úradná správa ŠTK č.22

16.01.2017, Ivan Hádek
úradná správa ŠTK č.22

Úradná správa ŠTK ZsFZ č.22

Dôležité upozornenia:

 • ŠTK ZsFZ žiada všetky FO, aby zodpovedne sledovali uznesenia v ISSF.
 • ŠTK ZsFZ upozorňuje všetky FO, že v zmysle RS ZsFZ 2016/2017 čl. A/3/p, je potrebné všetky požiadavky na zmenu termínu, okrem dlhodobých žiadostí podávaných pred začiatkom jesennej alebo jarnej časti súťažného ročníka, podať na ŠTK prostredníctvom elektronickej podateľne v ISSF z detailu stretnutia. V prípade potrebnej dohody oboch družstiev je potrebné podať žiadosť cez „Žiadosť o zmenu termínu“ v ISSF.
 • ŠTK ZsFZ upozorňuje všetky kluby ktoré majú PASPORTOVANÉ náhradné hracie plochy a hracie plochy s   umelou trávou na RS A/5/f.
 • ŠTK ZsFZ upresňuje RS ZsFZ B/1/f. Monitor (TV alebo PC) musí mať min. priemer 40 cm.
 • ŠTK ZsFZ upozorňuje všetky FK, FO, TJ, aby v zimnej prestávke venovali zvýšenú pozornosť na materiálno-technického zabezpečenia štadiónov. Podrobný popis je v Rozpise súťaží 2016/2017 (strana 15-16).
 • OZNAM ŠTK ZsFZ:

 • liga TIPOS dospelí:
 • ŠTK ZsFZ upozorňuje kluby III. liga TIPOS dospelí  na uznesenia VV ZsFZ

  Uznesenie VV ZsFZ U94/06/2016

  VV ZsFZ schvaľuje úpravu počtu účastníkov v TIPOS III. Lige Západ od s.r. 2017/2018 na počet účastníkov 18.

   

  IV. liga SZ dospelí:

              ŠTK ZsFZ upozorňuje kluby pôsobiace vo IV. lige SZ dospelí na úpravu termínovej listiny jarnej časti súťažného ročníka 2016/2017.

              Výkonný výbor ZsFZ schvaľuje úpravu termínovej listiny IV. ligy SZ dospelí na s.r. 2016/2017 U141/12/2016.

  Upravená termínová listina na jarnú časť s.r. 2016/2017

 • 33.kolo  4.-5.III

 • 18.kolo  11.-12.III

 • 19.kolo  18.-19.III

 • 20.kolo  25.-26.III

 • 21.kolo  1.-2.IV

 • 22.kolo   8.-9.IV

 • 23.kolo   15.-16.IV

 • 24.kolo   22.-23.IV

 • 25.kolo   29.-30.IV

 • 26.kolo   6.-7.V

 • 27.kolo   13.-14.V

 • 28.kolo   20.-21.V

 • 29.kolo   27.-28.V

 • 30.kolo    3.-4.VI

 • 34.kolo  STREDA 7.VI

 • 31.kolo     10.-11.VI

 • 32.kolo      17.-18.VI  

 • ŠTK ZsFZ upozorňuje kluby IV. ligy SZ dospelí na uznesenia VV ZsFZ U110/08/2016

  VV ZsFZ schvaľuje počet účastníkov v IV. Lige SZ od s.r. 2017/2018 na 16.

  ŠTK ZsFZ žiada kluby, aby jej oznámili výnimky  hracích dní a časov súťažných stretnutí cez podateľňu ISSF do 15.2.2017 bez poplatku. Po tomto termíne bude ŠTK ZsFZ účtovať poplatok podľa RS ZsFZ.

  ŠTK ZsFZ upozorňuje kluby, aby si pred jarnou časťou skontrolovali vo svojom záujme, či majú platné ostaršenie svojích hráčov.

  ŠTK ZsFZ upozorňuje kluby, že v kategórii mládeže je aj v jarnej časti súťažného ročníka 2016/2017  možnosť využiť SP SFZ čl. 28 bod 8 a 9 (striedavý štart hráča). Vzor zmluvy o striedavom štarte hráča nájdete na stránke ZsFZ Futbalové normy - formuláre, tlačivá.

  ŠTK ZsFZ upozorňuje kluby ktoré si mali splniť povinnosť vyplývajúcu z výnimiek k pasportu ich štadiónov (31.12.2016), aby nahlásili ich splnenie. ŠTK ZsFZ následne vykoná kontrolu daných štadiónov.

   

  Bohumil  Toběrný

  Predseda ŠTK ZsFZ

image
Prečítané: 31x