Vyhlásenie voľby na predsedu a členov volebnej komisie ZsFZ

04.09.2017, Iveta Šodelová

Vyhlásenie voľby na predsedu a členov volebnej komisie ZsFZ

 

Západoslovenský futbalový zväz, Rázusova č.23, 94901 Nitra

 

Revízna komisia v súlade s článkom 42 a 52 Stanov Západoslovenského futbalového zväzu vyhlasuje voľby na predsedu a členov volebnej komisie ZsFZ, nakoľko plní úlohy volebnej komisie, ak ide o voľby členov volebnej komisie .

Vyhlásenie voľby na :

  1. Predsedu volebnej komisie
  2. Člena Volebnej komisie, ktorý zastupuje Nitriansky kraj
  3. Člena Volebnej komisie, ktorý zastupuje Trenčiansky kraj
  4. Člena Volebnej komisie, ktorý zastupuje Trnavský kraj

Voľby sa uskutočnia v rámci programu najbližšej konferencie ZsFZdňa 14.09.2017 v Nitre.

Každý člen ZsFZ je oprávnený navrhnúť písomne kandidáta na funkciu volenú konferenciou najneskôr päť dní pred dňom konania konferencie, na ktorej sa konajú voľby . Na základe uvedeného je možné kandidáta na volebnú funkciu navrhnúť do 10.09.2017 23:59 (vrátane) na adresu : ZsFZ, Rázusova 23, 94901 Nitra, alebo na e-mail zsfz@nextra.sk .

Revízna komisia ZsFZ upozorňuje podávateľa návrhu, že návrh na kandidáta musí obsahovať všetky náležitosti a prílohy Volebného poriadku ZsFZ.

Volebný poriadok ZsFZ

 

Ivan Hádek

vedúci sekretár ZsFZ

image
Prečítané: 532x