Úradná správa ŠTK č. 34

20.04.2017, Iveta Šodelová

ÚRADNÁ SPRÁVA ŠTK Č. 34

Úradná správa ŠTK č. 34 zo dňa 19.04.2017 vo formáte *pdf na stiahnutie

 

Dôležité upozornenia

 

  • ŠTK ZsFZ žiada všetky FO, aby zodpovedne sledovali uznesenia v ISSF.
  • ŠTK ZsFZ upozorňuje všetky FO, že v zmysle RS ZsFZ 2016/2017 čl. A/3/p, je potrebné všetky požiadavky na zmenu termínu, okrem dlhodobých žiadostí podávaných pred začiatkom jesennej alebo jarnej časti súťažného ročníka, podať na ŠTK prostredníctvom elektronickej podateľne v ISSF z detailu stretnutia. V prípade potrebnej dohody oboch družstiev je potrebné podať žiadosť cez „Žiadosť o zmenu termínu“ v ISSF.
  • ŠTK ZsFZ upozorňuje všetky kluby ktoré majú PASPORTOVANÉ náhradné hracie plochy a hracie plochy s umelou trávou na RS A/5/f.
  • ŠTK ZsFZ upresňuje RS ZsFZ B/1/f. Monitor (TV alebo PC) musí mať min. priemer 40 cm.
  • ŠTK ZsFZ upozorňuje kluby na SP SFZ čl.46/2. (ak hráč dovŕšil 18. rokov nepotrebuje súhlas rodičov, ale telovýchovného lekára ÁNO)

ŠTK ZsFZ upozorňuje kluby, že svoje pripomienky ku textovej časti RS ZsFZ na súťažný ročník 2017/2018 môžu posielať na mail:bohumil.toberny@gmail.com do 01.05.2017

III. Liga TIPOS dospelí

MFK Dubnica nad Váhom - ŠK LR CRYSTAL (33.kolo) ŠTK ZsFZ súhlasí so zmenou termínu súťažného stretnutia. Súťažné stretnutie sa odohrá dňa 11.06.2017 o 17.00 hod.
ZsFZ-STK-2016/2017-1920
 

IV. liga SZ dospelí

MŠK Slovan Trenčianske Teplice - MFK Vrbové (24.kolo) ŠTK ZsFZ súhlasí so zmenou termínu súťažného stretnutia. Súťažné stretnutie sa po vzájomnej dohode odohrá dňa 23.04.2017 o 16.00 hod. ZsFZ-STK-2016/2017-1921


FK TEMPO Partizánske - OŠK Trenčianske Stankovce (31.kolo) ŠTK ZsFZ súhlasí so zmenou termínu súťažného stretnutia. Súťažné stretnutie sa odohrá dňa 10.06.2017 o 17.00 hod. ZsFZ-STK-2016/2017-1932

V. liga Východ dospelí

FK Marcelová - ŠTK ZsFZ dôrazne upozorňuje FK na dodržanie RS B/2/l.
ZsFZ-STK-2016/2017-1923

TJ Družstevník Tekovské Lužany- ŠTK ZsFZ odstupuje TJ za porušenie RS ZsFZ B/1/f na doriešenie na DK ZsFZ v zmysle RS ZsFZ P/2.3/2. ZsFZ-STK-2016/2017-1924
 

V. liga Sever dospelí

TJ Slovan Brvnište – ŠTK ZsFZ berie na vedomie splnenie povinnosti v zmysle SP čl. 43/3/b (Kristián Hároník) ZsFZ-STK-2016/2017-1922
 

OŠK Podolie - ŠTK ZsFZ na základe nesplnenia si povinností SP SFZ čl.83/1 Vám eviduje odpočet 3 bodov. ZsFZ-STK-2016/2017-1933

IV. liga SZ dorast

TJ Slovan Trenčianska Turná - FK TJ Kúty (21.kolo) ŠTK ZsFZ za porušenie SP čl. 82//b kontumuje MFS a priznáva podľa SP čl. 11/2 3 body a skóre 3:0 v prospech TJ Slovan Trenčianska Turná. FK TJ Kúty ŠTK ZsFZ odstupuje na DK na doriešenie v zmysle RS ZsFZ P2.3 /3/b2 a P2.4/b. ŠTK ZsFZ upozorňuje klub FK TJ Kúty na SP SFZ čl. 12/1.
ZsFZ-STK-2016/2017-1908


FK TJ Kúty – ŠTK ZsFZ berie na vedomie oznámenie kluby o odhlásení zo súťaže. ŠTK ZsFZ odstupuje FK TJ Kúty na DK na doriešenie v zmysle RS ZsFZ P2.3 /8.Výsledky FK TJ Kúty sa anulujú. ZsFZ-STK-2016/2017-1915
 

IV. liga JV dorast


„FC Nový Život“ - OŠK Lehota (21.kolo) ŠTK ZsFZ za porušenie SP čl. 82//b kontumuje MFS a priznáva podľa SP čl. 11/2 3 body a skóre 3:0 v prospech „FC Nový Život“. OŠK Lehota ŠTK ZsFZ odstupuje na DK na doriešenie v zmysle RS ZsFZ P2.3 /3/b2 a P2.4/b.

ZsFZ-STK-2016/2017-1909
 

FK Marcelová - MŠK Hurbanovo (21.kolo) ŠTK ZsFZ za porušenie SP čl. 82/g kontumuje MFS a podľa SP SFZ čl. 11/3 ponecháva výsledok dosiahnutí na hracej ploche v platnosti. MŠK Hurbanovo ŠTK ZsFZ odstupuje na DK na doriešenie v zmysle RS ZsFZ P2.3/4 b1 ZsFZ-STK-2016/2017-1910

OŠK Lehota - FC Okoličná na Ostrove (22.kolo) ŠTK ZsFZ súhlasí so zmenou ÚHČ súťažného stretnutia. Súťažné stretnutie sa po vzájomnej dohode odohrá dňa 22.04.2017 o 11.00 hod. ZsFZ-STK-2016/2017-1926
 

V. liga Západ dorast

TJ Iskra - Horné Orešany - OŠK Smolenice (19.kolo) ŠTK ZsFZ súhlasí so zmenou ÚHČ súťažného stretnutia. Súťažné stretnutie sa po vzájomnej dohode odohrá dňa 13.05.2017 o 10.30 hod. ZsFZ-STK-2016/2017-1904

TJ Kopčany - TJ Tatran Jablonica (17.kolo) ŠTK ZsFZ súhlasí so zmenou ÚHČ súťažného stretnutia. Súťažné stretnutie sa odohrá dňa 29.04.2017 o 14.00 hod.
ZsFZ-STK-2016/2017-1935

V. liga Stred dorast

TJ Oponice - TJ Družstevník Jacovce (21.kolo) ŠTK ZsFZ súhlasí so zmenou miesta súťažného stretnutia. Súťažné stretnutie sa odohrá na ihrisku OFK Kovarce.
ZsFZ-STK-2016/2017-1931

V. liga Sever dorast

FK Turani - MFK Stará Turá (23.kolo) ŠTK ZsFZ súhlasí so zmenou ÚHČ súťažného stretnutia. Súťažné stretnutie sa po vzájomnej dohode odohrá dňa 29.04.2017 o 14.30 hod.

ZsFZ-STK-2016/2017-1907

TJ Partizán Domaniža - TJ Partizán Prečin (22.kolo) ŠTK ZsFZ súhlasí so zmenou ÚHČ súťažného stretnutia. Súťažné stretnutie sa po vzájomnej dohode odohrá dňa 22.04.2017 o 14.00 hod. ZsFZ-STK-2016/2017-1934
 

V. liga Juh dorast

TJ Družstevník Dolné Saliby - FC Pata (21.kolo) ŠTK ZsFZ súhlasí so zmenou termínu súťažného stretnutia. Súťažné stretnutie sa odohrá dňa 28.05.2017 o 14.00 hod. ZsFZ-STK-2016/2017-1903

MŠK - Thermál Veľký Meder - FK Veľká Mača (15.kolo) ) ŠTK ZsFZ za porušenie SP čl. 82//b kontumuje MFS a priznáva podľa SP čl. 11/2 3 body a skóre 3:0 v prospech MŠK - Thermál Veľký Meder. FK Veľká Mača ŠTK ZsFZ odstupuje na DK na doriešenie v zmysle RS ZsFZ P2.3 /3/b1 a P2.4/b. ZsFZ-STK-2016/2017-1911
 

V. liga Východ dorast

TJ Družstevník Dvory nad Žitavou - ŠK Svodín (21.kolo) ŠTK ZsFZ súhlasí so zmenou ÚHČ súťažného stretnutia. Súťažné stretnutie sa po vzájomnej dohode odohrá dňa 15.04.2017 o 12.00 hod. ZsFZ-STK-2016/2017-1905
 

III. liga JV SŽ U15 a MŽ U 13

FK Slovan Duslo Šaľa - FK Slovan Šahy (18.kolo) ŠTK ZsFZ súhlasí so zmenou termínu súťažného stretnutia. Súťažné stretnutie sa po vzájomnej dohode odohrá dňa 20.04.2017 o 11.00 a 13.00 hod. ZsFZ-STK-2016/2017-1914
 

III. liga Západ SŽ U15 a MŽ U 13

FC Senica - MFK Vrbové (14.kolo) ŠTK ZsFZ súhlasí so zmenou termínu súťažného stretnutia. Súťažné stretnutie sa po vzájomnej dohode odohrá dňa 23.04.2017 o 10.00 a 12.00 hod. ZsFZ-STK-2016/2017-1918
 

Prípravky ZsFZ

ŠTK oznamuje, že súťažné zápasy prípraviek budú nahrávané cez ISSF systém. Jednotlivé zápasy budú rozhodovať „rozhodcovia laici“. Systém bude nastavený na tento spôsob a z tohto dôvodu je potrebné, aby domáci klubový/tímový manažér mal prístup k systému ISSF. Pred stretnutím oba kluby nahrajú nomináciu družstva a následne domáci klubový/tímový manažér uzatvorí nominácie. Následne vytvorí zápis o stretnutí a nakoniec bude nahrávať góly. Nakoniec všetko uloží a následne správca súťaže uzatvorí Zápis o stretnutí.

1)Kliknúť na nomináciu „domáci“ – uzavrieť (druhá ikona vľavo hore)

2)Kliknúť na nomináciu „hostia“ – uzavrieť (tretia ikona vľavo hore)

3)Zápis zo stretnutia

Goly:

1 )Kliknúť na ikonu gól (lopta)

2) Kolonka typ gólu

3) Zaevidovanie strelenie gólu

Po MZ kliknúť na ikonu priebežne uložiť (vľavo dole)

ŠTK ZsFZ upozorňuje všetky kluby pôsobiace v súťaži prípraviek, že v zápise o stretnutí je treba „POVINNE“ vyplniť hlavného usporiadateľa, počet divákov a počet usporiadateľov.

 

Prípravky

B-liga ZsFZ sk. A

MŠK Považská Bystrica - FK TEMPO Partizánske (12.kolo) ŠTK ZsFZ súhlasí so zmenou termínu súťažného stretnutia. Súťažné stretnutie sa dohode odohrá dňa 27.05.2017 U9, U10 a U11 o 15.00 hod. ZsFZ-STK-2016/2017-1930

A-liga ZsFZ sk. B

FK Slovan Levice - FC Spartak Trnava (10.kolo) ŠTK ZsFZ súhlasí so zmenou termínu súťažného stretnutia. Súťažné stretnutie sa po vzájomnej dohode odohrá dňa 22.04.2017 U9, U10 o 10.00 a U11 o 11.15 hod. ZsFZ-STK-2016/2017-1919
 

B-liga ZsFZ sk. B

MFK Skalica - FC Slovan Hlohovec (10.kolo) ŠTK ZsFZ súhlasí so zmenou termínu súťažného stretnutia. Súťažné stretnutie sa po vzájomnej dohode odohrá dňa 23.04.2017 U9,U10 a U11 o 10.00 hod. ZsFZ-STK-2016/2017-1925

MFK Vrbové - Čermáňsky FK Nitra (10.kolo) ŠTK ZsFZ súhlasí so zmenou termínu súťažného stretnutia. Súťažné stretnutie sa po vzájomnej dohode odohrá dňa 15.05.2017 U9 a U11 o 17.00 hod. ZsFZ-STK-2016/2017-1936

B-liga ZsFZ sk. C

U10 KFC Komárno - MŠO Štúrovo (10.kolo) ŠTK ZsFZ súhlasí so zmenou termínu súťažného stretnutia. Súťažné stretnutie sa po vzájomnej dohode odohrá dňa 02.05.2017 o 16.00 hod. ZsFZ-STK-2016/2017-1912
 

 

 

Bohumil Toběrný

Predseda ŠTK ZsFZ

image
Prečítané: 398x