Uznesenia prijaté VV ZsFZ 04/2017 /12.04.2017/

13.04.2017, Iveta Šodelová

WEST SLOVAK FOOTBALL ASSOCIATION

94901 NITRA, RÁZUSOVA 23

IČO: 17321794,tel.: 037/6523402, fax: 037/6554816, e-mail: zsfz@nextra.sk

 

UZNESENIA PRIJATÉ NA VV ZsFZ 04/2017 (12.04.2017)NITRA

U20/04/2017

VV ZsFZ schvaľuje predložený program rokovania.

 T: splnené                                                        Z: VV ZsFZ

Hlasovanie: za- Šípoš, Soboňa, Korman, Masár,Rosa, Benovič,Kováč, Nagy, Urban,Šuník

 U21/04/2017

VV ZsFZ berie na vedomie informácie predsedu ZsFZ.

U22/04/2017

VV ZsFZ berie na vedomie informácie o príprave a priebehu projektu výstavby futbalovej infraštruktúry a podpory rekonštrukcie.

U23/04/2017

VV ZsFZ berie na vedomie informácie o termíne, usporiadaní a vylosovaní Regions Cupu 09/2017 výberu ZsFZ Dospelí.

U24/04/2017

VV ZsFZ berie na vedomie informácie o predbežných termínoch halových turnajov mládeže o Pohár predsedu ZsFZ na rok 2017/2018.

U25/04/2017

VV ZsFZ schvaľuje predaj auta Kia Ceed ZsFZ, podľa ponuky spoločnosti AAA Auto Nitra .

 T: splnené                                                        Z: VV ZsFZ

Hlasovanie: za- Šípoš, Soboňa, Korman, Masár,Rosa, Benovič,Kováč, Nagy, Urban,Šuník, Kiss, Hracho

U26/04/2017

VV ZsFZ berie na vedomie informácie predsedu ŠTK o podmienke štartu družstva podľa RS ZsFZ v čl.3/a.

U27/04/2017

VV ZsFZ berie na vedomie návrh na úpravu RS 2017/2018 od predsedu ŠTK.

U28/04/2017

 VV ZsFZ schvaľuje za člena Návrhovej komisie Vladimíra Hracha a Mandátovej komisie Arpáda Benoviča za ZsFZ na konferenciu SFZ /29.6.2017 Poprad/.

 T: splnené                                                        Z: VV ZsFZ

Hlasovanie: za- Šípoš, Soboňa, Korman, Masár,Rosa, Benovič,Kováč, Nagy, Urban,Šuník,Kiss, Hracho

U29/04/2017

VV ZsFZ schvaľuje najbližšie zasadnutie VV ZsFZ v sídle ObFZ Trnava dňa 09.05.2017.

 T: úloha trvá                                                    Z: VV ZsFZ

Hlasovanie: za- Šípoš, Soboňa, Korman, Masár,Rosa, Benovič,Kováč, Nagy, Urban,Šuník,Kiss,Hracho

 

 

Zapísal: Ivan Hádek

Vedúci sekretár ZsFZ

image
Prečítané: 230x