018-0331
FC Štvrtok na Ostrove - ŠTK ZsFZ berie na vedomie Vašu žiadosť o predĺženie protokolu o spôsobilosti hracej plochy a technického vybavenia štadióna. ZsFZ-STK-2017/2018-0342

ŠK Váhovce - ŠTK ZsFZ berie na vedomie Vašu žiadosť o predĺženie protokolu o spôsobilosti hracej plochy a technického vybavenia štadióna. ZsFZ-STK-2017/2018-0348

FC JELKA - ŠTK ZsFZ berie na vedomie Vašu žiadosť o predĺženie protokolu o spôsobilosti hracej plochy a technického vybavenia štadióna. ZsFZ-STK-2017/2018-0361

V. liga Východ dospelí 
ŠK Tvrdošovce - ŠTK ZsFZ berie na vedomie Vašu žiadosť o predĺženie protokolu o spôsobilosti hracej plochy a technického vybavenia štadióna. ZsFZ-STK-2017/2018-0335
MŠK Želiezovce - ŠTK ZsFZ berie na vedomie Vašu žiadosť o predĺženie protokolu o spôsobilosti hracej plochy a technického vybavenia štadióna. ZsFZ-STK-2017/2018-0344

IV. liga SZ dorast

TJ Družstevník Nedožery - Brezany - ŠTK ZsFZ berie na vedomie Vašu žiadosť o predĺženie protokolu o spôsobilosti hracej plochy a technického vybavenia štadióna. ZsFZ-STK-2017/2018-0319

TJ Slovan Dolná Súča - ŠTK ZsFZ berie na vedomie Vašu žiadosť o predĺženie protokolu o spôsobilosti hracej plochy a technického vybavenia štadióna. ZsFZ-STK-2017/2018-0320

IV. liga JV dorast
ŠK Podlužany - ŠTK ZsFZ berie na vedomie Vašu žiadosť o predĺženie protokolu o spôsobilosti hracej plochy a technického vybavenia štadióna. ZsFZ-STK-2017/2018-0323

V. liga Východ dorast

TJ Lokomotíva Bánov - ŠTK ZsFZ berie na vedomie Vašu žiadosť o predĺženie protokolu o spôsobilosti hracej plochy a technického vybavenia štadióna. ZsFZ-STK-2017/2018-0369

Prípravky ZsFZ

  1. ZsZF  pozýva kluby prihlásené do súťaží prípraviek na stretnutie ktoré s uskutoční dňa 15.07.2017 zo začiatkom o 10.00 v Dome športu v Nitre, Rázusova 23, 949 01 Nitra. Plánovaný začiatok súťaže je 2-3.09. 2017.

Výnimky :

III. Liga dospelí

MŠK Púchov - ŠTK ZsFZ súhlasí s odohratím domácich súťažných stretnutí vždy v sobotu ÚHČ. ZsFZ-STK-2017/2018-0332

FC Baník HN Prievidza & Handlová - ŠTK ZsFZ súhlasí s odohratím domácich súťažných stretnutí vždy v sobotu ÚHČ na Mestskom futbalovom štadióne v Prievidzi. ZsFZ-STK-2017/2018-0339

FK Spartak Bánovce nad Bebravou - ŠTK ZsFZ súhlasí s odohratím domácich súťažných stretnutí vždy v sobotu ÚHČ. ZsFZ-STK-2017/2018-034

FC Slovan Galanta- ŠTK ZsFZ súhlasí s odohratím domácich súťažných stretnutí vždy v sobotu ÚHČ. ZsFZ-STK-2017/2018-0356
TJ ISKRA Borčice - ŠTK ZsFZ súhlasí s odohratím domácich súťažných stretnutí vždy v sobotu ÚHČ. ZsFZ-STK-2017/2018-0362

IV. liga JV dospelí

OFK Hrušovany - ŠTK ZsFZ súhlasí s odohratím domácich súťažných stretnutí vždy v sobotu ÚHČ. ZsFZ-STK-2017/2018-0365
 

V. liga Východ Dospelí
FK Marcelová - ŠTK ZsFZ súhlasí s odohratím domácich súťažných stretnutí vždy v sobotu ÚHČ dospelých. ZsFZ-STK-2017/2018-0322

FK Chotín - ŠTK ZsFZ súhlasí s odohratím domáceho súťažného stretnutia 6.kola v sobotu 16.09.2017 o ÚHČ. ZsFZ-STK-2017/2018-0324

MŠK Hurbanovo - ŠTK ZsFZ súhlasí s odohratím domácich súťažných stretnutí vždy v sobotu ÚHČ dospelých. ZsFZ-STK-2017/2018-0329

V. liga JUH dospelí
TJ Kostolné Kračany - ŠTK ZsFZ súhlasí s odohratím domáceho súťažného stretnutia 1.kola  v sobotu 12.8.2017 o 16:00 hod. ZsFZ-STK-2017/2018-0316
SC Čenkovce - ŠTK ZsFZ súhlasí s odohratím domáceho súťažného stretnutia nasledovne: 3. kolo sobota 26.08.2017 o 16:00 hod, 6.kolo nedeľa 17.09.2017 v ÚHČ. ZsFZ-STK-2017/2018-0321

II. liga SD U19 + MD U17

FC Baník HN Prievidza & Handlová - ŠTK ZsFZ súhlasí s odohratím domácich súťažných stretnutí vždy v sobotu 10:00 a 12:30 okrem 13.kolo v nedeľu 10:00 a 12:30 hod a 16.kolo v utorok 29.08 2017 o 10:00 a 12:30 hod na Mestskom futbalovom štadióne v Prievidzi.ZsFZ-STK-2017/2018-0340
FK Spartak Bánovce nad Bebravou - ŠTK ZsFZ súhlasí s odohratím domácich súťažných stretnutí vždy v sobotu ÚHČ. ZsFZ-STK-2017/2018-0343

FC Slovan Galanta - ŠTK ZsFZ súhlasí s odohratím domácich súťažných stretnutí vždy v nedeľu o 10:00 a 12:30 hod. ZsFZ-STK-2017/2018-0357

IV. liga JV dorast
FK TJ Lokomotíva Kozárovce - ŠTK ZsFZ súhlasí s odohratím domácich súťažných stretnutí vždy v sobotu ÚHČ dospelých. ZsFZ-STK-2017/2018-0347
FK Marcelová - ŠTK ZsFZ súhlasí s odohratím domácich súťažných stretnutí vždy v sobotu 2,5 hod. pred ÚHČ dospelých. ZsFZ-STK-2017/2018-0358

IV. liga SZ dorast
OŠK Trenčianske Stankovce - ŠTK ZsFZ súhlasí s odohratím domácich súťažných stretnutí vždy v sobotu o 11.00 hod. ZsFZ-STK-2017/2018-0313

ŠK VEGUM Dolné Vestenice - ŠTK ZsFZ súhlasí s odohratím domácich súťažných stretnutí vždy v sobotu 2,5 hod pred ÚHČ dospelých. ZsFZ-STK-2017/2018-0353

TJ ISKRA Borčice - ŠTK ZsFZ súhlasí s odohratím domácich súťažných stretnutí vždy v nedeľu o 11:00 hod. ZsFZ-STK-2017/2018-0366

V. liga JUH dorast
TJ Kostolné Kračany - ŠTK ZsFZ súhlasí s odohratím domácich súťažných stretnutí vždy v sobotu o 14:00 hod. ZsFZ-STK-2017/2018-0315

ŠK Váhovce - ŠTK ZsFZ súhlasí s odohratím domácich súťažných stretnutí vždy v sobotu ÚHČ dospelých. ZsFZ-STK-2017/2018-0349

V. liga Západ dorast

TJ NAFTA GBELY - ŠTK ZsFZ súhlasí s odohratím domácich súťažných stretnutí vždy v nedeľu 2,5 hod pred ÚHČ dospelých. ZsFZ-STK-2017/2018-0317
FC Družstevník Rybky - ŠTK ZsFZ súhlasí s odohratím domácich súťažných stretnutí vždy v nedeľu 2,5 hod pred ÚHČ dospelých, okrem 5.kola v sobotu ÚHČ. ZsFZ-STK-2017/2018-0327

V. liga Stred dorast

"Združenie FC Výčapy - Opatovce" - ŠTK ZsFZ súhlasí s odohratím domácich súťažných stretnutí vždy v sobotu ÚHČ dospelých. ZsFZ-STK-2017/2018-0352

TJ Slovan Zbehy - ŠTK ZsFZ súhlasí s odohratím domácich súťažných stretnutí vždy v sobotu ÚHČ dospelých. ZsFZ-STK-2017/2018-0314

V. liga Východ dorast

MŠK Hurbanovo - ŠTK ZsFZ súhlasí s odohratím domácich súťažných stretnutí vždy v nedeľu 2,5 hod. pred ÚHČ dospelých. ZsFZ-STK-2017/2018-0330
TJ Lokomotíva Bánov - ŠTK ZsFZ súhlasí s odohratím domácich súťažných stretnutí vždy v sobotu ÚHČ dospelých. ZsFZ-STK-2017/2018-0359

II. liga  SŽ U15 a MŽ U 13

FC Baník HN Prievidza & Handlová - ŠTK ZsFZ súhlasí s odohratím domácich súťažných stretnutí vždy v nedeľu 10:00 a 12:00 hod na Mestskom futbalovom štadióne v Prievidzi ZsFZ-STK-2017/2018-0341

FK Spartak Bánovce nad Bebravou - ŠTK ZsFZ súhlasí s odohratím domácich súťažných stretnutí vždy v nedeľu o 10:00 a 12:00 hod. ZsFZ-STK-2017/2018-0343

 

Bohumil  Toběrný

Predseda ŠTK ZsFZ

 

 

image
Prečítané: 1121x