úradná správa ŠTK č.23

03.02.2017, Ivan Hádek
úradná správa ŠTK č.23

ÚRADNÁ SPRÁVA  ŠTK Č.23

Dôležité upozornenia:

  • ŠTK ZsFZ žiada všetky FO, aby zodpovedne sledovali uznesenia v ISSF.
  • ŠTK ZsFZ upozorňuje všetky FO, že v zmysle RS ZsFZ 2016/2017 čl. A/3/p, je potrebné všetky požiadavky na zmenu termínu, okrem dlhodobých žiadostí podávaných pred začiatkom jesennej alebo jarnej časti súťažného ročníka, podať na ŠTK prostredníctvom elektronickej podateľne v ISSF z detailu stretnutia. V prípade potrebnej dohody oboch družstiev je potrebné podať žiadosť cez „Žiadosť o zmenu termínu“ v ISSF.
  • ŠTK ZsFZ upozorňuje všetky kluby ktoré majú PASPORTOVANÉ náhradné hracie plochy a hracie plochy s   umelou trávou na RS A/5/f.

 

  • ŠTK ZsFZ upresňuje RS ZsFZ B/1/f. Monitor (TV alebo PC) musí mať min. priemer 40 cm.
  • ŠTK ZsFZ upozorňuje všetky FK, FO, TJ, aby v zimnej prestávke venovali zvýšenú pozornosť na materiálno-technického zabezpečenia štadiónov. Podrobný popis je v Rozpise súťaží 2016/2017 (strana 15-16).

OZNAM ŠTK ZsFZ:

  1.  liga TIPOS dospelí:

ŠTK ZsFZ upozorňuje kluby III. liga TIPOS dospelí  na uznesenia VV ZsFZ

Uznesenie VV ZsFZ U94/06/2016

VV ZsFZ schvaľuje úpravu počtu účastníkov v TIPOS III. Lige Západ od s.r. 2017/2018 na počet účastníkov 18.

 

IV. liga SZ dospelí:

            ŠTK ZsFZ upozorňuje kluby pôsobiace vo IV. lige SZ dospelí na úpravu termínovej listiny jarnej časti súťažného ročníka 2016/2017.

            Výkonný výbor ZsFZ schvaľuje úpravu termínovej listiny IV. ligy SZ dospelí na s.r. 2016/2017 U141/12/2016.

ŠTK ZsFZ upozorňuje kluby IV. ligy SZ dospelí na uznesenia VV ZsFZ U110/08/2016

VV ZsFZ schvaľuje počet účastníkov v IV. Lige SZ od s.r. 2017/2018 na 16.

 

ŠTK ZsFZ žiada kluby, aby jej oznámili výnimky  hracích dní a časov súťažných stretnutí cez podateľňu ISSF do 15.2.2017 bez poplatku. Po tomto termíne bude ŠTK ZsFZ účtovať poplatok podľa RS ZsFZ.

ŠTK ZsFZ upozorňuje kluby, aby si pred jarnou časťou skontrolovali vo svojom záujme, či majú platné ostaršenie svojích hráčov.

ŠTK ZsFZ upozorňuje kluby, že v kategórii mládeže je aj v jarnej časti súťažného ročníka 2016/2017  možnosť využiť SP SFZ čl. 28 bod 8 a 9 (striedavý štart hráča). Vzor zmluvy o striedavom štarte hráča nájdete na stránke ZsFZ Futbalové normy - formuláre, tlačivá.

V. liga Sever dospelí:

TJ - ŠK Radošina - ŠTK ZsFZ berie na vedomie zmenu predsedu TJ-ŠK Radošina. Martin Piršel – predseda klubu Tel. kontakt : 0918 452 058, 0903 209 101.  ZsFZ-STK-2016/2017-1327

V. liga Juh dospelí:

ŠK Váhovce - ŠTK ZsFZ berie na vedomie zmenu vedenia ŠK Váhovce.
predseda: Jaroslav GRELL, tel.: 0904 105 983,  podpredseda: Patrik DUBNIČKA, tel.: 0907 733 492,  tajomník: Adrian KUBICA, tel.: 0908 768 399 ISSF managér: Ing. Róbert JALSOVSZKY, robo@bsc.sk, tel.: 0907 714 954 zodpovedný za maily: Robert TAKÁČ, robert.takac@icloud.com, tel.: 0905 503 461
ZsFZ-STK-2016/2017-1339

V. liga Západ dospelí:

TJ Družstevník Zvončín- OFK Mokrý Háj (16. kolo) ŠTK ZsFZ súhlasí so zmenou súťažného stretnutia. Súťažné stretnutie sa odohrá 23.4.2017 v ÚHČ. (Nedeľa)
ZsFZ-STK-2016/2017-1344

II. liga SD U19 + MD U17:

FC Baník HN Prievidza & Handlová - FK Lokomotíva Trnava (27.kolo) ŠTK ZsFZ súhlasí so zmenou dňa súťažného stretnutia. Súťažné stretnutie sa odohrá dňa 14.05.2017 U19 o 10.00 a U 17 o 12.30 h. ZsFZ-STK-2016/2017-1340

IV. liga SZ dorast:

FK TJ Kúty -FK Junior Kanianka - (18.loko) ŠTK ZsFZ súhlasí so zmenou termínu súťažného stretnutia. Súťažné stretnutie sa odohrá 26.03.2017 o 12.30 h. (Nedeľa)

ZsFZ-STK-2016/2017-1349

FK TJ Kúty - ŠK VEGUM Dolné Vestenice - (29.loko) ŠTK ZsFZ súhlasí so zmenou termínu súťažného stretnutia. Súťažné stretnutie sa odohrá 11.06.2017 o 11.00 h. (Nedeľa)

ZsFZ-STK-2016/2017-1348

Prípravky ZsFZ:

ŠTK oznamuje, že súťažné zápasy prípraviek budú nahrávané cez ISSF systém. Jednotlivé zápasy budú rozhodovať „rozhodcovia laici“. Systém bude nastavený na tento spôsob a z tohto dôvodu je potrebné, aby domáci klubový/tímový manažér mal prístup k systému ISSF. Pred stretnutím oba kluby nahrajú nomináciu družstva a následne domáci klubový/tímový manažér uzatvorí nominácie. Následne vytvorí zápis o stretnutí a nakoniec bude nahrávať góly. Nakoniec všetko uloží a následne správca súťaže uzatvorí Zápis o stretnutí.

1)Kliknúť na nomináciu „domáci“ – uzavrieť (druhá ikona vľavo hore)

2)Kliknúť na nomináciu „hostia“ – uzavrieť (tretia ikona vľavo hore)

3)Zápis zo stretnutia

Goly:

1 )Kliknúť na ikonu gól (lopta)

2) Kolonka typ gólu

3) Zaevidovanie strelenie gólu

Po MZ kliknúť na ikonu priebežne uložiť (vľavo dole)

ŠTK ZsFZ upozorňuje všetky kluby pôsobiace v súťaži prípraviek, že  v zápise o stretnutí je treba „POVINNE“ vyplniť hlavného usporiadateľa, počet divákov a počet usporiadateľov.

A liga skupina A:

FC Baník HN Prievidza & Handlová - FK Senica (9 .kolo) ŠTK ZsFZ súhlasí so zmenou termínu súťažných stretnutí. Súťažné stretnutia sa odohrajú nasledovne: U 9, U10 o 10.00 h  a U 11 o 11.15 h dňa 9.4.2017 (Nedeľa) ZsFZ-STK-2016/2017-1341

FC Baník HN Prievidza & Handlová - Spartak Myjava (11 .kolo) ŠTK ZsFZ súhlasí so zmenou termínu súťažných stretnutí. Súťažné stretnutia sa odohrajú nasledovne: U 9, U10 o 10.00 h  a U 11 o 11.15 h dňa 30.4.2017 (Nedeľa) ZsFZ-STK-2016/2017-1342

ŽIAČKY:

TJ KOVO Beluša – MFK Dubnica nad Váhom (13.kolo) ŠTK ZsFZ súhlasí so zmenou času súťažného stretnutia. Súťažné stretnutie sa po vzájomnej dohode odohrá 15.04.2017 o 10.00 h. ZsFZ-STK-2016/2017-1

FC Nitra - FK Senica (12.kolo) ŠTK ZsFZ súhlasí so zmenou času súťažného stretnutia. Súťažné stretnutie sa po vzájomnej dohode odohrá 25.03.2017 o 11.00 h. ZsFZ-STK-2016/2017-1351

FC Nitra - FC Čaka (19.kolo) ŠTK ZsFZ súhlasí so zmenou času súťažného stretnutia. Súťažné stretnutie sa po vzájomnej dohode odohrá 13.05.2016 o 9.30 h. ZsFZ-STK-2016/2017-1352

FC Nitra - FK DAC 1904 Dunajská Streda (14.kolo) ŠTK ZsFZ súhlasí so zmenou času súťažného stretnutia. Súťažné stretnutie sa po vzájomnej dohode odohrá 08.04.2016 o 9.30 h.

ZsFZ-STK-2016/2017-1353

Výnimky:

III. Liga TIPOS dospelí:

MŠK Púchov - ŠTK ZsFZ súhlasí s odohratím domácich súťažných stretnutí vždy v SOBOTU v ÚHČ dospelých.  ZsFZ-STK-2016/2017-1338

IV. liga SZ dospelí:

Spartak Myjava - ŠTK ZsFZ súhlasí s odohratím domácich súťažných stretnutí vždy v SOBOTU o 19.00 na hlavnej hracej ploche štadióna v Myjave. ŠTK ZsFZ súhlasí s odohratím 33. kola a 19. kola v SOBOTU na UT v Myjave o 17.00 h. ZsFZ-STK-2016/2017-1335

V. liga Sever dospelí:

Jednota Sokol Chocholná-Velčice – ŠTK ZsFZ súhlasí s  odohratím domácich súťažných stretnutí vždy v nedeľu o 11.00 h.   ZsFZ-STK-2016/2017-1329

V. liga Západ dospelí:

TJ SPARTAK ŠAŠTÍN-STRÁŽE- ŠTK ZsFZ súhlasí s  odohratím domácich súťažných stretnutí vždy v sobotu ÚHČ dospelých. ZsFZ-STK-2016/2017-1331
TJ Družstevník Zvončín- ŠTK ZsFZ súhlasí s  odohratím domácich súťažných stretnutí vždy v sobotu ÚHČ dospelých. ZsFZ-STK-2016/2017-1343

II. liga SD U19 + MD U17:

Spartak Myjava - ŠTK ZsFZ súhlasí s odohratím domácich súťažných stretnutí vždy v nedeľu U19 o 10.00 a U 17 o 12.30 h. na hlavnom štadióne v Myjave. ŠTK ZsFZ súhlasí s odohratím 19 a 21 kola na UT v Myjave. ZsFZ-STK-2016/2017-1346

IV. liga JV dorast:

„FC Nový Život“ - ŠTK ZsFZ súhlasí  s odohratím domácich súťažných stretnutí vždy v nedeľu 2,5 hodiny pred ÚHČ dospelých. ZsFZ-STK-2016/2017-1325

ŠK Tvrdošovce - ŠTK ZsFZ súhlasí  s odohratím domácich súťažných stretnutí vždy v sobotu  o 14.00 h. ZsFZ-STK-2016/2017-1350

TJ Družstevník Ivanka pri Nitre - ŠTK ZsFZ súhlasí  s odohratím domácich súťažných stretnutí vždy v nedeľu 2,5 hodiny pred ÚHČ dospelých. ZsFZ-STK-2016/2017-1337

IV. liga SZ dorast:

TJ KOVO Beluša -  ŠTK ZsFZ súhlasí  s odohratím domácich súťažných stretnutí vždy v sobotu o 12.00 h. ZsFZ-STK-2016/2017-1333

FKS  Nemšová- ŠTK ZsFZ súhlasí s  odohratím domácich súťažných stretnutí vždy v nedeľu o 10.00 h. ZsFZ-STK-2016/2017-1336

V. liga Sever dorast:

FK Košeca- ŠTK ZsFZ súhlasí  s odohratím domácich súťažných stretnutí vždy v nedeľu 2,5 hodiny pred ÚHČ dospelých.  ZsFZ-STK-2016/2017-1326

TJ Partizán Prečin - - ŠTK ZsFZ súhlasí  s odohratím domácich súťažných stretnutí vždy v nedeľu 2,5 hodiny pred ÚHČ dospelých. ZsFZ-STK-2016/2017-1345

V. liga Juh dorast:

ŠK Váhovce- ŠTK ZsFZ súhlasí s odohratím domácich súťažných stretnutí v sobotu ÚHČ

 dospelých. ZsFZ-STK-2016/2017-1328

FK Zlaté KlasyŠTK ZsFZ súhlasí s odohratím domácich súťažných stretnutí na štadióne SC Čenkovce. ZsFZ-STK-2016/2017-1332

 

Bohumil  Toběrný

Predseda ŠTK ZsFZ

image
Prečítané: 53x