Úradná správa ŠTK č.32

06.04.2017, Iveta Šodelová

ÚRADNÁ SPRÁVA  ŠTK Č. 32

Úradná správa ŠTK č. 32 zo dňa 05.04.2017 vo formáte *pdf na stiahnutie

05.04.2017

Dôležité upozornenia:

  • ŠTK ZsFZ žiada všetky FO, aby zodpovedne sledovali uznesenia v ISSF.
  • ŠTK ZsFZ upozorňuje všetky FO, že v zmysle RS ZsFZ 2016/2017 čl. A/3/p, je potrebné všetky požiadavky na zmenu termínu, okrem dlhodobých žiadostí podávaných pred začiatkom jesennej alebo jarnej časti súťažného ročníka, podať na ŠTK prostredníctvom elektronickej podateľne v ISSF z detailu stretnutia. V prípade potrebnej dohody oboch družstiev je potrebné podať žiadosť cez „Žiadosť o zmenu termínu“ v ISSF.
  • ŠTK ZsFZ upozorňuje všetky kluby ktoré majú PASPORTOVANÉ náhradné hracie plochy a hracie plochy s umelou trávou na RS A/5/f.
  • ŠTK ZsFZ upresňuje RS ZsFZ B/1/f. Monitor (TV alebo PC) musí mať min. priemer 40 cm.
  • ŠTK ZsFZ upozorňuje kluby na SP SFZ čl.46/2. (ak hráč dovŕšil 18. rokov nepotrebuje súhlas rodičov, ale telovýchovného lekára ÁNO)

ŠTK ZsFZ upozorňuje kluby, že 15. a 16.04.2017 sa súťažné stretnutia odohrajú o 16.00 hod. Dohody klubov zostávajú v platnosti.

ŠTK ZsFZ upozorňuje kluby, že svoje pripomienky ku textovej časti RS ZsFZ na súťažný ročník 2017/2018 môžu posielať na mail:bohumil.toberny@gmail.com do 01.05.2017
            TJ Štart Krištáľ Valaská Belá - ŠTK ZsFZ Vám oznamuje, že na základe vtedy        platných legislatívnych pokynov SFZ, ŠTK ZsFZ nepochybila pri schválení            Striedavého štartu Vášho hráča. Striedavý štart hráča Juraja Lokaja je platný, a končí    30.6.2017 ZsFZ-STK-2016/2017-1781

FC Pata ŠTK ZsFZ pozýva štatutárov klubu na zasadnutie ŠTK ZsFZ dňa 12.04.2017 o 16.30 hod. Poznámka. Prejednanie si splnenia nariadenia ŠTK ZsFZ. ZsFZ-STK-2016/2017-1816               

FK Marcelová - ŠTK ZsFZ Vám dáva do pozornosti aj SP čl.46/2. To znamená, že žiak ktorý počas súťažného ročníka dovŕšil vek 15 rokov potrebuje v kat. dorast písomný súhlas tel. lekára, zákonného zástupcu a klubu. ZsFZ-STK-2016/2017-1833

MFK Stará Turá - ŠTK ZsFz berie na Vedomie zmenu štatutárov klubu.

Predseda: Mgr. Miroslav Krč, tel:+421915919703, mail:m.krc@centrum.sk

Športový zástupca pre dospelých: ing. Miroslav Valenčík, tel: +421915343693, mail: mirec0766@gmail.com

Športový zástupca pre mládež: Ondrej Barančin, tel:+421917880519, mail: ondrej.barancin@veeser.sk

Technický pracovník: Igor Sekerka, tel: +421905430698, mail: igorsekerka@gmail.com

Sekretár/ISSF manager: Bc. Sylvia Záhorová, tel: +421905873640,mail:sylvia.zhorov2@gmail.com

III. Liga TIPOS dospelí:

FKM Nové Zámky - FKS Nemšová (29.kolo) ŠTK ZsFZ súhlasí so zmenou termínu súťažného stretnutia. Súťažné stretnutie sa odohrá dňa 14.05.2017 o 16.30 hod. (nedeľa)
ZsFZ-STK-2016/2017-1800

MFK Topvar Topoľčany - FK DAC 1904 Dunajská Streda (28.kolo) ŠTK ZsFZ na základe rozhodnutia ÚLK a dodržania RS ZsFZ A/3/o nariaďuje odohrať stretnutie dňa 06.05.2017 v ÚHČ. ZsFZ-STK-2016/2017-1825

IV. liga JV dospelí:

 FC Nitra - OŠK Svätý Peter (23.kolo) ) ŠTK ZsFZ súhlasí so zmenou ÚHČ súťažného stretnutia. Súťažné stretnutie sa odohrá dňa 30.04.2017 o 10.30 hod. ZsFZ-STK-2016/2017-1840

FC Nitra - TJ Družstevník Dolné Saliby (25.kolo) ) ŠTK ZsFZ súhlasí so zmenou ÚHČ súťažného stretnutia. Súťažné stretnutie sa odohrá dňa 14.05.2017 o 10.30 hod. ZsFZ-STK-2016/2017-1841

MŠO Štúrovo - FC Nitra (26.kolo) ŠTK ZsFZ na základe dodržania SP SFZ čl.35/5 a RS ZsFZ A/3/o nariaďuje odohrať súťažné stretnutie dňa 21.05.2017 v ÚHČ. ZsFZ-STK-2016/2017-1842
FC Nitra - KFC Kalná nad Hronom (27.kolo) ŠTK ZsFZ na základe dodržania SP SFZ čl.35/5 a RS ZsFZ A/3/o nariaďuje odohrať súťažné stretnutie dňa 27.05.2017 v ÚHČ.

ZsFZ-STK-2016/2017-1843

V. liga Stred dospelí:

ŠK Báb - TJ Družstevník Jacovce (23.kolo) ŠTK ZsFZ súhlasí so zmenou ÚHČ súťažného stretnutia. Súťažné stretnutie sa odohrá dňa 30.04.2017 o 15.00 hod.  
ZsFZ-STK-2016/2017-1802

ŠK Báb - TJ Slovan Veľké Bedzany (19.kolo) ŠTK ZsFZ na základe si nesplnenia povinnosti vyplývajúcej z RS ZsFZ B/8/d/3/5 odstupuje TJ Slovan Veľké Bedzany na

doriešenie DK ZsFZ v zmysle RS ZsFZ P2.3/2 ZsFZ-STK-2016/2017-1817

TJ Družstevník Jacovce - TJ Oponice (24.kolo) ŠTK ZsFZ súhlasí so zmenou termínu súťažného stretnutia. Súťažné stretnutie sa po vzájomnej dohode odohrá dňa 08.05.2017 o 16.00 hod. ZsFZ-STK-2016/2017-1844

V. liga Sever dospelí:

TJ Slovan Brvnište - TJ Slovan Trenčianska Turná(24.kolo) ŠTK ZsFZ nesúhlasí so zmenou termínu súťažného stretnutia. Chýba dohoda klubov. ZsFZ-STK-2016/2017-1836

V. liga Východ dospelí:           
FC Komjatice - TJ Družstevník Tekovské Lužany (20.kolo) ŠTK ZsFZ na základe nariadenia DK ZsFZ súhlasí s odohraním súťažného stretnutia v pôvodnom termíne na ihrisku v ŠK Tešedíkovo. ZsFZ-STK-2016/2017-1782

V. liga Západ dospelí:

OFK- Drahovce - TJ Družstevník Zvončín (14.kolo) ŠTK ZsFZ súhlasí so zmenou termínu súťažného stretnutia. Súťažné stretnutie sa po vzájomnej dohode odohrá 08.04.2017 v ÚHČ. ZsFZ-STK-2016/2017-1815

II. liga SD U19 + MD U17:
FC Baník HN Prievidza & Handlová (A) - Spartak Myjava (25.kolo) ŠTK ZsFZ súhlasí so zmenou termínu súťažného stretnutia. Súťažné stretnutie sa odohrá dňa 01.05.2017 o 10.00 a 12.30 hod. ZsFZ-STK-2016/2017-1834
ŠK Žolík Malacky - FC Baník HN Prievidza & Handlová (A) (24.kolo) ŠTK ZsFZ súhlasí so zmenou termínu súťažného stretnutia. Súťažné stretnutie sa po vzájomnej dohode odohrá dňa 07.06.2017 o 15.30 a 18.00 hod. ZsFZ-STK-2016/2017-1831

ŠK 1923 Gabčíkovo - Spartak Myjava ( 22.kolo) ŠTK ZsFZ súhlasí so zmenou ÚHČ súťažného stretnutia. Súťažné stretnutie sa po vzájomnej dohode odohrá dňa 08.04.2017 o 13.45 a 15.45 hod. ZsFZ-STK-2016/2017-1845

MFK Skalica - FK Slovan Levice (23.kolo) ŠTK ZsFZ súhlasí so zmenou termínu súťažného stretnutia. Súťažné stretnutie sa po vzájomnej dohode odohrá dňa 13.04.2017 o 11.00 a 13.30 hod. ZsFZ-STK-2016/2017-1846

IV. liga SZ dorast:

FKS Nemšová - FK TJ Kúty (19.kolo) ŠTK ZsFZ za porušenie SP čl. 82//b kontumuje MFS a priznáva podľa SP čl. 11/2 3 body a skóre 3:0 v prospech FKS Nemšová. FK TJ Kúty sa odstupuje na DK na doriešenie v zmysle RS ZsFZ P2.3 /3/b a  P2.4/b. ZsFZ-STK-2016/2017-1806

IV. liga JV dorast:

MŠK Želiezovce - ŠK Podlužany (21.kolo) ŠTK ZsFZ súhlasí so zmenou  termínu súťažného stretnutia. Súťažné stretnutie sa po vzájomnej dohode odohrá dňa 13.04.2017 o 15.30 hod. ZsFZ-STK-2016/2017-1789

V. liga Západ dorast:

TJ Iskra - Horné Orešany - TJ FC Kátlovce (17.kolo) ŠTK ZsFZ súhlasí so zmenou ÚHČ súťažného stretnutia. Súťažné stretnutie sa po vzájomnej dohode odohrá dňa 29.04.2017 o 10.30 hod. ZsFZ-STK-2016/2017-1812

TJ Kopčany - TJ Iskra - Horné Orešany (14.kolo) ZsFZ súhlasí so zmenou ÚHČ súťažného stretnutia. Súťažné stretnutie sa po vzájomnej dohode odohrá dňa 08.04.2017 o 14.00 hod. ZsFZ-STK-2016/2017-1830

V. liga Stred dorast:
TJ Oponice - ŠTK ZsFZ nesúhlasí so zmenou  miesta súťažného stretnutia. Nesplnenie si povinnosti podľa RS ZsFZ A/5/e. ZsFZ-STK-2016/2017-1829

V. liga Sever dorast:

MFK Stará Turá - OFK Drietoma (29.kolo) ŠTK ZsFZ súhlasí so zmenou  termínu súťažného stretnutia. Súťažné stretnutie sa odohrá dňa 11.06.2017 2,5 hod. pred ÚHČ dospelých. ZsFZ-STK-2016/2017-1837

FK Streženice - TJ Partizán Prečín (28.kolo) ŠTK ZsFZ súhlasí so zmenou  termínu súťažného stretnutia. Súťažné stretnutie sa odohrá dňa 04.06.2017 2,5 hod. pred ÚHČ dospelých. ZsFZ-STK-2016/2017-1838

FK Streženice - FK Turani (26.kolo) ŠTK ZsFZ súhlasí so zmenou  termínu súťažného stretnutia. Súťažné stretnutie sa odohrá dňa 21.05.2017 2,5 hod. pred ÚHČ dospelých.

ZsFZ-STK-2016/2017-1839

V. liga Juh dorast:

TJ Lehnice - DSC Orechová Potôň ( 17.kolo) ) ŠTK ZsFZ súhlasí so zmenou  termínu súťažného stretnutia. Súťažné stretnutie sa odohrá dňa 30.04.2017 o 12.00 hod. ZsFZ-STK-2016/2017-1822

TJ Lehnice - ŠK Šoporňa ( 19.kolo) ) ŠTK ZsFZ súhlasí so zmenou  termínu súťažného stretnutia. Súťažné stretnutie sa odohrá dňa 14.05.2017 o 14.00 hod. ZsFZ-STK-2016/2017-1823

TJ Lehnice - FK Zlaté Klasy ( 21.kolo) ) ŠTK ZsFZ súhlasí so zmenou  termínu súťažného stretnutia. Súťažné stretnutie sa odohrá dňa 28.05.2017 o 14.30 hod. ZsFZ-STK-2016/2017-1824

V. liga Východ dorast:

TJ Lokomotíva Bánov - MŠO Štúrovo (28.kolo) ŠTK ZsFZ súhlasí so zmenou  termínu súťažného stretnutia. Súťažné stretnutie sa po vzájomnej dohode odohrá dňa 08.05.2017 o 16.30 hod. ZsFZ-STK-2016/2017-1798

TJ Lokomotíva Bánov - FK Slovan Šahy (24.kolo) ŠTK ZsFZ súhlasí so zmenou  termínu súťažného stretnutia. Súťažné stretnutie sa odohrá dňa 07.05.2017 o 14.00 hod. ZsFZ-STK-2016/2017-1808

II. liga  SŽ U15 a MŽ U 13:

MFK Skalica - FK Slovan Duslo Šaľa (22.kolo) ŠTK ZsFZ súhlasí so zmenou termínu súťažného stretnutia. Súťažné stretnutie sa po vzájomnej dohode odohrá na UT dňa 08.04.2017 o 10.00 a 12.00 hod. ZsFZ-STK-2016/2017-1803

III. liga  JV SŽ U15 a MŽ U 13:

MŠK - Termál Veľký Meder - MŠO Štúrovo (24.kolo) ŠTK ZsFZ súhlasí so zmenou termínu súťažného stretnutia. Súťažné stretnutie sa po vzájomnej dohode odohrá dňa 26.04.2017 o 14.30 a 16.30 hod. ZsFZ-STK-2016/2017-1795

III. liga  Západ SŽ U15 a MŽ U 13:
FK TJ Kúty - FK Senica (B) (16.kolo) ŠTK ZsFZ súhlasí so zmenou termínu súťažného stretnutia. Súťažné stretnutie sa po vzájomnej dohode odohrá dňa 07.05.2017 o 10.00 a 12.00 hod. ZsFZ-STK-2016/2017-1819

Prípravky ZsFZ:

ŠTK oznamuje, že súťažné zápasy prípraviek budú nahrávané cez ISSF systém. Jednotlivé zápasy budú rozhodovať „rozhodcovia laici“. Systém bude nastavený na tento spôsob a z tohto dôvodu je potrebné, aby domáci klubový/tímový manažér mal prístup k systému ISSF. Pred stretnutím oba kluby nahrajú nomináciu družstva a následne domáci klubový/tímový manažér uzatvorí nominácie. Následne vytvorí zápis o stretnutí a nakoniec bude nahrávať góly. Nakoniec všetko uloží a následne správca súťaže uzatvorí Zápis o stretnutí.

1)Kliknúť na nomináciu „domáci“ – uzavrieť (druhá ikona vľavo hore)

2)Kliknúť na nomináciu „hostia“ – uzavrieť (tretia ikona vľavo hore)

3)Zápis zo stretnutia

Goly:

1 )Kliknúť na ikonu gól (lopta)

2) Kolonka typ gólu

3) Zaevidovanie strelenie gólu

Po MZ kliknúť na ikonu priebežne uložiť (vľavo dole)

 

ŠTK ZsFZ upozorňuje všetky kluby pôsobiace v súťaži prípraviek, že v zápise o stretnutí je treba „POVINNE“ vyplniť hlavného usporiadateľa, počet divákov a počet usporiadateľov.

Prípravky:

A-liga  ZsFZ sk. A

Spartak Myjava - AS Trenčín (13.kolo) ŠTK ZsFZ súhlasí so zmenou  termínu súťažného stretnutia. Súťažné stretnutie sa po vzájomnej dohode odohrá dňa 18.05.2017 U9,U10 o 17.00 a U11 o 18.00 hod. ZsFZ-STK-2016/2017-1784
AS Trenčín - FC Baník HN Prievidza & Handlová (12.kolo) ŠTK ZsFZ súhlasí so zmenou  ÚHČ súťažného stretnutia. Súťažné stretnutie sa po vzájomnej dohode odohrá dňa 13.05.2017  U9,U10 o 13.30 a U11 o 14.30 hod. ZsFZ-STK-2016/2017-1785

MŠK Púchov - AS Trenčín (10.kolo) ŠTK ZsFZ súhlasí so zmenou termínu súťažného stretnutia. Súťažné stretnutie sa po vzájomnej dohode odohrá dňa 23.04.2017 U9, U10 o 14.30 a U11 o 15.45 hod. ZsFZ-STK-2016/2017-1790

AS Trenčín  - MŠK Púchov (15.kolo) ŠTK ZsFZ súhlasí so zmenou termínu súťažného stretnutia. Súťažné stretnutie sa po vzájomnej dohode odohrá dňa 13.06.2017 U9, U10 o 17.00 a U11 o 18.00 hod. ZsFZ-STK-2016/2017-1791

FK Senica - AS Trenčín (10.kolo) ŠTK ZsFZ súhlasí so zmenou termínu súťažného stretnutia. Súťažné stretnutie sa po vzájomnej dohode odohrá dňa 26.04.2017 U9, U10 o 16.30 a U11 o 17.30 hod. ZsFZ-STK-2016/2017-1792

Spartak Myjava - FK Senica (15.kolo) ) ŠTK ZsFZ súhlasí so zmenou termínu súťažného stretnutia. Súťažné stretnutie sa po vzájomnej dohode odohrá dňa 07.06.2017 U9, U10 o 17.00 a U 11 o 18.15 hod. ZsFZ-STK-2016/2017-1796

FK Senica -  Spartak Myjava (10.kolo) ŠTK ZsFZ súhlasí so zmenou termínu súťažného stretnutia. Súťažné stretnutie sa po vzájomnej dohode odohrá dňa 25.04.2017 U9, U10 o 17.00 a U 11 o 18.15 hod. ZsFZ-STK-2016/2017-1797

MŠK Púchov - FK Senica (12.kolo) ) ŠTK ZsFZ súhlasí so zmenou termínu súťažného stretnutia. Súťažné stretnutie sa po vzájomnej dohode odohrá dňa 29.04.2017 U9, U10 o 15.30 a U11 o 16.45 hod. ZsFZ-STK-2016/2017-1799

MŠK Púchov - Spartak Myjava (14.kolo) ) ŠTK ZsFZ súhlasí so zmenou termínu súťažného stretnutia. Súťažné stretnutie sa po vzájomnej dohode odohrá dňa 25.05.2017 U9, U10 o 17.00 a U11 o 18.15 hod. ZsFZ-STK-2016/2017-1811

FK Senica - ŠTK ZsFZ berie na vedomie Vaše podanie. ZsFZ-STK-2016/2017-1835

B-liga  ZsFZ sk. B

U9 Čermáňský FC Nitra - FC Slovan Hlohovec (8.kolo) ŠTK ZsFZ súhlasí so zmenou  termínu súťažného stretnutia. Súťažné stretnutie sa po vzájomnej dohode odohrá dňa 07.04.2017 o 18.00 hod. ZsFZ-STK-2016/2017-1801

FC Slovan Hlohovec - MFK Vrbové (9.kolo) ŠTK ZsFZ súhlasí so zmenou ÚHČ a termínu  súťažného stretnutia. Súťažné stretnutie sa odohrá dňa 09.04.2017 o 13.30 hod.
ZsFZ-STK-2016/2017-1804

MFK Vrbové -  FC Slovan Hlohovec (14.kolo) ŠTK ZsFZ súhlasí so zmenou ÚHČ a termínu  súťažného stretnutia. Súťažné stretnutie sa odohrá U9 a U11 dňa 04.06.2017 o 10.00 hod. ZsFZ-STK-2016/2017-1805
MFK Vrbové -  MFK Skalica (12.kolo) ŠTK ZsFZ súhlasí so zmenou ÚHČ a termínu  súťažného stretnutia. Súťažné stretnutie sa odohrá U9 a U11 dňa 14.05.2017 o 10.00 hod.

ZsFZ-STK-2016/2017-1809

B-liga  ZsFZ sk. C

FK Slovan Duslo Šaľa - MŠK - Termál Veľký Meder (10.kolo) ŠTK ZsFZ súhlasí so zmenou  termínu súťažného stretnutia. Súťažné stretnutie U9 a U11 sa po vzájomnej dohode odohrá dňa 21.04.2017 o 17.00 hod. ZsFZ-STK-2016/2017-1820

 
 

 

I. liga žiačok ZsFZ:

FC Čaka - FK DAC 1904 Dunajská Streda (16.kolo) ŠTK ZsFZ súhlasí so zmenou  termínu súťažného stretnutia. Súťažné stretnutie sa po vzájomnej dohode odohrá dňa 23.04.2017 o 13.00 hod. ZsFZ-STK-2016/2017-1783

FC Spartak Trnava - FK Slovan Duslo Šaľa (18.kolo) ŠTK ZsFZ súhlasí so zmenou  termínu súťažného stretnutia. Súťažné stretnutie sa po vzájomnej dohode odohrá dňa 05.05.2017 o 16.30 hod. ZsFZ-STK-2016/2017-1786

FC Union Nové Zámky - FC Spartak Trnava (14.kolo) ŠTK ZsFZ súhlasí so zmenou  termínu súťažného stretnutia. Súťažné stretnutie sa po vzájomnej dohode odohrá dňa 18.04.2017 o 15.30 hod. ZsFZ-STK-2016/2017-1818

FC Baník HN Prievidza & Handlová - ŽFK v Bánovciach nad Bebravou (17.kolo) ŠTK ZsFZ súhlasí so zmenou HP súťažného stretnutia. Súťažné stretnutie sa odohrá na ihrisku v Nedožeroch-Brezanoch v pôvodnom termíne. ZsFZ-STK-2016/2017-1821

 

 

Bohumil  Toběrný

Predseda ŠTK ZsFZ

image
Prečítané: 363x