výzva pre futbalové kluby v rámci projektu HatTrick

31.10.2017, Iveta Šodelová

ZÁPADOSLOVENSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ

WEST SLOVAK FOOTBALL ASSOCIATION

94901 NITRA, RÁZUSOVA 23

IČO: 17321794,tel.: 037/6523402, fax: 037/6554816, e-mail: zsfz@nextra.sk

 

ZsFZ dáva výzvu futbalovým klubom, ktorý spadajú pod Nitriansky samosprávny kraj a majú záujem o realizáciu projektu výstavby ihrísk s umelou trávou financovaného z projektu HatTrick, aby svoje žiadosti o tento projekt posielali do 31.10.2017 na adresu: Západoslovenský futbalový zväz, Rázusova č.23, 94901 Nitra, alebo na e-mail: zsfz@nextra.sk .      

Príspevok z projektu HatTrick IV predstavuje dotáciu vo výške 100 000 eur pre každé ihrisko, ďalšie spolufinancovanie v predpokladanom objeme približne 200 000 eur zabezpečia futbalové kluby, mestá, resp. obce a tiež súkromné zdroje.

 

 

 

image
image
image
Prečítané: 861x