úradná správa ŠTK č.24

09.02.2017, Ivan Hádek
úradná správa ŠTK č.24

ÚRADNÁ SPRÁVA  ŠTK Č.24

        08.02.2017

Úradná správa ŠTK č.24

Dôležité upozornenia:

  • ŠTK ZsFZ žiada všetky FO, aby zodpovedne sledovali uznesenia v ISSF.
  • ŠTK ZsFZ upozorňuje všetky FO, že v zmysle RS ZsFZ 2016/2017 čl. A/3/p, je potrebné všetky požiadavky na zmenu termínu, okrem dlhodobých žiadostí podávaných pred začiatkom jesennej alebo jarnej časti súťažného ročníka, podať na ŠTK prostredníctvom elektronickej podateľne v ISSF z detailu stretnutia. V prípade potrebnej dohody oboch družstiev je potrebné podať žiadosť cez „Žiadosť o zmenu termínu“ v ISSF.
  • ŠTK ZsFZ upozorňuje všetky kluby ktoré majú PASPORTOVANÉ náhradné hracie plochy a hracie plochy s   umelou trávou na RS A/5/f.
  • ŠTK ZsFZ upresňuje RS ZsFZ B/1/f. Monitor (TV alebo PC) musí mať min. priemer 40 cm.

 

  • ŠTK ZsFZ upozorňuje všetky FK, FO, TJ, aby v zimnej prestávke venovali zvýšenú pozornosť na materiálno-technického zabezpečenia štadiónov. Podrobný popis je v Rozpise súťaží 2016/2017 (strana 15-16).

OZNAM ŠTK ZsFZ:

  1.  liga TIPOS dospelí:

ŠTK ZsFZ upozorňuje kluby III. liga TIPOS dospelí  na uznesenia VV ZsFZ

Uznesenie VV ZsFZ U94/06/2016

VV ZsFZ schvaľuje úpravu počtu účastníkov v TIPOS III. Lige Západ od s.r. 2017/2018 na počet účastníkov 18.

IV. liga SZ dospelí:

            ŠTK ZsFZ upozorňuje kluby pôsobiace vo IV. lige SZ dospelí na úpravu termínovej listiny jarnej časti súťažného ročníka 2016/2017.

            Výkonný výbor ZsFZ schvaľuje úpravu termínovej listiny IV. ligy SZ dospelí na s.r. 2016/2017 U141/12/2016.

ŠTK ZsFZ upozorňuje kluby IV. ligy SZ dospelí na uznesenia VV ZsFZ U110/08/2016

VV ZsFZ schvaľuje počet účastníkov v IV. Lige SZ od s.r. 2017/2018 na 16.

ŠTK ZsFZ žiada kluby, aby jej oznámili výnimky  hracích dní a časov súťažných stretnutí cez podateľňu ISSF do 15.2.2017 bez poplatku. Po tomto termíne bude ŠTK ZsFZ účtovať poplatok podľa RS ZsFZ.

ŠTK ZsFZ upozorňuje kluby, aby si pred jarnou časťou skontrolovali vo svojom záujme, či majú platné ostaršenie svojích hráčov.

ŠTK ZsFZ upozorňuje kluby, že v kategórii mládeže je aj v jarnej časti súťažného ročníka 2016/2017  možnosť využiť SP SFZ čl. 28 bod 8 a 9 (striedavý štart hráča). Vzor zmluvy o striedavom štarte hráča nájdete na stránke ZsFZ Futbalové normy - formuláre, tlačivá.

IV. liga JV dospelí:

FC Nitra B – ŠK Tvrdošovce – (16.kolo) ŠTK ZsFZ súhlasí so zmenou súťažného stretnutia. Súťažné stretnutie sa po vzájomnej dohode odohrá dňa 12.03.2017 o 10.30 h. 

ZsFZ-STK-2016/2017-1355

V. liga Stred dospelí:

TJ - ŠK Radošina - ŠTK ZsFZ berie na vedomie zmenu predsedu TJ-ŠK Radošina. Martin Piršel – predseda klubu Tel. kontakt : 0918 452 058, 0903 209 101.  ZsFZ-STK-2016/2017-1327

V. liga Juh dospelí:

ŠK Váhovce - ŠTK ZsFZ berie na vedomie zmenu vedenia ŠK Váhovce.
predseda: Jaroslav GRELL, tel.: 0904 105 983,  podpredseda: Patrik DUBNIČKA, tel.: 0907 733 492,  tajomník: Adrian KUBICA, tel.: 0908 768 399 ISSF managér: Ing. Róbert JALSOVSZKY, robo@bsc.sk, tel.: 0907 714 954 zodpovedný za maily: Robert TAKÁČ, robert.takac@icloud.com, tel.: 0905 503 461
ZsFZ-STK-2016/2017-1339

FC Štvrtok na Ostrove – TJ ŠM Janíky (19.kolo)  ŠTK ZsFZ súhlasí so zmenou termínu súťažného stretnutia. Súťažné stretnutie sa odohrá v Sobotu 01.04.2017 v ÚHČ dospelých.

ZsFZ-STK-2016/2017-1381

V. liga Stred dorast:

FC Čechynce – TJ Slovan Zbehy (16.kolo) ŠTK ZsFZ súhlasí so zmenou termínu súťažného stretnutia. Súťažné stretnutie sa odohrá 09.04.2017 o 13.00 h.  (Nedeľa) ZsFZ-STK-2016/2017-1370

FC Čechynce – TJ Družstevník Jacovce (18.kolo) ŠTK ZsFZ súhlasí so zmenou termínu súťažného stretnutia. Súťažné stretnutie sa odohrá 23.04.2017 o 13.30 h.  (Nedeľa) ZsFZ-STK-2016/2017-1371

FC Čechynce – TJ Slovan Bojná (20.kolo) ŠTK ZsFZ súhlasí so zmenou termínu súťažného stretnutia. Súťažné stretnutie sa odohrá 07.05.2017 o 14.00 h.  (Nedeľa) ZsFZ-STK-2016/2017-1372

FC Čechynce – MFK Alekšince (22.kolo) ŠTK ZsFZ súhlasí so zmenou termínu súťažného stretnutia. Súťažné stretnutie sa odohrá 21.05.2017 o 14.30 h.  (Nedeľa)ZsFZ-STK-2016/2017-1373

FC Čechynce – TJ Oponice (24.kolo) ŠTK ZsFZ súhlasí so zmenou termínu súťažného stretnutia. Súťažné stretnutie sa odohrá 04.06.2017 o 14.30 h.  (Nedeľa)ZsFZ-STK-2016/2017-1374

FC Čechynce – ŠK Veľké Zálužie (26.kolo) ŠTK ZsFZ súhlasí so zmenou termínu súťažného stretnutia. Súťažné stretnutie sa odohrá 18.06.2017 o 14.30 h.  (Nedeľa) ZsFZ-STK-2016/2017-1375

Prípravky ZsFZ:

ŠTK oznamuje, že súťažné zápasy prípraviek budú nahrávané cez ISSF systém. Jednotlivé zápasy budú rozhodovať „rozhodcovia laici“. Systém bude nastavený na tento spôsob a z tohto dôvodu je potrebné, aby domáci klubový/tímový manažér mal prístup k systému ISSF. Pred stretnutím oba kluby nahrajú nomináciu družstva a následne domáci klubový/tímový manažér uzatvorí nominácie. Následne vytvorí zápis o stretnutí a nakoniec bude nahrávať góly. Nakoniec všetko uloží a následne správca súťaže uzatvorí Zápis o stretnutí.

1)Kliknúť na nomináciu „domáci“ – uzavrieť (druhá ikona vľavo hore)

2)Kliknúť na nomináciu „hostia“ – uzavrieť (tretia ikona vľavo hore)

3)Zápis zo stretnutia

Goly:

1 )Kliknúť na ikonu gól (lopta)

2) Kolonka typ gólu

3) Zaevidovanie strelenie gólu

Po MZ kliknúť na ikonu priebežne uložiť (vľavo dole)

ŠTK ZsFZ upozorňuje všetky kluby pôsobiace v súťaži prípraviek, že  v zápise o stretnutí je treba „POVINNE“ vyplniť hlavného usporiadateľa, počet divákov a počet usporiadateľov.

Výnimky:

III. Liga TIPOS dospelí:

FKM Nové Zámky - ŠTK ZsFZ súhlasí s odohratím domácich súťažných stretnutí vždy v SOBOTU v ÚHČ dospelých na štadióne L. Gancznera v N. Zámkoch. ZsFZ-STK-2016/2017-1363

FC Baník HN Prievidza & Handlová ŠTK ZsFZ súhlasí s odohratím domácich súťažných stretnutí vždy v SOBOTU v ÚHČ dospelých na FŠ Prievidza. ZsFZ-STK-2016/2017-1365

FK Slovan Duslo Šaľa -  ŠTK ZsFZ súhlasí s odohratím domácich súťažných stretnutí vždy v SOBOTU v ÚHČ dospelých ,okrem 36 a 38 kola-streda v UHČ dospelých. ZsFZ-STK-2016/2017-1376

KFC Komárno - ŠTK ZsFZ súhlasí s odohratím domácich súťažných stretnutí vždy v SOBOTU v ÚHČ dospelých. ZsFZ-STK-2016/2017-1382

IV. liga SZ dospelí:

FK Tempo Partizánske -   ŠTK ZsFZ súhlasí s odohratím domácich súťažných stretnutí vždy v  Sobotu v ÚHČ okrem 31.kolo nedeľa ÚHČ. ZsFZ-STK-2016/2017-1354

IV. liga JV dospelí:

KFC Kalná nad Hronom -  ŠTK ZsFZ súhlasí s odohratím domácich súťažných stretnutí vždy v SOBOTU v ÚHČ dospelých. ZsFZ-STK-2016/2017-1364

OFK Hrušovany- -  ŠTK ZsFZ súhlasí s odohratím domácich súťažných stretnutí vždy v SOBOTU v ÚHČ dospelých. ZsFZ-STK-2016/2017-1380

V. liga Stred dospelí:

OFK Tovarníky -  ŠTK ZsFZ súhlasí s odohratím domácich súťažných stretnutí vždy v SOBOTU v ÚHČ dospelých. ZsFZ-STK-2016/2017-1368

TJ Družstevník Jacovce - ŠTK ZsFZ súhlasí s odohratím domácich súťažných stretnutí vždy v SOBOTU v ÚHČ dospelých. ZsFZ-STK-2016/2017-1387

V. liga Východ dospelí:

MŠK Hurbanovo – ŠTK ZsFZ súhlasí  s odohratím domácich súťažných stretnutí vždy v Sobotu ÚHČ dospelých. ZsFZ-STK-2016/2017-1357

FK Marcelová - ŠTK ZsFZ súhlasí  s odohratím domácich súťažných stretnutí vždy v Sobotu ÚHČ dospelých. ZsFZ-STK-2016/2017-1362

II. liga SD U19 + MD U17:

KFC Komárno -   ŠTK ZsFZ súhlasí  s odohratím domácich súťažných stretnutí nasledovne: 18., 20. a 21. kolo v nedeľu o 10:00 a 12:30, 23., 25., 27., 29., 31. kolo v sobotu o 10:00 a 12:30. ZsFZ-STK-2016/2017-1383

III. liga SD U19 + MD U17:

FK TEMPO Partizáske -  ŠTK ZsFZ súhlasí  s odohratím domácich súťažných stretnutí vždy v Nedeľu U19 o 10.00 a U17 o 12,30. ZsFZ-STK-2016/2017-1354

FK Slovan Duslo Šaľa ŠTK ZsFZ súhlasí  s odohratím domácich súťažných stretnutí nasledovne:15,18,24. kolo vždy v nedeľu o 10.00 12.30 h.,20,22.26. kolo vždy v sobotu o 10:00 a 12:30 hod. ZsFZ-STK-2016/2017-1377

IV. liga JV dorast:

TJ Družstevník Trstice   ŠTK ZsFZ súhlasí  s odohratím domácich súťažných stretnutí vždy v Sobotu ÚHČ dospelých. ZsFZ-STK-2016/2017-1356

MŠK Hurbanovo -   ŠTK ZsFZ súhlasí  s odohratím domácich súťažných stretnutí vždy v Nedeľu o 10.00 h. ZsFZ-STK-2016/2017-1358

FK Marcelová -  ŠTK ZsFZ súhlasí  s odohratím všetkých domácich súťažných stretnutí v Nedeľu o 10:45, okrem 21. kolo FK Marcelová – MŠK Hurbanovo 15.4.2017 Sobota o 13:00. 26.kolo FK Marcelová- FC Okoličná na Ostrove 20.05.2017 Sobota o 14:00. ZsFZ-STK-2016/2017-1362

TJ Kostolné Kračany  -   ŠTK ZsFZ súhlasí  s odohratím domácich súťažných stretnutí vždy v Nedeľu 2,5 hod. pred ÚHČ dospelých. ZsFZ-STK-2016/2017-1388

V. liga Sever dorast:

TJ Tatran Cementáreň Ladce  ŠTK ZsFZ súhlasí s odohraním domáceho súťažného stretnutia vždy v Sobotu 2,5 h pred ÚHČ dospelých. ZsFZ-STK-2016/2017-1359

OK Častkovce - ŠTK ZsFZ súhlasí  s odohratím domácich súťažných stretnutí vždy v Sobotu ÚHČ dospelých. ZsFZ-STK-2016/2017-1366

V. liga Stred dorast:

 "Združenie FC Výčapy – Opatovce" – ŠTK ZsFZ súhlasí s odohratím domácich súťažných stretnutí vždy v Nedeľu 3 hodiny pred ÚHČ dospelých. ZsFZ-STK-2016/2017-1367

OFK Tovarníky  – ŠTK ZsFZ súhlasí s odohratím domácich súťažných stretnutí vždy v Nedeľu o 11.00 h. ZsFZ-STK-2016/2017-1369

TJ Družstevník Jacovce - ŠTK ZsFZ súhlasí s odohratím domácich súťažných stretnutí vždy v NEDEĽU 2,5 hod. pred ÚHČ dospelých. ZsFZ-STK-2016/2017-1387

V. liga Západ dorast:

TJ NAFTA GBELY -  ŠTK ZsFZ súhlasí s odohraním domáceho súťažného stretnutia vždy v Nedeľu 2,5 h pred ÚHČ dospelých. ZsFZ-STK-2016/2017-1361

II. liga SŽ U15 a MŽ U 13:

FK TEMPO Partizánske – ŠTK ZsFZ súhlasí s odohraním domáceho súťažného stretnutia 25.kola v Nedeľu o 10.00 a 12.00. (30.04.2017) ZsFZ-STK-2016/2017-1354

FK Slovan Duslo Šaľa ŠTK ZsFZ súhlasí  s odohratím domácich súťažných stretnutí vždy v  Sobotu 10.00 a 12.00 h. okrem 33.kola. ZsFZ-STK-2016/2017-1378

KFC Komárno - ŠTK ZsFZ súhlasí  s odohratím domácich súťažných stretnutí

 nasledovne: 19. a 21. kolo v sobotu o 10:00 a 12:00, 24., 26., 28., 30., 32. kolo v nedeľu o 10:00 a 12:00. ZsFZ-STK-2016/2017-1384

III. liga SŽ JV U15 a MŽ U 13

FK Slovan Duslo Šaľa ŠTK ZsFZ súhlasí  s odohratím domácich súťažných stretnutí vždy nasledovne:16,18,24 kolo sobota 10:00,12:00 hod.,22, 26 kolo sobota 14:00-16:00 hod.

ZsFZ-STK-2016/2017-1379

Prípravka:

FK TEMPO Partizánske 3,4.5 ročník – ŠTK ZsFZ súhlasí s odohratím domácich súťažných stretnutí nasledovne: 10., 11. kolo Sobota 10.00 11.15 h.  14.kolo Sobota o 14.45 a 16.00 h. ZsFZ-STK-2016/2017-1354

KFC Komárno - ŠTK ZsFZ súhlasí  s odohratím domácich súťažných stretnutí vždy v piatok U-11, U-10, U-9,  o 15.00 a 16.00 hod (9., 11., 14. kolo) ZsFZ-STK-2016/2017-1385

 

Bohumil  Toběrný

Predseda ŠTK ZsFZ

image
Prečítané: 60x